Zpět na obsah


GORAZDOVY DNY 2002Ve dnech 27. a 28. července 2002 se uskuteční na Hoře sv. Klimenta v Chřibech tradiční akademické dny, věnované životu, významu a odkazu prvního moravského světce, sv. Gorazda.

Sv. Gorazd, který byl designovaným nástupcem sv. Metoděje, stanul v čele moravské církve po smrti svého předchůdce dne 6. dubna roku 885. Přes relativní časový odstup je sv. Gorazd světcem, jehož význam stále mocně působí a pomáhá dnešním lidem v nefarizejském následování Krista. Jeho nelehký životní příběh tvoří neokázalý, zato však významný pilíř dnešní křesťanské víry a statečnosti, jímž je podepřena a zabezpečena víra mnohých Středoevropanů, kteří jej přijali jako svého spolehlivého životního průvodce.

Gorazdovy dny jsou konány každoročně na Hoře sv. Klimenta v Chřibech (nedaleko Koryčan a Osvětiman), a to ve dnech kolem 27. července, tj. v době, kdy je slaven svátek tohoto světce u slovanských národů. Letos proběhne již XII. ročník.

V sobotu a v neděli 27. a 28. července v 15 hodin budou na Hoře sv. Klimenta v Chřibech slouženy liturgické obřady k uctění památky tohoto nejvýznamnějšího moravského svědka a vyznavače Ježíše Krista. V uvedené dny budou mít zájemci o cyrilometodějství rovněž možnost účastnit se na veřejných besedách o cyrilometodějství a jeho významu pro náš současný život, ale také o křesťanství a ekumenismu a o našem podílu na formování nové, jednotné Evropy.

Miroslav G. Richter


Gorazdovy dny 2002 - program
Hora sv. Klimenta - popis cesty, informace o okolí


Zpět na obsah