Moravská mša

 


O cyrilometodějské liturgii

24. 2. 2013  (ado)

Dne 16. března se uskuteční setkání s názvem „Staroslověnská liturgie a její význam pro současnost“. 

 

 

 

 


Moravská mša ve Slavkově 5. června 2005

7. 6. 2005  mgr

První červnovou neděli se díky úsilí Společenství sv. Gorazda a druhů-Živé dědictví konala ve slavkovském chrámu sv. Jana Křtitele tradiční Moravská mša, kterou sloužil o. Mgr. Ing. Adolf Jiří Pleskač z Jedovnic na Blanensku.

 


Pravidelná liturgie ve staromoravském obřadu

31.5. 2005  -mgr- 

 Každou první neděli v kalendářním měsíci, kromě období letních prázdnin, zabezpečuje Společenství sv. Gorazda a druhů - Živé dědictví vysluhování sv. liturgie v moravsko-byzantském obřadu, který našim předkům přinesli z rozhodnutí posvátného konstantinopolského synodu a jeho patriarchy Fótia a byzantského císaře Michala III. sv. Konstantin - Cyril a Metoděj, kteří byli v římskokatolické církvi dne 31. prosince 1980 prohlášeni, nedávno zesnulým papežem Janem Pavlem II., za nebeské spolupatrony celé Evropy.

 

 


Svatá liturgie 5. 6. 2005  (5/2005)

Svatá liturgie 1. 5. 2005  (4/2005)

Slavnost k 1120. výročí zesnutí sv. Metoděje  (3/2005)

Moravská mša v opraveném chrámě  (1/2005)

O Svaté liturgii (8/2004)

Jak správně číst liturgický text při bohoslužbě

Archiv

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci