Různé

 


  

Archiv rubriky Různé:

    Rok 2008, 2007 a 2. pololetí roku 2006

    1. pololetí roku 2006 a starší

 


Přání

9. 4. 2023 Redakce

Požehnané prožití svátku Zmrtvýchvstání Páně přeje všem čtenářům redakce Listáře.

 

 

 

 

 


Zemřel František Ráček

1. 5. 2021  Andrea Hrodková

Dne 25. 4. 2021 odešel na věčnost ve svých nedožitých 78 letech pan František Ráček.

 

 

 

 

 


Přání

4. 4. 2021  Redakce

Požehnané prožití svátku Zmrtvýchvstání Páně přeje všem čtenářům redakce Listáře.

 

 

 

 

 


Vánoční přání

25. 12. 2020  Redakce

Přejeme všem čtenářům radostné a pokojné prožití svátku Narození našeho Pána Ježíše Krista a hojnost Božího požehnání v roce 2021.

 

 

 

 

 


Vánoční přání

25. 12. 2019  Redakce

Radostné prožití svátku Narození Pána Ježíše Krista a požehnaný rok 2020 přeje čtenářům redakce Listáře.

 

 

 

 

 

 


Vánoční přání

24. 12. 2018  Redakce

Přejeme všem čtenářům radostné a pokojné prožití svátku Narození našeho Pána Ježíše Krista a hojnost Božího požehnání v roce 2019.

 

 

 

 

 


Přání

1. 4. 2018  Redakce

Požehnané prožití svátku Zmrtvýchvstání Páně přeje všem čtenářům redakce Listáře.

 

 

 

 

 


Vzkaz čtenářům Katolického týdeníku k prezidentským volbám

7. 1. 2018  P. Marek Vácha

Nepublikovaný příspěvek do ankety Katolického týdeníku

 

 

 

 

 


Vánoční přání

24. 12. 2017  Redakce

Radostné prožití svátku Narození Pána Ježíše Krista a požehnaný rok 2018 přeje čtenářům redakce Listáře.

 

 

 

 

 

 


Vánoční přání

24. 12. 2016  (Redakce)

Přejeme všem čtenářům radostné a pokojné prožití svátku Narození našeho Pána Ježíše Krista a hojnost Božího požehnání v roce 2017.

 

 

 

 

 


Ekleziologie a pastorace české podzemní církve

20. 11. 2016  Petra Skálová

V odkazu F. M. Davídka lze vidět významový posun původních Teilhardových pojmů. Hlavní Davídkův zájem je upřen právě na probuzení energie, která může vést k dosažení bodu Omega a která je podle Teilharda de Chardin skryta v lidstvu. Toto je moment, kde se Davídek ekleziologicky napojuje na Teilhardovu teologii. Když jeho teorii centro-komplexity přenáší na ekleziologii v kontextu českého podzemního společenství, dává jí tím novou dynamiku, protože je přesvědčen, že aktivní spoluúčast lidí samých na tomto pohybu je možná.

 

 

 

 

 


Obrátit se znamená nechat Pána, aby žil v nás

Homilie papeže při nešporách v bazilice sv. Pavla za hradbami

4. 2. 2016  Papež František

V tomto mimořádném Svatém roce milosrdenství mějme jasně na paměti, že nemůže existovat autentická snaha o jednotu křesťanů bez úplného svěření se Otcovu milosrdenství. Prosme především o odpuštění za hřích našich rozdělení, která jsou otevřenou ranou v Kristově těle. Jako římský biskup a pastýř katolické církve chci prosit o milosrdenství a odpuštění za neevangelní jednání ze strany katolíků vůči křesťanům jiných církví. Zároveň vyzývám všechny katolické bratry a sestry, aby odpustili, pokud se jim dnes či v minulosti dostalo urážek od jiných křesťanů. Nemůžeme smazat co se stalo, ale nechceme dovolit, aby tíže minulých vin nadále zamořovala naše vztahy.

 

 

 


Vánoční přání

24. 12. 2015  Redakce

Radostné prožití svátku Narození Pána Ježíše Krista a požehnaný rok 2016 přeje čtenářům redakce Listáře.

 

 

 

 

 

 


Kam zmizeli brazilští katolíci

20. 8. 2015  František Kalenda

Brazilští katolíci jsou v poslední době ohrožený druh: v doposud největší katolické zemi světa totiž vymírají. Hovoří o tom všechny statistiky za posledních dvacet let, ať už jsou to oficiální brazilská sčítání obyvatelstva, průzkumy brazilských agentur (Datafolha) nebo prestižních mezinárodních organizací (Pew Research Forum). Od konce dvacátého století se jejich počet smrskl téměř na polovinu – z 89% v roce 1980 na dnešních asi 57% – a největší pád zaznamenávají velká města a nejmladší věkové skupiny.

 

 

 

 


Svoboda se stává agresivní povinností věřit, že neexistuje pravda

8. 4. 2015  Kard. Robert Sarah

Západ se rozhodl distancovat od křesťanské víry pod vlivem osvícenských filosofů a politiky, která je jim poplatná. Přestože existují živá a misionářská křesťanská společenství, většina západní populace už nespatřuje v Ježíši víc než nějakou ideu, nikoli událost a ještě méně pak osobu, kterou apoštolové a četní svědci evangelia potkali, zamilovali si a zasvětili jí celý svůj život.

 

 

 

 


Rakousko-uherští dragouni proti českým evangelíkům, komunista Vojtěch Filip proti dragounům americkým

8. 4. 2015  Michal Šimek

Péče Vojtěcha Filipa, obhájce a zastánce příslušníků Pohraniční stráže z doby komunistického Československa – o svobodu českých evangelíků - je vskutku dojemná. Stačí si totiž připomenout, jakým způsobem se českoslovenští komunisté k některým z českých evangelíků zachovali po Únoru 1948.

 

 

 

 

 


Přání

5.4. 2015  Redakce

Redakce Listáře přeje všem čtenářům požehnané prožití svátku Kristova Zmrtvýchvstání.

 

 

 

 

 


Revoluční krok k reformě islámského světa

O prohlášení rektora univerzity Al Azhar

18. 3. 2015  Samir Khalil Samir

Slova vrchního imáma ze sunnitské univerzity Al Azhar na konferenci v Mekce jsou revoluční. Ahmed Al Tajib totiž odmítl interpretace založené na doslovném výkladu Koránu a sunny, kterými se ohánějí fundamentalisté a islamističtí teroristé.

 

 

 

 


Františkův "zázrak"

13. 3. 2015  M. T. Zikmund

V pátek 13. března uplynou dva roky od zvolení argentinského kardinála Jorgeho Bergoglia papežem. Při diskusích, jak současný papež mění církev a ovlivňuje politické dění, se zapomíná, jak papežství změnilo jeho samotného.

 

 

 

 


„Češi jsou velice vlídní,“ říká pravoslavný duchovní z Plzně

Rozhovor s Olegem Machněvem

3. 3. 2015  Miloslav Humhal

Protojerej je v pravoslavné církvi představený chrámu – kněz. Šestačtyřicetiletý Rus Oleg Machněv, který žije v Plzni, takový titul má. Absolvent Pravoslavné teologické fakulty Prešovské univerzity slouží mimo svou farnost v Klatovech ještě v Příbrami. Je přátelský, má pohotovou odpověď na každou otázku a radost by z něho měl i současný římskokatolický papež – vždyť tenhle duchovní horuje pro lásku a chudobu!

 

 

 


Zoufalé hledání cesty ven z krize namísto hledání cesty k Bohu

O situaci v Pravoslavné církvi

19. 2. 2015 (kvc)


Rodina: Matka

Katecheze papeže Františka na gen. audienci, aula Pavla VI.

17. 1. 2015  Papež František

V těchto dnech nám liturgie církve klade před oči ikonu Matky Boží Panny Marie. První den roku je slavnost Matky Boží a potom následuje slavnost Zjevení Páně, připomínka příchodu mudrců. Evangelista Matouš píše: „Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu“ (Mt 2,11). Je to matka, která po Jeho porodu, představuje Syna světu. Ona nám dává Ježíše, ukazuje nám Ježíše, umožňuje nám spatřit Ježíše.

 

 


O rozdílu mezi katolickou a zednářskou poslušností

10. 1. 2015  Angela Pellicciari

Počínaje Lutherem strhla se prudká lavina žalob a pomluv proti římské církvi, kterou tento bývalý augustiniánský mnich nazýval „Babylónskou nevěstkou“. Obzvláště vykřičený a omílaný argument líčil katolíky jako otroky nucené slepě poslouchat diktát církevního magisteria. Tento předpoklad slepé a tudíž otrocké poslušnosti byl obzvláště účinnou zbraní a vrcholné uplatnění našel v námitkách, které představil Kant svým pojednáním nazvaným Co je osvícenství.


Teče voda, teče

Moravská národní píseň

1. 1. 2015  Z internetu

Přejeme všem čtenářům Listáře požehnaný nový rok 2015.

 


Vánoční přání

24. 12. 2014  (Redakce)

Redakce Listáře přeje všem čtenářům radostné a pokojné prožití svátku Narození našeho Pána Ježíše Krista a hojnost Božího požehnání v roce 2015.

 

 

 

 

 


Proč se v církvi lidé necítí spokojeni?

Interview s papežem Františkem pro argentinský deník La Nación

18. 12. 2014  (or)

Kladu si otázku: co u nás, v církvi působí, že se lidé necítí spokojeni? Je to nedostatek blízkosti a klerikalismus. Blízkost je dnes pro nás katolíky povolání, abychom vycházeli ze sebe a byli nablízku lidem, jejich problémům, jejich realitě. Klerikalismus v Latinské Americe, jak jsem řekl biskupům z CELAM v Rio de Janeiro, zabrzdil zrání laikátu.


Ještě jednou o církvi a lustracích

30. 11. 2014  Václav Konzal

Žádná lustrace nemůže křesťanovi nahradit pokání. ("Čiňte pokání a věřte evangeliu" - Marek 1,15). Lustrace totiž představuje jakési vnější rituální očištění - a my víme, že Ježíšův základní konflikt s učiteli zákona spočíval právě v tom, že rituální čistota podle Ježíše nestačí.


Podvratná činnost agentury z řad římsko a řecko katolické církve, jiných církví a náboženských sekt

27. 11. 2014 (jh)

Materiál z archivu, který popisuje boj StB s církví v poválečných letech. Je dobré si to čas od času připomenout.

 

 

 

 

 


Skrytá církev a dezinformace

24. 11 2014  P. Fiala, J. Hanuš

Felix Davídek byl pomlouván, a aniž by si autoři ověřovali skutečný stav věcí, připisovali mu celou řadu aktivit, které nikdy nekonal, a postojů, které nezastával.. Zdá se však, že je třeba rozlišovat mezi informacemi jednotlivých médií, např. mezi samizdatovými českými publikacemi, které používaly negativní zprávy přece jen opatrněji, a zahraničními rozhlasovými stanicemi, v nichž byla míra dezinformací mnohem větší.

 

 

 

 


Hněvu je třeba předcházet

9. 10. 2014  Ross Campbell

Je důležité si uvědomit, že za určitých podmínek se hněv těžko kontroluje.

 

 

 

 

 


Sociologie věčnosti

16. 8. 2014  Prof. John D. Barrow

Mnohá tradiční náboženství kladou velký důraz na pochopení a přijetí smrti. Možnost jejího odstranění by vedla k mnoha nečekaným důsledkům.


Moderní letniční kontroverze ve světle rané církve - 2. část

18. 7. 2014  Michael Buban

Vysoce si ceníme reformačního přístupu k Písmu, zatímco umlčujeme roli církevních otců. Nahrazujeme tradici starou 2000 let tradicí starou 500 let a pokládáme to za pokrok.


Moderní letniční kontroverze ve světle rané církve - 1. část

15. 7. 2014  Michael Buban

Letničním bývá vytýkáno, že se shlížejí v montanismu, sektářském hnutí druhého století. Ačkoli by na toto téma bylo co povědět, pastor Fuiten se mu důsledně vyhýbá a oporu letničních doktrín nachází pouze u obecně uznávaných otců rané církve, jejichž přímá návaznost na apoštoly je nesporná.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jan Hus a rekatolizace Čech

10.7. 2014  Tomáš Ježek

Jan Hus zahájil reformaci v Čechách o sto let dříve než Kalvín a Luther. Jeho učení sice bylo inspirováno anglickým teologem a reformátorem Johnem Viklefem z Oxfordu, ve svých kázáních však útočil na církev za její kupčení s odpustky, za zhýralý život církevních hodnostářů a za obsazování církevních postů za úplatu.

 

 

 

 


Méně známý Tomáš Halík

6.7. 2014 (fg)

 

 

 

 

 


Sto let od vypuknutí První světové války

28. 6. 2014  (mgr)

Před sto lety atentátník Gavrilo Princip spolu s dalšími spiklenci uskutečnili atentát na rakouského arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este, což se stalo podnětem k rozpoutání do té doby nejstrašnější války v lidských dějinách.

 

 

 

 


Sbírka na pomoc obětem záplav v bývalé Jugoslávii

28. 5. 2014  Petr Štefan

Člověk v tísni otevřel sbírkové konto na pomoc lidem zasaženým povodněmi v Srbsku a Bosně a Hercegovině. Zároveň uvolnil jeden milion korun z humanitárního fondu Klubu přátel Člověka v tísni na okamžitou pomoc v obou zemích.

 

 


Přání

20. 4. 2014  Redakce

Požehnané prožití svátku Zmrtvýchvstání Páně přeje všem čtenářům redakce Listáře.

 

 

 

 

 


Vánoční přání

24. 12. 2013  Redakce

Radostné prožití svátku Narození Pána Ježíše Krista a požehnaný rok 2014 přeje čtenářům redakce Listáře.

 

 

 

 

 

 


Přání

31. 3. 2013  Redakce

Redakce Listáře přeje všem čtenářům požehnané prožití svátku Kristova Zmrtvýchvstání.

 

 

 

 

 


Homilie při bohoslužbě za oběti totality

10. 3. 2013  Mons. Václav Malý 

Byla snaha naprosto člověka vykořenit, udupat, ponížit, zavrhnout, uvrhnout do zapomenutí. A nezdařilo se to. V dané chvíli se zdálo, že ta doba je bez veškeré naděje. Ale i tato doba byla prodchnuta Boží přítomností - neznatelnou, nezaznamenatelnou, ale přesto skutečnou. A i tam zaznívalo to Boží: Neboj se. 

 

 

 

 


Vánoční přání

24. 12. 2012  (Redakce)

Přejeme všem čtenářům radostné a pokojné prožití svátku Narození našeho Pána Ježíše Krista a hojnost Božího požehnání v roce 2013.

 

 

 

 

 


Přání

24. 4. 2011  Redakce

Požehnané prožití svátku Kristova Vzkříšení přeje všem čtenářům redakce Listáře. 

 

 

 

 

 


Bolševická lež

24. 2. 2011  Stanislav Balík

Tentokrát byl Grebeníček za toho hodného, kdy přiznával, že se kdysi staly i tragédie a neospravedlnitelné křivdy. Přesto ale šmahem veškerý odboj a odpor, který byl, přiznejme si to, nečetný, označuje za individuální a skupinový teror, mluví o době hlubokého míru, o existenci suverénního státu uznávaného demokratickými státy. To je dnes severní Korea ale taky.Podstatnější bylo to, co neřekl. Že každá snaha o vybudování společnosti ovládané pouze Rozumem potírající náboženství končí protirozumovým thermidorem ústícím v pitoreskní aparátčický systém.


Vánoční přání

23. 12. 2010  Redakce

Radostné prožití svátku Narození Pána Ježíše Krista a požehnaný rok 2011 přeje čtenářům redakce Listáře.

 

 

 

 

 


Sv. Dimitrij Soluňský, mučedník

Ochránce cyrilometodějské mise a patron řeckého města Soluně

26. 10. 2010  Valere De Pryck a sestra Myriam 

 

 

 

 


Spiritualita pro globalizující se svět

K duchovnímu odkazu Tomáše Špidlíka

17. 6. 2010  Richard Čemus

Špidlík se nezabýval Východem, ani z nostalgie po vyčpělém panslavismu, ani z odmítání postmodernity západu, nýbrž aby z duchovní zkušenosti počátků čerpal svěžest pro současnost, v mnohém směru podobnou pozdnímu starověku. Jeho teologie a spiritualita je nosnou orientací v globalizujícím se světě tím, že ukazuje současnému člověku krásu Kristovy boho-lidské tváře, krásu, která podle Dostojevského spasí svět. 

 


Noc kostelů na Tachovsku

9. 6. 2010  Petr Vaďura

Po revoluci jsme si představovali, že někdo něco udělá, někdo se postará. Čas ukázal, že nikdo nic nezařídil, nikdo se o nás nepostará. Prostě pokud nezačneme my tady zespoda něco budovat, tak to prostě zemře.

 

 

 

 


Otázka liturgické hudby

21. 2. 2010  Milan Glaser

Problém formuloval roku 2003 Jan Pavel II. slovy: "Význam kategorie "liturgická hudba" byl v současnosti rozšířen natolik, že zahrnuje repertoár, který nemůže vstoupit do slavení liturgie, aniž by znásilňoval jejího ducha a její pravidla." Tato jednoznačná konstatace Jana Pavla II. v dokumentu, který napsal "z vlastního popudu" při příležitosti 100. výročí vydání motu proprio papeže Pia X. o sakrální hudbě (Tra le sollecitudini), svědčí dostatečně jasně o tom, že současná liturgická hudba má problém. A to na rovině praktické i teoretické.


Vánoční přání

23. 12. 2009  Redakce

Všem čtenářům přejeme radostné a pokojné prožití svátku Narození našeho Pána Ježíše Krista a hojnost Božího požehnání v roce 2010.

 

 

 

 

 


Malá překvapení jsou přípravou na to poslední, kolosální

Rozhovor s kard. Tomášem Špidlíkem

15. 12. 2009  Tomáš Kutil

Postavme vedle sebe dobrého znalce morálky a duchovního otce. Moralista zná dobře principy správného života, naproti tomu duchovní otec zná osobu, která má principy zachovávat. V běžném životě se setkáváme s dvojím druhem lékařského přístupu. Doktoři musejí znát anatomii lidských orgánů a všeobecně uznanou účinnost léků. Ale osobní lékař dobře zná také svého pacienta a ví, jak u něj léky aplikovat. 

 


Matka Courage

28. 11. 2009  P. Richard Čemus, SJ 

Často se dnes mluví o roli žen v církvi a ve společnosti. Stále se však nedoceňuje, jakou "roli" připadlo "hrát" mnohým ženám za komunistické diktatury v naší zemi, zejména ženám "muklů", tedy mužů "určených k likvidaci". Že tyto "role" nebyly tak spektakulární, aby vydaly na materiál do pořadu "Příběhy dvacátého století", nebo na vyznamenání presidentem, nemění nic na jejich hodnotě, syrovosti a tragice.

 

 

 


Makedonie: Země blízkých příbuzných v dalekém srdci Balkánu (část 2.)

21. 10. 2009  Igor Kyselka, Petr Blížkovský

Náš dlouholetý zájem o cyrilometodějské dědictví a rovněž i trochu dobrodružná touha poznat podmanivou krásy hor, jezer, četných malovaných klášterů, kostelů i historických vesnic a městeček nás inspirovaly v polovině dubna 2009 k podniknutí relativně krátké, přesto však programově intenzivní pouti do nejjihovýchodnějšího výběžku bývalé Jugoslávie. 

 


Nekrolog

13. 10. 2009  (mgr)

Paní Božena Kolářová se narodila 2. května roku 1953 v Začanech katolickým manželům Františku a Boženě Richterovým.

 

 

 


Makedonie: Země blízkých příbuzných v dalekém srdci Balkánu (část 1.)

31. 8. 2009  Igor Kyselka, Petr Blížkovský

Náš dlouholetý zájem o cyrilometodějské dědictví a rovněž i trochu dobrodružná touha poznat podmanivou krásy hor, jezer, četných malovaných klášterů, kostelů i historických vesnic a městeček nás inspirovaly v polovině dubna 2009 k podniknutí relativně krátké, přesto však programově intenzivní pouti do nejjihovýchodnějšího výběžku bývalé Jugoslávie.

 

 

 

 


Popíračství a my

Úvahy o aféře Williamson

15. 6. 2009  Jean Valentin 

Je to poprvé v mém životě, kdy zažívám takovou bouři nevole vůči nějakému papežskému rozhodnutí. Jistě mnohé reakce se mohu zdát přehnané, neuctivé nebo málo duchovní. Avšak ty samotné události ukazují, že členové lidu Božího, katoličtí laikové, se zajímají o život v církvi. To je samo o sobě pozitivní... Touto aktivitou katolický lid ukazuje, že přijal za své učení 2. vatikánského koncilu, který vyzval laiky k aktivní účasti na chodu církve.


Z redakční pošty

29. 5. 2009  Miroslav G. Richter

Reaguji tímto na automaticky doručený mail Ivana Kostihy, kterého osobně ani jinak neznám, a který se vrací k mnou před lety připomenutému tragickému osudu básnířky Jitky z Prahy - Smíchova, který mne oslovil. 


Jak poznáte mrtvici (jste v tom věku...)

7. 5. 2009  (mgr)

Záleží mi na tom, abyste z nedostatku informovanosti nepodcenili závažnost možné příhody a abyste uměli správně zareagovat. Právě v mém a Hugově blízkém okolí se cosi podobného nedávno stalo, a po schopném jinak velmi zdravém mladém muži, před čtyřicítkou, zůstala manželka a několik nezaopatřených malých dětí. 


Oznámení

19. 4. 2009  (red)

Z důvodu dovolené nebudou do 26. dubna publikovány nové zprávy. Děkujeme za pochopení. 


Slova Benedikta XVI. o preservativech jsou realistická

Příspěvek odborníků na epidemiologii k diskusi  

17. 4. 2009  (rv)

Ptáme se, zda je ještě vůbec možné vyslovit názor o smyslu lidské sexuality, sexuálním jednání a vzorech, které společnost plodí, aniž by byl vzápětí umlčen ve jménu čistě technologického pohledu na věc, pohledu, který - mimo jiné - nebere zřetel na odborné epidemiologické studie.


Mediálně korektní zpráva o Velikonocích

14. 4. 2009  Milan Glaser 

Každý rok na Velikonoce se zpravodajské agentury a média pracně lopotí se zprávami o tom, co a proč se vlastně slaví, nebo přesněji, co a proč "si to ti křesťané slaví". Prodloužené pracovní volno sice rádi přijímají všichni, ale… vůbec zkrátka, co a proč to všechno. Na mediální scénu se tak ve snaze o vysvětlení fenoménu zvaného Velikonoce dostane dokonce i pojem bible. Ten se však blíže nevysvětluje. Jakoby se předpokládá, že všichni vědí, co je bible a co je v ní. Zanechává to však dojem jakési pachuti, jakoby bible byla jenom zastaralou tiskovinou, něčím jako exemplář denního tisku z předminulého století. 


Přání

12. 4. 2009  Redakce

Požehnané prožití svátku Vzkříšení Páně přeje všem čtenářům redakce Listáře. 

 

 

 

 

 


Papeži Benediktovi jde především o víru

30. 3. 2009  Vittorio Messori

Benedikt XVI. si je vědom, že prioritu úřadu Petrova nástupce stanovil Pán ve večeřadle: "Ty… utvrzuj své bratry". Tento muž, který nebyl náhodou 24 let prefektem Kongregace pro nauku víry, měl vždycky jasno, pokud jde o nutné pořadí věcí: nejprve je víra, a potom - jedině potom - instituce církve, která má také své místo ve strategii Boha Stvořitele, který si přeje spolupráci lidí. Avšak církev jakožto viditelná organizace putující dějinami, není nic než obal, slupka, ulita, která skrývá to podstatné, co může rozpoznat jedině víra, totiž tajemství Krista a jeho svátostí, počínaje eucharistií. 

 

 

 


Papež v Africe

20. 3. 2009  Daniel Raus

Africká cesta papeže Benedikta XVI. má nepochybně velký symbolický význam. Ostatně, byl to on, kdo před časem prohlásil, že rok 2009 by měl být "rokem Afriky". Vatikán k tomu má svoje důvody. Snad nikde na světě se nevyvíjí křesťanské církve tak dynamicky jako na černém kontinentě. Navíc je to oblast, na kterou nejvíc dopadá ekonomická a finanční krize. Řeší se tam naléhavé problémy, mezi něž patří rapidní šíření nemoci AIDS. A je to kontinent, o který usilují dvě náboženství: křesťanství a islám.

 

 

 

 


Přednáška "Pravoslavné kláštery Athosu"

13. 3. 2009  (mh)

Dne 17. března se uskuteční přednáška Vladimíra Peterky s názvem Pravoslavné kláštery Athosu - 16 století bez žen. 

 

 


Kdo se bojí ekumenismu?

12. 3. 2009  Milan Glaser

V médiích se zabydlela dezinterpretace papežova vstřícného kroku vůči tzv. lefebvristům a ne každému věřícímu je jasné, jak odpovědět na názory, které kritizují službu Benedikta XVI. a směřování církve, zejména vycházejí-li z církevních kruhů. Autor článku se zavádějícím titulkem "Popírač holokaustu a církev", zveřejněném v LN (Tomáš Halík, 21.2.2009), tvrdí dokonce, že "je na místě klást si otázku", zda se touto - prý "uspěchanou velkorysostí" - nevrací do církve "nebezpečný virus triumfalismu a sektářské intolerance". 


Mrchožrouti

25. 2. 2009  Ondřej Krajtl

Ohrožují ještě dnes komunistické ideje demokracii?

 

 


Oznámení

17. 2. 2009  (red)

Z důvodu dovolené nebudou do 23. února publikovány nové zprávy. Děkujeme za pochopení. 


Přednáška P. Františka Lízny

2. 2. 2009  (mh)

Dne 3. února proběhne přednáška P. Františka Lízny SJ o jeho pouti Ukrajinou, která bude spojena s autogramiádou jeho nové knihy s názvem "Šel jsem však vytrvale". 

 

 


 

Viz též 

    Rok 2008, 2007 a 2. pololetí roku 2006

    1. pololetí roku 2006 a starší

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci