GORAZDOVY DNY   2005


XV. ročník pro veřejnost

Hlavní témata:

·       význam cyrilometodějského dědictví pro současný život

·       ekumenizmus: cesta k obnovení vzájemné důvěry a k spolupráci

·       Byzantská církevní hudba a její formy (exkurz a ukázky)

·       O skryté církvi otevřeně

 

 

Neděle 24. července 2005

 

Hora sv. Klimenta v Chřibech

  9:45   Zahájení Gorazdových dnů 2005 - M. G. Richter, SGAD

10:00   Svatá liturgie v staromoravském obřadu a jazyce - Doc. ThDr. Václav Ventura, ThD. / Olomouc

14:00   Ekumenizmus I: Šance a naděje na obnovení důvěry, vzájemnosti, jednoty, vzájemného respektu a soužití lidí různých církví, tradic a národů – Doc. ThDr. Václav Ventura, ThD., Olomouc.

14:30   Sv. Gorazd a druhové – strážci a rozhojnitelé pravověrnosti a cyrilometodějského díla – Mgr. Petr Koutný, náměstek ministra kultury ČR, Praha

15:30   Slavnostní zdravice  – Miroslav G. Richter, SGAD, Mgr. Petr Koutný, náměstek ministra kultury ČR a kněz Pravoslavné církve v Českých zemích a na Slovensku, Ing. Josef Vaculík, senátor PSP ČR, Ladislav Šustr, poslanec PSP ČR

16:00   Slavná mše svatá v současném obřadu a jazyce – prof. Stanislav Krátký / Mikulov na Moravě, Doc. ThDr. Václav Ventura, ThD., Olomouc

Pondělí 25. července 2005

 

Slavkov  u Brna (zámek)

  9:45   Zahájení a úvodní projev - M. G. Richter, SGAD

10:00   Byzantské liturgické zpěvy, jejich aktualizace a užití v sou­čas­né liturgické praxi v Západní Evropě, včetně demonstrace nácviku praktických ukázek – prof. Freddy Dethier / Brusel, Belgie  

11:00   Aktuálnost dědictví sv. Cyrila, Metoděje  pro život dnešních křesťanů a národních pospolitostí  - ThDr. Jan Hradil,ThD., biskup Církve československé husitské na Slovensku 

14:00   Domácí tradice ideje sjednocování Evropy – Ing. Petr Blížkovský, PhD. / SGAD, Brusel, Belgie

15:00   Ekumenizmus II: Ekumenismus a spolupráce křesťanů a církví z pohledu CČSCH - ThDr. Jan Hradil,ThD., biskup Církve československé husitské na Slovensku 

16:00   Nejen o Skryté církvi otevřeně I: Svědectví a besedy a o životě křesťanů v totalitním Československu – P. František Lízna, SJ 

Úterý 26. července 2005

Slavkov  u Brna (zámek)

10:00   Ekumenizmus III: Současný stav ekumenického dialogu reformačního a katolického křesťanství v Čechách a na Moravě - o. ThLic. PhDr. František Jindřich Holeček, OM / Vranov u Brna

11:00   O skryté církvi otevřeně II: O činnosti utajené církve a o potřebě skutečné a každodenní pastýřské péče pastýřů církve o své svěřence (svědectví, zkušenost a realistický projekt) – Fridolín Zahradník

14:00   O skryté církvi otevřeně III: Skrytá církev - minulost, přítomnost, budoucnost (panelová beseda, moderuje M. G. Richter) - prof. Stanislav Krátký, Fridolín Zahradník, Ing. & Ing. Jan Konzal, Doc. Dr. Václav Ventura, P. Fr. Lízna, SJ.

 


 

Středa 27. července 2005

 

 

Svátek sv. Gorazda a druhů

 

Hora sv. Klimenta v Chřibech

            SVÁTEK SV. GORAZDA a druhů

10:00   Svatá liturgie v staromoravském obřadu a jazyce – o. Mgr.  Milan Vavro / Slavkov u Brna, Doc. ThDr. Václav Ventura / Olomouc, o. Mgr. Josef Hořák / Brno

11:30   Ekumenizmus IV: Cesta k obnovení vzájemné důvěry a spolupráci církví – o. Mgr. Josef Hořák / Brno

14:00   O skryté církvi otevřeně IV. - Fridolín Zahradník, Jan Konzal, P. František Lízna, SJ

15:00   Sv. Gorazd a druhové - jejich význam pro současný život - Miroslav G. Richter, SGAD

15:30   Slavnostní zdravice - Ing. Stanislav Juránek, hejtman Jihomoravského kraje a Libor Lukáš, hejtman Zlínského kraje, Jan Konzal /  Praha, Fridolín Zahradník / Emauzy Rychnov n. Kněžnou, ThLic. Václav Slouk, děkan brněnský

16:00   Slavná mše svatá (slouží kněží v současném obřadu a jazyce)

            Zakončení Gorazdových dnů 2005

 

 

Srdečně zvou

Společenství sv. Gorazda a druhů – Živé dědictví, Matice svatoklimentská a Moravské občanské hnutí
ve spolupráci s Římskokatolickou farností ve Slavkově u Brna a Historickým muzeem ve Slavkově u Brna
Akce se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky

 

Lokalizace Hory sv. Klimenta
Hora sv. Klimenta leží na Uherskohradišťsku, nedaleko Kyjova a Velehradu, na půli cesty z Koryčan do Vřesovic.


Popis cesty
Z obce Koryčany se vydáme směrem na Vřesovice, resp. Osvětimany. Asi v polovině cesty mezi těmito obcemi je chatová oblast s názvem "Pět žídel". Zde je možné zaparkovat. Dále jsou uvedeny 2 varianty další cesty:

Varianta 1 (pro starší poutníky a rodiny s dětmi): Před velkou chatou na levé straně vozovky je odbočka vlevo vedoucí do lesa (cesta není sjízdná autem). Cesta se stáčí mírně doprava a cca po 30 minutách dorazíme k úpatí Hory sv. Klimenta.


Varianta 2 (pro zdatnější poutníky): Od Pěti žídel jedeme dále po silnici směrem na Osvětimany, kde asi po 500 m uvidíme ukazatel k Hoře sv. Klimenta a bílou informační ceduli. Odbočíme vlevo po lesní stezce, přejdeme dřevěný most a po 15 min. strmějšího stoupání dorazíme přímo na vrchol Hory sv. Klimenta.

Dopravní spojení na Horu sv. Klimenta
Linkovým autobusem - do Koryčan nebo Osvětiman či Vřesovic.
Vlastním autem - lze parkovat U pěti žídel, pod Horou sv. Klimenta nebo u chaty Radost u Vřesovic
Vlastním autobusem - je vhodnější jet přes Vřesovice, lze parkovat u Pěti žídel.

 


Stručné údaje o okolí Hory sv. Klimenta

V okolí Hory lze mj. navštívit:
- studánku sv. Gorazda
- studánku sv. Metoděje, zvanou také "mísa"
- Metodějovu kazatelnu
- Svatoplukovu mohylu
- Králův stůl
- Hroby (místo možného hrobu sv. Metoděje)
- Cimburk - zříceninu významného moravského zeměpanského hradu, který založil Ctibor Tovačovský z Nového Cimburka
- Koryčanskou kapli pod Bradlem


 

Podrobné informace naleznete též na http://www.listar.zde.cz