Zpět na obsah


Společenství sv. Gorazda a druhů-Živé dědictví,
Moravské občanské hnutí a Matice svatoklimentská
Vás srdečně zvou k putování na Horu sv. Klimenta v Chřibech
v neděli dne 26. října 2003,
ve výroční den

 SVÁTKU
patrona cyrilometodějského liturgického díla,
SVATÉHO DIMITRIJE SOLUŇSKÉHO,


při příležitosti 1119. výročí dokončení překladu 
posvátných liturgických knih pro moravské Slovany sv. Metodějem 

úspěšného zakončení expedice SGAD–ŽD 
po stopách sv. Soluňanů a jejich žáků na jadranském pobřeží 


Poutní program

13:30 Veřejná valná hromada Matice svatoklimentské (MSK) 
· Volba nového výboru MSK 
· Stručná informace o stavu jednání zástupců MSK a Lesního družstva Osvětimany o nařízené likvidaci tzv. staveb, které byly na Hoře zbudovány v předchozích letech, a které údajně narušují podstatu a charakter NKP
14:15 Poznatky z putování expedice SGAD-ŽD po stopách 
sv. Konstantina-Cyrila, Metoděje a jejich žáků na jadranském pobřeží
14:45 Přednes úryvků ze staromoravského kánonu k poctě sv. Dimitrije
a básně k sv. Dimitriji Soluňskému
15:00 Slavnostní mše svatá
16:00 Závěr 
· uctění ikony sv. Dimitrije Soluňského, 
· uložení prsti země z posvátných cyrilometodějských míst z jadranského pobřeží (z ostrova sv. Klimenta, z ostrova Brač a z Černé Hory) 
· společný zpěv staromoravského hymnu Hospodine, pomiluj ny

 

Zveme Vás k osobní účasti na tomto svatém putování ke kořenům naší víry, spirituality a kultury, k společnému díkůvzdání Hospodinu a našim svatým Otcům za dar pravé víry, za ochranu a pomoc. Svojí účastí vyjádříme náš osobní vztah a přináležitost k Hospodinu a jeho lidu (k němuž vyslal naše svaté otce a učitele), jako pospolitostnímu nositeli a garantu cyrilometodějské cesty, k živému cyrilometodějskému dědictví, i svůj vztah k tomuto posvátnému místu naší vlasti.


Zpět na obsah