Zpět na obsah


V pátek 14. února 2003 v 18 hodin bude ve Slavkově u Brna v chrámu sv. Jana Křtitele (u hřbitova) obětována

SVATÁ LITURGIE

(lidově Moravská mša)

v původním cyrilometodějském obřadu u příležitosti 1134. výročí blažené smrti apoštola Moravanů sv. Konstantina-Cyrila, Filozofa. Celebrantem bude děkan slavkovský, o. Milan Vavro. Liturgické zpěvy přednese Moravský cherubínský sbor-Proglas. Sv. liturgie bude obětována za duchovní probuzení a plnohodnotný život Moravského národa. Společenství sv. Gorazda a druhů - Živé dědictví zve všechny křesťany a cyrilometodějské ctitele k uctění památky patriarchy Moravanů sv. Konstantina - Cyrila Filozofa a k účasti na svaté liturgii.


Zpět na obsah