Zpět na obsah


V sobotu dne 26. října 2002
se bude konat na Hoře sv. Klimenta v Chřibech
tradiční

Cyrilometodějský den

u příležitosti 1118. výročí dokončení velkolepého překladu
posvátných liturgických knih do jazyka moravských Slovanů.


Program:

10:00 Svatý velikomučedník Dimitrij Soluňský a jeho kult v působení cyrilometodějské mise (přednáška M. G. Richtera)
11:00 Mše svatá (tzv. západní - v současné řeči), slouží o. Vojtěch Divácký OPraem, Drnovice
14:00 Cyrilometodějská mise a její vliv na formování rané moravské církve - liturgický a misiologický pohled (přednáška M. G. Richtera)
15:00 Svatá liturgie (tzv. východní - v staromoravském cyrilometodějském jazyce a obřadu), slouží o. Milan Vavro, děkan slavkovský
16:30 Zakončení Cyrilometodějského dne a požehnání poutníkům


Zpět na obsah