Zpět na obsah


Děkovná národní pouť 28. října 2001


U příležitosti 1117. výročí dokončení překladu posvátných liturgických knih pro moravské Slovany sv. Metodějem se uskuteční děkovná národní pouť na starobylém cyrilometodějském poutním místě Hoře sv. Klimenta v Chřibech (v blízkosti Koryčan a Osvětiman), které je spojeno s působením svatých soluňských bratří, kteří zde, podle dochované tradice, založili významné duchovní a literárně vzdělávací centrum Velkomoravské říše.

Zveme všechny "věrné Moravany" k osobní účasti na tomto svatém putování ke kořenům naší víry, národního života, spirituality a kultury, při němž si připomeneme obsah a význam této významné události v životě našeho národa a poděkujeme Hospodinu a našim svatým Otcům za dar pravé víry, vybudování základů svébytné církevní a národní pospolitosti, i za ochranu a pomoc, kterou nám trvale zprostředkovávají.

Podobně jako před 1117 lety bude na tomto posvátném cyrilometodějském místě sloužena děkovná bohoslužba k poctě sv. Dimitrije Soluňského (patrona cyrilometodějské mise); při ní bude rovněž uctěna památka "spravedlivého knížete", blaženého Rastislava, který roku 863 křesťanské věrozvěsty z Byzance povolal. Rastislavovu liturgickou památku tento den slaví i východní křesťanské církve.

Svatá liturgie, kterou bude sloužit otec prof. Stanislav Krátký, probošt z Mikulova, se bude konat v neděli, dne 28. října 2001 v 15.00 hod.

Národní pouť pořádá Společenství sv. Gorazda a druhů - Živé dědictví, Matice svatoklimentská a Moravské občanské hnutí.


Zpět na obsah