Matice svatoklimentská

Z naší činnosti 

 


Oslava svátku sv. Gorazda

11. 7. 2022  (mh)

Dne 27. července si připomeneme svátek sv. Gorazda, nástupce sv. Metoděje. K uctění jeho památky se sejdeme v neděli 31. července.

 

 


Oslava svátku sv. Gorazda

12. 7. 2021 (mh)

V neděli 1. srpna 2021 se bude konat tradiční oslava svátku sv. Gorazda, předního žáka soluňských bratří a nástupce sv. Metoděje na arcibiskupském stolci.

 

 


Oslava svátku sv. Gorazda

16. 7. 2020  (mh)

V neděli 2. srpna se uskuteční tradiční oslava svátku sv. Gorazda.

 

 


Zemřela paní Božena Štěpánová

1. 1. 2016  (mh)

Dne 22. prosince 2015 zemřela ve věku 81 let paní Božena Štěpánová.


Oslavy svátku sv. Gorazda na Hoře sv. Klimenta

13. 7. 2009  (mgr)

V neděli 26. července 2009 odpoledne se na Hoře sv. Klimenta v Chřibech uskuteční tradiční cyrilometodějská pouť spojená s uctěním památky prvního moravského světce sv. Gorazda, nástupce sv. Konstantina-Cyrila a sv. Metoděje na velkomoravském arcibiskupském stolci.

 

 


Oslava 1121. výročí překladu bohoslužebných knih

17. 11. 2005 Miroslav G. Richter 

Koncem měsíce října t. r. SGAD-ŽD spolu s MSK a MOH připomnělo na Hoře sv. Klimenta v Chřibech slavnou památku dokončení překladu liturgických knih do jazyka našich předků sv. Metodějem a jeho spolupracovníky a uctilo tak svátek sv. Dimitrije Soluňského, který připadá na den 26. října. V letošním roce je to již 1121. výročí. S ohledem na skutečnost, že památný den připadl na středu, která je pracovním dnem, uskutečnila se slavnost a s ní spojená svatá liturgie v pátek, dne 28. října t.r., dopoledne. 

 


Zprávy z Hory - Pamětní kniha

16. 11. 2005 Miroslav G. Richter 

Ze záznamů v Pamětní knize lze seznat, že se naše Hora těší čím dál většímu zájmu poutníků i turistů, přičemž i kulturnost provedených záznamů jednotlivých návštěvníků se evidentně zlepšila, jak co do obsahu i formy. V záznamech se méně než dříve objevují primitivní výkřiky a osobní pokleslosti. Některý zápis však čtenáře až zamrazí. To například, když objeví intimní vyznání, v němž se vyznává z hluboké a ryzí důvěry k tomuto místu, jemuž svěřuje svá nejniternější přání, prosby i bolesti. Tak např. se lze dočíst, že čtyřicetiletý otec zde "na kolenou prosí, spolu se svými třemi malými dětmi, za zdraví své manželky a očekávaného dalšího potomka".

 


Zprávy z Hory - připomínka výročí

9. 10. 2005  Miroslav G. Richter

Koncem měsíce října t. r. budeme na Hoře sv. Klimenta v Chřibech připomínat slavnou památku dokončení překladu liturgických knih do jazyka našich předků sv. Metodějem a jeho spolupracovníky, mj. svatou liturgií, četbou z autentických pramenů a také potřebným výkladem, který ozřejmí některé málo známé souvislosti. Připomínaná událost, která znamenala pro Moravany, ale i další slovanské národy významný fundament ve formování a rozvoji jejich vlastní identity, duchovnosti a kultury se udála na svátek sv. Dimitrije Soluňského, který připadá na den 26. října, a završila tak obrovský překladatelský, téměř 22 let trvající, projekt, který zahájil již sv. Konstantin-Cyril v roce 862 vynalezením písma pro Moravany a překladem základních byzantských liturgických knih do jazyka našich předků. 

 


Zprávy z Hory

4. 10. 2005  Miroslav G. Richter

Naše Hora je bezpochyby národní kulturní a národní duchovní památkou. Byla jí i v minulosti a je jí bezpochyby i dnes. Ba je víc než jen pouhou památkou, ona je živým svědectvím, výzvou a duchovním zřídlem. A to i bez jakýchkoliv cedulí, a možná právě o to víc. Ona totiž nemusí na svůj význam takto upozorňovat, nemusí se podbízet, protože požívá úctu a upřímný zájem těch, kteří se s ní cíleně, nebo i nahodile setkávají. 

 


Ohlas na Gorazdovy dny 2005

8. 8. 2005  (jr)

Letošní ročník byl věnován tématu utajené církve. Měla jsem možnost se dozvědět nová fakta o její existenci, setkat se s některými z tajně vysvěcených kněží a biskupů, nejdůležitější ale pro mne zůstanou tato následující zjištění - zejména mi došla ostudnost toho, že my, ostatní věřící patřící do oficiální církve, se nepozastavujeme nad tím, jak byla statečnost utajené církve vzata za nic. Jak to, že se neptáme oficiálních představitelů naší katolické církve, proč tajně vysvěcené kněze a biskupy nepřijali mezi sebe, proč se nehovoří o jejich činnosti za totality, proč se z jejich nasazení a rizika dělá bláznivý a nepotřebný počin, který zavání herezí?


Ohlédnutí za Gorazdovými dny

4. 8. 2005  ah

Letošní ročník mne velmi duchovně obohatil. Možná to zní jako fráze, ale já jsem prožívala již delší dobu duchovní krizi. Jakousi duchovní ospalost a nechuť ke všemu. Unavovaly mne stále tytéž chyby, které jsem dělala a nebyla jsem schopna se z toho dostat ven. Původně jsem chtěla během Gorazdových dnů oslovit při vhodné příležitosti některého kněze, aby mi pomohl. Ale během prvních dvou dnů jsem obdržela odpovědi na své otázky i cestu k řešení svých problému, naději i sílu k dalšímu (a nejen duchovnímu) životu, aniž jsem se kohokoliv na co ptala.


letošní Gorazdovy dny skončily

1. 8. 2005  Mgr 

Ve dnech 24. až 27. července 2005 se uskutečnily tradiční Gorazdovy dny. Letošní 15. ročník byl zaměřen zejména na aktuálnost významu dědictví sv. Cyrila, Metoděje a Gorazda a druhů pro naši přítomnost, na problematiku tzv. Skryté církve a ekumenizmus. Gorazdovy dny se uskutečnily na Hoře sv. Klimenta v Chřibech a na zámku ve Slavkově u Brna. Na svátek sv. Gorazda a druhů, dne 27. července t.r., kdy vrcholily Gorazdovy dny, jsme měli možnost se setkat s pracovníky České televize, prvního programu, kteří uskutečnili pro regionální večerní zpravodajství ČT 1 (v 18:00 hod.) několik větších záběrů z odpolední mše svaté (můžete je shlédnout zde).


Otevřený dopis všem členům a spolupracovníkům SGAD-ŽD, MSK a MOH

20. 7. 2005  M. G. Richter

Milí přátelé, dovolte, abych Vás tímto způsobem pozval u příležitosti Gorazdových dnů, k osobnímu putování na naši staro- a velko-moravskou Svatou horu, na místo, které je s dílem svatých Soluňských bratří a jejich žáků (sv. Sedmipočetníků) bytostně spojeno a podnes, a to i díky poctivému podílu a úsilí každého z vás, duchovně žije a občerstvuje mnohé, kteří sem přicházejí.


Gorazdovy dny 2005 o významných tématech

18. 7. 2005  M. G. Richter

Letošní XV. ročník je tradičně zaměřen na prohloubení vědomostí o životě, díle a aktuálním odkazu sv. Cyrila, Metoděje, Gorazda a druhů a jejich pokračovatelů, na potřebu rozvoje a prohlubování praktického ekumenizmu a vztahů bratrství a spolupráce mezi křesťany různých konfesí, ale i na témata a závěry nedávno ukončeného plenárního sněmu Římskokatolické církve v České republice ... Pro široký okruh posluchačů bude jistě velmi přitažlivým a informačně zajímavým zařazení tématu o Umlčené, resp. tzv. Skryté církvi, včetně osobní prezentace některých jejích hlavních protagonistů...


Program Gorazdových dnů 2005

14. 7. 2005  mgr

Zde najdete podrobný program Gorazdových dnů.  


Gorazdovy dny 2005

12. 7. 2005  M. G. Richter

Společenství sv. Gorazda a druhů - Živé dědictví, Matice svatoklimentská a Moravské občanské hnutí ve spolupráci s Římskokatolickou farností ve Slavkově u Brna a Historickým muzeem tamtéž, a s podporou Ministerstva kultury České republiky připravují ekumenické Gorazdovy dny 2005, které se letos uskuteční ve dnech 24. a 27. července 2005 na Hoře sv. Klimenta v Chřibech (u Koryčan, poblíž Kyjova) a ve dnech 25. a 26. července 2005 na státním zámku ve Slavkově u Brna.


Brigáda na Hoře sv. Klimenta v Chřibech  (4/2005)

Dr. E. Svoboda podporuje činnost MSK a SGAD-ŽD na Hoře sv. Klimenta v Chřibech  (4/2005)

O Hoře sv. Klimenta v Chřibech na vlnách Českého rozhlasu Brno  (4/2005

Slavnost k 1120. výročí zesnutí sv. Metoděje  (3/2005)

Kniha dr. Svobody (nejen o Hoře sv. Klimenta)  (5/2004)

Archiv

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci