Zpět na obsah


CYRILOMETODĚJSKÉ GORAZDOVY DNY 2001


Společenství sv. Gorazda a druhů - Živé dědictví ve spolupráci s Maticí svatoklimentskou a Moravským občanským hnutím pořádají ve dnech 27. až 29. července 2001

11. ročník Gorazdových dnů

věnovaný uctění památky a rozvoji odkazu předního cyrilometodějského žáka, obránce a šiřitele cyrilometodějského dědictví a prvního světce z moravského rodu.


Letošní ročník Gorazdových dnů se uskuteční na Hoře sv. Klimenta v Chřibech (u Koryčan, nedaleko Kyjova), která je tradicí spojena s působením cyrilometodějské mise v naší vlasti. Zahájení Gorazdových dnů se uskuteční v den církevní památky sv. Gorazda a druhů v pátek 27. července v 10.00 hodin slavnou sv. liturgií ve staromoravském obřadu.

V sobotu 28. července od 14.00 do 17.00 hodin naplánovali organizátoři veřejnou besedu na téma "Význam a aktuálnost cyrilometodějství pro náš současný život". Slavnostní část letošního ročníku bude zakončena v neděli 29. července v 16.00 hodin slavnostní mší svatou.

Úplný program je k dispozici na plakátech nebo na internetové adrese http://listar.zde.cz .

Organizátoři Gorazdových dnů žádají zájemce o aktivní účast na veřejné besedě o laskavé zaslání písemného záznamu svého příspěvku pro připravovaný sborník na adresu SGAD-ŽD, Jakubská 11, 602 00 Brno, resp. o předání záznamu svého příspěvku v elektronické podobě na adresu migori@seznam.cz . Zájemcům o vícedenní pobyt doporučujeme vzít si stany s sebou, případně předem dohodnout další podrobnosti svého pobytu s organizátory na shora uvedené adrese, nebo na tel. č. (02) 24 00 23 88, (05) 44 22 95 57, (0777) 07 13 14 nebo (0602) 59 54 25.

Prosíme o laskavou součinnost při zprostředkování této informace možným zájemcům o cyrilometodějství.

Srdečně zvou pořadatelé.


Zpět na obsah