Zpět na obsah


Ve dnech 27. - 29. července 2001 se konají na Hoře sv. Klimenta u Koryčan

GORAZDOVY DNY 2001

spojené s oslavami svátku sv. Gorazda,
nástupce sv. Metoděje a prvního moravského arcibiskupa


Výzva:

"Buďte připraveni odpovědět na společenské a duchovní výzvy současnosti!"
"Překonejme stereotypy netolerance a urážek na cestě k naší nové budoucnosti!"

Jan Pavel II., Lvov 27. 6. 2001


Program:

Pátek
27. července
10.00 Svatá liturgie k uctění památky sv. Cyrila, Metoděje, Gorazda a druhů
Slouží: o. Milan Vavro, děkan slavkovský, a.d. Tadeé Barnas, OSB -
Chevetogne / Belgie, d. Robert Francis - St. Niklaus / Belgie
  14.00 Setkání členů, spolupracovníků a příznivců SGAD-ŽD
  16.00 Rozhovory a svědectví účastníků o křesťanství, o cyrilometodějské
formaci a podílu křesťanů na utváření jednotné Evropy
 

17.00

Mše svatá
 

21.00

Večerní služba a světelný průvod s ikonami a litanií

Sobota
28. července

9.00 Okolím Hory sv. Klimenta - pěší putování účastníků a rodin s dětmi na
významná a památná místa v okolí Svaté Hory
  14.00 Význam a aktuálnost cyrilometodějství pro náš současný život
(veřejná beseda)
  19.00 Večerní služba / SGAD-ŽD
  21.00 Beseda u táborového ohně

Neděle
29. července

10.00 Společenstevní služba / SGAD-ŽD
  15.00 Promluva o hodnotách cyrilometodějství a svatoklimentské úctě
  16.00 Mše svatá
Slouží: o. Stanislav Krátký, probošt kapituly sv. Václava v Mikulově
  17.30 Ukončení letošního ročníku Gorazdových dnů

Doprovodné informace

Lokalizace
Hora sv. Klimenta - nedaleko Kyjova a Velehradu, na půli cesty z Koryčan do Vřesovic.

Dopravní spojení na Horu sv. Klimenta
Linkovým autobusem - do Koryčan nebo Osvětiman či Vřesovic.
Vlastním autem - lze parkovat U pěti žídel, pod Horou sv. Klimenta nebo u chaty Radost u Vřesovic
Vlastním autobusem - je vhodnější jet přes Vřesovice, lze parkovat u Pěti žídel.

Upozornění
Oblíbená Gorazdova stezka - nejkratší cesta na Horu sv. Klimenta je dosti náročná a předpokládá vyšší fyzický výkon; pro nemocné, starší a osoby se změněnou dispozicí doporučujeme výstup od Pěti žídel nebo po úvozové lesní cestě od chaty Radost nebo z Osvětiman, která je mírnější.

Stručné údaje o okolí Hory sv. Klimenta
V okolí Hory lze mj. navštívit:
- studánku sv. Gorazda
- studánku sv. Metoděje, zv. také "mísa"
- Metodějovu kazatelnu
- Svatoplukovu mohylu
- Králův stůl
- Hroby (místo možného hrobu sv. Metoděje)
- Cimburk - zříceninu významného moravského zeměpanského hradu, který založil Ctibor Tovačovský z Nového Cimburka
- Koryčanskou kapli pod Bradlem


Zpět na obsah