Modlitba ke sv. Dimitriji Soluňskému


Ó, svatý Dimitriji,

převzácný výhonku v štěpnici Boží,

pavézo Soluňská v zápase všem;

klenote,

od otců v dědictví daný,

ochraň nás, k tobě se družící.

Volání naše před Krista doprovoď,

o Němž jsi svědčil nám

životem, krví,

vždyť tebe oslyšet nemůže

Ten,

který je věrný.

S láskou nás přijmi,

proseb se ujmi,

ó, svatý Dimitriji.

 


Zpět na domovskou stránku