O Hoře sv. Klimenta v Chřibech 
    na vlnách Českého rozhlasu Brno


 

Český rozhlas Brno (který vysílá na těchto frekvencích či na internetu) bude v sobotu dne 9. dubna 2005 v 16:10 hodin vysílat pořad o Hoře sv. Klimenta, který byl natočen s pí PhDr. Jarmilou Bednaříkovou z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (rodačkou z Kyjova), která přednášela v jednom z minulých ročníků na Gorazdových dnech. V rámci pořadu má být také zmínka o konání Gorazdových dnů a jejich letošním ročníku (?!). Paní doktorka ráda vzpomíná na prožitek, který zakusila na naší Hoře v rámci Gorazdových dnů.

 

-mgr-

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci