Osobnosti

 

 


Biskup, který si nosil svůj koberec

27. 11. 2021  Igor Kyselka

Dne 16. listopadu 2021 zemřel po dlouhé nemoci ve věku 86 let biskup skryté církve Jan Konzal, laskavý, otevřený člověk s mnoha neotřelými názory a na církev, křesťanství a společnost.

 

 

 

 

 

 


Zemřel o. Thaddée Barnas OSB

12. 4. 2021  Petr Blížkovský

Dne 22. března 2021 zemřel přítel a podporovatel SGAD-ŽD, otec Thaddée Barnas OSB. Byl jedním z hlavních světových odborníků na oblast ekumenismu a aktivně se podílel na dialogu mezi církvemi.

 

 

 

 

 


Poutník k zavrženým

9. 3. 2021  Igor Kyselka

Životní dráha P. Františka Lízny se příliš nepodobá obvyklým cestám ke kněžství chlapců z příkladných katolických rodin. Na to byl příliš velký rebel a silná osobnost. Přitom však skromný a k sobě přísný.

 

 

 

 


Zemřel biskup skryté církve a papežský kaplan Jiří Krpálek

12. 8. 2017  (vlu)

V neděli 6. srpna ve věku 85 let zemřel Mons. Jiří Krpálek, římskokatolický kněz, biskup skryté církve a papežský kaplan.

 

 

 

 

 


Miroslav Gorazd Richter: visionář, buditel a evangelizátor

22. 2. 2017  Petr Blížkovský

Šťastný je národ, který si váží svých hrdinů. Jdou za svou pravdou, ať je to vhod či ne. Prošlapávají nové cesty a často nesou následky neporozumění či nepochopení. Předbíhají dobu. Jejich příklad však slouží pro jejich okolí jako pevný bod, inspirace a zdroj energie.

 

 

 

 

 


Felix Maria Davídek

18. 1. 2016  Barbora Mráčková

 

 

 

 

 

 

 


Zemřel biskup Skryté církve Fridolín Zahradník

28. 11. 2015  (mh)

Dne 19. listopadu 2015 zemřel v Rychnově nad Kněžnou biskup Skryté církve Fridolín Zahradník.

 

 

 

 

 

 


Kardinál Tomáš Špidlík

Věčnaja pamjať

12. 5. 2015  Richard Čemus

Před 5 lety, ve via Paolina 25, takřka ve stínu baziliky Santa Maria Maggiore, krátce po jednadvacáté hodině, odevzdal svou duši Pánu Tomáš Špidlík, kardinál Svaté církve římské. Velvyslanci České Republiky ve Vatikánu a v Itálii se jako jedni z prvních přišli poklonit za český stát jeho památce. Potkal jsem je ve vratech Centra Aletti, v očích se jim zračilo pohnutí a zároveň odhodlanost něco pro tak velkého muže našeho národa učinit a tak alespoň symbolicky splatit onen dluh, který nás všechny najednou tížil o to víc, protože řečeno s Viktorem Dykem: „dluh chce se splatit, však není věřitele.“

 

 

 


Za Petrem Příhodou

19. 9. 2014  Miroslav G. Richter

 

Kristus uprostřed nás!

Dávám tímto na vědomost všem přátelům a známým, že Hospodin dne 14. září 2014 povolal na věčnost duši MUDr. Petra Příhody, dlouholetého souputníka a přítele SGAD-ŽD, a také milého návštěvníka Gorazdových dnů na Hoře svatého Klimenta v Chřibech. Spolupůsobil ve skryté církvi v okruhu Oty Mádra a později SGAD-ŽD. Zesnul po dlouhé nemoci ve věku 75 let, dne 14. září t. r. Poslední rozloučení s MUDr. Petrem Příhodou se uskuteční v chrámu sv. Antonína v Praze-Holešovicích v pondělí dne 22. září 2014 ve 13 hod.

Věčnuju pamjať.

 

 

 

 

 

Zahrada u podzimní řeky


V zahradě u podzimní řeky
shraboval starý zahradník
zlatisté listy svých životní dnů
a usmíval se

Kolem něho
se rozprostírala
pohoda a pokoj,
až srdce usedalo

I zastesklo se mi
po domově

A přál jsem si
podobně předstoupit
před Boží tvář
až jednou
spadané listí
z mého stromu
obnaží jeho života děj
a vybídne
k ztišení

 MGR 05112410.30/3

 

Foto: Gorazd Richter

 


Odešel vladyka Ivan Ljavinec

10. 12. 2012  (hm)

V neděli 9. prosince 2012 byl naším Pánem povolán na věčnost emeritní apoštolský exarcha Mons. Ivan Ljavinec.

 

 

 

 

 


Dom Lambert Beauduin

4. 8. 2012  Michele Lepla

Text přednášky o zakladateli benediktinského kláštera západního i východního obřadu v  Chevetogne

 

 

 

 

 

 


Zemřel teolog Olivier Clément

20. 1. 2008  (job)

Ve věku 87 let zemřel v Paříži pravoslavný teolog a spisovatel Olivier Clément. Byl profesorem Institutu pravoslavné teologie sv. Sergia v Paříži a angažoval se v oblasti ekumenismu a mezináboženského dialogu.

 

 

 

 

 


140. výročí úmrtí P. Františka Sušila

30. 5. 2008  (mh)

Dne 31. května si připomeneme 140. výročí úmrtí kněze Františka Sušila, profesora v brněnském semináři, cyrilometodějského ctitele, sběratele národních písní a moravského národního buditele 19. století.

 

 

 


Za Viktorem Dobalem, únorovou realitou a hodnotami nadčasovými

15. 2. 2008  Miroslav G. Richter

Muž mezi námi a s námi. Jeden z nás. Jedinečný a pokorně upřímný, a mnohým až nepříjemně srozumitelný a přímý ve svých sdělováních Pravdy a Života, i cest, které k nim vedou. Muž, který stavěl, nezřídka osamoceně, hráz zlu, ať si dávalo jakýkoliv háv či jméno. Muž, který, který říkal druhým nejen co si myslí, ale především to, o čem byl přesvědčen, že je esencí života, co umožňuje poučení a brání jeho zmarnění. Muž překonávající jaksi amatérsky, však o to víc účinněji, nejrůznější ohrady mezi Božími děti.

 

 

 

 


5. září uplyne 10 let od okamžiku, kdy bl. Matka Tereza z Kalkaty vešla do nebeské slávy

5. 9. 2007  (MaS)

To, co současný svět potřebuje nejvíce, je láska. Nedostatek lásky je ta největší chudoba na světě. Milovat Boha a bližní je pro naši dobu podstatné. Jen to může zachránit naše rodiny, společnost, náš národ, i celý svět.

 

 

 

 


Zemřel rumunský pravoslavný patriarcha Teoktist

3. 8. 2007  (mig)

Ve věku 92 let zemřel v Bukurešti patriarcha rumunské pravoslavné církve Teoktist, velký průkopník ekumenismu a svědek víry během komunistické totality v Rumunsku. 

 

 

 

 

 


Jerry Falwell a politika v USA

1. 6. 2007  Daniel Raus 

Minulý týden zemřel ve Spojených státech Jerry Falwell, jeden z takzvaných teleevangelistů, který významně ovlivňoval tamní politiku. Byl to člověk, který vás buď získal na svou stranu, nebo naopak popudil. Jeho názory byly naprosto vyhraněné, takže lidé reagovali buď nadšením, nebo protesty. Do všeobecného povědomí vstoupil hlavně snahou vyburcovat křesťany k politické angažovanosti.

 

 

 

 

 


TV Noe uvede portrét o. Františka Lízny

11. 4. 2007  (noe) 

"Kdyby se měl Kristus narodit dnes a ve střední Evropě, tak by to bylo nejspíš ve východoslovenských romských osadách.“

 

 

 

 

 


Antonio Rosmini - dříve bludař, dnes prorok

Rozhovor s Umbertem Muratorim, ředitelem Studijního centra Rosminiánů

12. 7. 2006  Milan Glaser 

Ve Vatikáně byly včera papežem Benediktem XVI. schváleny dekrety Kongregace pro svatořečení, týkající se několika desítek nových kandidátů na blahořečení, mezi nimiž byl i Boží služebník Antonio Rosmini Serbato, jedna z nejvýznamnějších osobností devatenáctého století v Itálii a to zdaleka ne jen v církevních kruzích. Postava, která je v Itálii známá asi tak jako u nás Palacký, stojí za rozsáhlejší zmínku i proto, že letos v českém překladu prof. Ctirada Pospíšila byl vydán Rosminiho esej Komunismus a socialismus. Při jeho četbě se lze přesvědčit, že jeho autor formuloval prorockou předpověď totalitních systémů, vycházejících z idejí tzv. utopického socialismu. Italský liberální myslitel a katolický kněz přednesl tuto přednášku v tzv. Akademii obrozenců v Osimu roku 1847, tedy tři roky před vydáním Marxova Komunistického manifestu. 

 

 


Nacisté ji odsoudili, komunisté pověsili

Poslankyni Miladu Horákovou popravili komunisté na dvoře pankrácké sekyrárny před půlstoletím

27. 6. 2006  Radek Gális

27. června uplyne šestapadesát let ode dne, kdy byla oběšena v pankrácké věznici v Praze Milada Horáková. Stala se jedinou ženou popravenou v politických procesech, v nichž si komunisté vyřizovali účty s protivníky. Popravou ženy, které i nacisté udělili trest smrti, a přesto ji nezabili, komunistický režim ukázal, čeho je schopen. Že se neštítí ani justičních vražd při upevňování diktátorské role ve státě.

 

 

 

 


Velkodušný politik Václav Benda

23. 6. 2006  Ondřej Šlechta 

Druhého června 2006 uplynulo 7 let od smrti jedné z nejvýznamnějších osobností české polistopadové politiky, disidenta, filosofa, politika a antikomunisty Václava Bendy. 

 

 

 

 

 


Připomínka výročí narození arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana

26. 5. 2006  hro

Dne 22. května 2006 uplynulo 155 let od narození horlivého cyrilometodějského ctitele a iniciátora ekumenických iniciativ, arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Při příležitosti tohoto výročí bude dne 31. 5. v 18 hodin slavena pontifikální bohoslužba v chrámu sv. Jana Křtitele v Dražovicích (okres Vyškov).

 

 

 


Kalendárium - Teolog Josef Zvěřina

5. 5. 2006  Leo Švančara 

Český teolog a legendární postava českého protikomunistického odporu. 

 

 

 

 


Sv. Řehoř Nysský

2. 3. 2006  Valere De Pryck

Sv.  Řehoř byl jedním z Otců zvaných "Tři Kappadočané": on, jeho bratr sv. Basil Veliký a sv. Řehoř Naziánský. 


Za Antonínem Moskalykem

3. 2. 2006  Miroslav G. Richter 

Antonín Moskalyk pocházel z Podkarpatské Rusi. Mládí však již prožil ve Šlapanicích u Brna, kam se také rád ve svých vzpomínkách vracíval a o nichž dokázal velmi poutavě vyprávět. Rovněž v závěru své životní tvorby se sem vracel zpracováním humorných námětů z četnického prostředí (Četnické humoresky). Svoji pozemskou životní pouť zakončil po dlouhé nemoci v pátek 27. ledna 2006 v moravské metropoli, Brně. 

 

 


Dva protagonisté předělu vývoje Evropy a jejího myšlení v VIII. a IX. století

27. 12. 2005  Miroslav G. Richter

Z množství možných osobností, které lze zvolit, a které jsou disponovány vlastnostmi, životním příběhem i vykonaným dílem reflektovat charakter doby a prostředí, v níž a kde žily a které zásadním způsobem determinovaly onu dobu, mi přicházejí na mysl dvě jména. Na Západě je to nepochybně Alcuin a na Východě jednoznačně Fótios. Oba jsou vynikajícími lidmi, učenci, vědci, i praktickými aplikátory svých vynikajících dispozic i nabytých vědomostí a zkušeností, oba výrazně a nadčasově, zásadním způsobem katalyzují prostředí, v němž žili. Oba žijí v zcela odlišných podmínkách, volí odlišné pohledy na život, jednotlivce i pospolitost, na úlohu a potřeby a poslání církve, na moc a její užití, na kdoví co. Oba se nepotkali, protože jejich životní příběh se odvíjel v jiném čase a jiném místě Evropy. 

 

 

 

 


Kdo tehdy zvolil bolševika, volil zlo

29. 11. 2005 Zdeněk Matyáš 

Velehrad - Třiapadesátiletý sochař Otmar Oliva, otec šesti dětí, je nezkrotný živel. A člověk i umělec naplněný beze zbytku životní vitalitou. Jeho práce najdete ve Vatikánu, ve velehradské bazilice, v chrámu ve slovinském Mariboru. Vyzdobil stovky zvonů včetně toho nejznámějšího pro papeže Jana Pavla II.

 


Vzpomínka na velkého moravského metropolitu

22. 11. 2005  Josef Pala

Koncem listopadu si připomínáme 90. výročí úmrtí jednoho z největších moravských metropolitů, kardinála Františka Saleského Bauera.

 

 

 

 


Merci beacoup, frére Roger - Děkuji Ti, bratře Rogere

Vzpomínka na bratra Rogera

25. 9. 2005  Igor Kyselka

Je sobota 8. září 1990 večer před 19. hodinou. Klečím stejně jako mnoho ostatních mladých lidí z mnoha zemí světa v potemnělém, skromně vybaveném, přesto však vstřícností a otevřeností dýchajícím Chrámě Smíření v komunitě v Taizé. Oltář tvoří jen jednoduchá sestava z horizontálně ložených keramických trubek uzavřených průsvitnými barevnými papíry. V každé trubce hoří svíčka. Ty jako jediné tajemným tlumeným svitem osvětlují typický východní kříž a několik dalších ikon. Do znějících podmanivých a stále mohutnějících latinských kánonů, převážně z pera J. Bethiéra postupně přichází bratři z komunity v bílých řízách, klekají si směrem k oltáři a modlí se. S malým černým chlapečkem přichází i na svůj věk svižným, dlouhým krokem nejstarší bratr - frére Roger. 


V Římě je černá ruka, říká biskup Krátký

19.5. 2005  Tomáš Blažek

Věříte, že takzvaná skrytá církev dojde plného uznání od oficiálního vedení církve?

Ono už k němu zčásti došlo. Už základní bula, věnovaná řešení této otázky, začíná uznáním a pochvalou všem, kteří tímto způsobem v oněch dobách nesvobody pracovali. Co zůstává trochu nevyřešeno, je poměrně velká jihomoravská část, k níž patřím i já, a kterou vedl Felix Davídek. Po rozhovoru s nynějším kardinálem Bertonem ale věřím, že tady není důvodu, proč by i tato část neměla být uznána. Sám Bertone řekl, že k tomu nemá v Římě potřebné dokumenty - a my víme, že jsme je tam několikrát posílali, to je velice zajímavé. Je to jako byste dnes hledal v archivech StB určitou složku a ona by tam nebyla. Při dobré vůli to je řešitelné. To nedořešení bylo způsobeno, a teď pozor na mé výrazy, jakousi černou rukou.


Bratr Roger

12. 5. 2005  M. G. Richter        

Švýcar Roger Schütz, plným jménem Roger Louis Schütz - Marsauche, zakladatel a představený ekumenického křesťanského společenství v Taizé, v severofrancouzském Burgundsku, se v těchto dnech dožívá devadesáti let.

 


 

Jan Pavel II. a SGAD  (4/2005)

Zemřel bývalý provinciál salesiánů František Míša  (3/2005)

Zemřel o.Cyril Karel Kozina, rektor Centra východních křesťanů v Bruselu  (6/2004)

Svatý Dimitrij Rostovský

Archiv

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci