Ikony

 


Výstava ikon v Praze

28. 4. 2014  (mh)

Až do 4. května mohou zájemci navštívit výstavu ruských ikon, která je k vidění v Praze. Vystavená díla pocházejí ze soukromého Muzea ruské ikony v Moskvě.

 

 

 

 

 

 


Výstava "Nesmrtelná krása ikon"

10. 6. 2009  (cr)

Od 12. května do 12. června probíhá v Praze zajímavá výstava Nesmrtelná krása ikon, která představuje soudobé rumunské církevní umění. Jsou na ní vystaveny práce následujících umělců: Ana Ilie, Elena Murariu, Maria Elisabeta Bonef, Sorin Efros, Otilia Georgeta Efros, Mirela Leahu, Alexandru Nicolau, Claudiu Opaină.

 

 

 

 

 

 


Výstava "Řeč ikon"

5. 5. 2008  (cho)

Dne 5. května v 17 hodin bude zahájena výstava ikonopisců z České republiky a Rakouska. Kromě ikon budou na výstavě též informační panely s výkladem významu, charakteru, symboliky, požadavků na ikonopisce atd., podrobné popisky k jednotlivým ikonám a ukázky materiálů potřebných k ikonopisné práci, včetně jednotlivých fází vzniku ikony. V rámci výstavy se uskuteční jednodenní seminář a jedna večerní přednáška organizovaná ČKA.

 

 

 

 


Ikona vzkříšení Lazara

18. 4. 2008  Anne Marie Velu

Vzkříšení Lazara vyjadřuje dvojí povahu osoby Krista: hluboce dojatý oplakává svého mrtvého přítele, a vykoná zázrak, aby ho vzkřísil. Ikona zobrazuje klid a mír. Uvádí nás do tajemství utrpení a smrti Krista a zdůrazňuje víru v obecné vzkříšení.

 

 

 

 

 


Výstava "Ikona - okno do nebe"

7. 3. 2008  Miroslav Hrodek

Dne 11. března 2008 v 18 hodin se uskuteční vernisáž výstavy s názvem "Ikona - okno do nebe". Na výstavě návštěvník může vidět kromě ikon současných ikonopisců i historické ikony a pravoslavné reálie. 

 

 

 

 


Přednáška "Ikona na Ukrajině jako pramen duchovního života"

16. 11. 2007  (mh) 

Dne 20. listopadu se uskuteční v  Praze přednáška dr. Karla Sládka s názvem "Ikona na Ukrajině jako pramen duchovního života". Bude zde ve stručnosti představen vývoj ikonopisectví na Ukrajině, přičemž zvláštní pozornost bude věnována analýze konkrétních ikon. 

 

 

 


Výstava ikon ve Veselí nad Moravou

2. 11. 2007  (mh) 

Ve Veselí nad Moravou můžete navštívit výstavu ikon, jež je součástí doprovodného programu Semináře ruských filmů.

 

 

 

 

 


Výstava ikon ve Žďáru nad Sázavou

9. 7. 2007  (mh)

Dne 28. 6. byla zahájena ve Žďáře nad Sázavou výstava ikon. Návštěvník se zde může seznámit s díly ikonopisců žijících v Čechách a na Moravě. 

 

 

 

 

 


Výstava ikon

8. 2. 2007  www 

Dne 30. března 2007 v 17 hod. se koná vernisáž výstavy současné ikonopisné tvorby v Čechách a na Moravě pod názvem Pravoslavné ikony. 


Ikony z polských Karpat

7. 8. 2006  Miroslav Hrodek 

V rámci Dnů lemkovské kultury můžete navštívit v Praze expozici s názvem Ikony z polských Karpat.

 

 

 


Výstava ikon v Tetíně

5. 6. 2006  hm

Dne 14. května byla v Tetíně (okres Beroun) zahájena výstava ikon. Až do 30. září 2006 zde můžete shlédnout díla Ivety Kadlecové, Sylvy Novotné, Jany Baudišové a Dorkas Novotné. 

 

 

 

 


Výstava ikon Grzegorze Dabrowy

25. 5. 2006  hm

Jen do této neděle (28. května) mají zájemci možnost navštívit výstavu ikon polského autora Grzegorze Dabrowy.

 

 


Když se modlíme před ikonami...

21. 3. 2006  Metropolita Antonij Bloom

Ikony na stěnách našich chrámů nejsou jen podobizny nebo obrazy: ikona je znamením skutečné přítomnosti. 

 

 

 

 

 

 


Výstava ikon v Olomouci

10. 2. 2006  Miroslav Hrodek

Koncem minulého roku byla v Olomouci otevřena výstava ikon s názvem "Půst očí". Výstava představuje soubor převážně ruských ikon a liturgických předmětů, které byly většinou zabaveny při pokusu o jejich nelegální dovoz do České republiky. 

 

 

 


Výstava "Řeč ikon"

23. 6. 2005 mha

V neděli 12. června 2005 jsme navštívili výstavu "Řeč ikon" v jilemnické galerii "V kotelně". Díky ochotě místního správce jsme mohli shlédnout tuto výstavu mimo běžnou otevírací dobu (výstava je přístupná pouze v pracovní dny). Výstava čítá asi 20 ikon, které pocházejí z dílen našich i zahraničních současných ikonopisců.


Výstava ikon v Jilemnici

26. 5. 2005  -hm-

V jilemnické galerii "V kotelně" probíhá od 20. května 2005 výstava nazvaná "Řeč ikon", která představuje díla současných českých a rakouských ikonopisců.


Klášter sv. Kateřiny na Sinaji (4/2005)

Ikona jako žebřík k nebesům ve tvaru a barvě  (3/2005)

Ikona svátku Ochrany Panny Marie (10/2004)

Ikona Povýšení Svatého Kříže (9/2004)

Ikona Proměnění Páně (8/2004)

Ikony sv. Jana Křtitele (8/2004)

Archiv

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci