Zpět na obsah


Ve čtvrtek 14. února 2002, ve výroční den blaženého zesnutí sv. Konstantina-Cyrila, Filozofa, prvního biskupa a učitele Moravanů, bude k uctění jeho památky v 17:30 hodin v chrámu Nejsvětější Trojice v Žatčanech u Brna slavena

SVATÁ LITURGIE

(lidově Moravská mša)

Mše svatá bude sloužena v našem domácím, starobylém obřadu a jazyce. Liturgickou oběť za Moravský národ a Živé dědictví cyrilometodějské přineseme společně s otci Milanem Vavrem, děkanem ze Slavkova, a prof. Miroslavem Hábou z Brna. Liturgické zpěvy přednese Moravský cherubínský sbor-Proglas. Ke společnému slavení svaté liturgie upřímně zve Společenství sv. Gorazda a druhů - Živé dědictví.


O sv. Cyrilu pojednává např. článek v Listáři 2/95 Sv. Cyril - obraz a chrám Boží


Zpět na obsah