Pravidelná liturgie ve staromoravském obřadu

31.5. 2005  -mgr- 


 

Každou první neděli v kalendářním měsíci, kromě období letních prázdnin, zabezpečuje Společenství sv. Gorazda a druhů - Živé dědictví vysluhování sv. liturgie v moravsko-byzantském obřadu, který našim předkům přinesli z rozhodnutí posvátného konstantinopolského synodu a jeho patriarchy Fótia a byzantského císaře Michala III. sv. Konstantin - Cyril a Metoděj, kteří byli v římskokatolické církvi dne 31. prosince 1980 prohlášeni, nedávno zesnulým papežem Janem Pavlem II., za nebeské spolupatrony celé Evropy. Sv. liturgie je sloužena v dochovaném staromoravském liturgickém jazyce.Liturgie v chrámě sv. Jana Křtitele ve Slavkově dne 9. 1. 2005.   Foto: M. Hrodek

V měsíci červnu připadá první neděle na 5. kalendářní den. Svatá liturgie bude sloužena tradičně v chrámě sv. Jana Předchůdce a Křtitele Páně ve Slavkově u Brna na Špitálské ulici v 9 hod 30 min. Oběť mše sv. přinese o. Mgr. Ing. Adolf Pleskač z Jedovnic u Blanska. Liturgické zpěvy přednese Moravský cherubínský sbor - Prohlas. Společenství sv. Gorazda a druhů - Živé dědictví, které se již téměř tři desetiletí věnuje aktivnímu uchovávání a rozvíjení cyrilometodějského odkazu v naší vlasti, takto zprostředkovává širokému okruhu věřících možnost poznání a aktivního prožívání cyrilometodějského dědictví nerozdělené církve, k němuž obrátil pozornost svými nedávnými prohlášeními i nynější papež Benedikt XVI.

Touto sv. liturgií uctíme také památku našeho spolubratra Jiřího Lukáše Kalvody, který se aktivně podílel na životě a činnosti Společenství v osmdesátých a počátkem devadesátých let minulého století, a který blaženě zesnul před 13 lety v den 4. června, ve svých 27 letech, jakož i další živé a zesnulé členy a spolupracovníky SGAD- ŽD, mezi něž náleží např. F. M. Davídek, o. František Bílek, o. Alois Brázda, o. Ludvík Gazda, František kard. Tomášek, o. Václav Hanusa, Tomáš kard. Špidlík, o. Stanislav Krátký, o. Ivan Ljavinec, o. Doc. Ing. Miloš Raban, o. Josef Hrdlička a j.

Společenství sv. Gorazda a druhů - Živé dědictví upřímně zve všechny na tuto liturgickou hostinu, která bude uskutečněna v obnoveném slavkovském chrámu na Špitálské ulici.

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci