Připomínka výročí narození arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana

26. 5. 2006  hro


 

Dne 22. května 2006 uplynulo 155 let od narození horlivého cyrilometodějského ctitele a iniciátora ekumenických iniciativ, arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Při příležitosti tohoto výročí bude dne 31. 5. v 18 hodin slavena pontifikální bohoslužba v chrámu sv. Jana Křtitele v Dražovicích (okres Vyškov), kde o. Stojan působil jako kněz. Hlavním celebrantem bude olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.

Antonín Cyril Stojan studoval teologii v Olomouci. Po vysvěcení na kněze roku 1876 působil jako farář na různých místech a zároveň se věnoval aktivitám v oblasti vzdělávací a osvětové. Působil též v oblasti politické - jako poslanec a později senátor. V roce 1891 založil sdružení s názvem "Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou blahoslavené Panny Marie", které mělo za cíl pečovat o čistotu víry v našem národě a šířit cyrilometodějské dědictví u všech slovanských národů. Společně s s kanovníkem Antonínem Podlahou stál u zrodu unionistických sjezdů, které se konaly od r. 1907 na Velehradě. Jejich cílem bylo znovunalezení jednoty katolické a pravoslavné církve.

Roku 1910 založil A. C. Stojan Akademii velehradskou - mezinárodní instituci pro studium východní církve. Za první světové války se staral o uprchlíky. Roku 1916 založil na Velehradě Cyrilometodějský misijní ústav. Roku 1921 byl jmenován olomouckým arcibiskupem. Získal zde přezdívku "tatíček Stojan" a byl oblíben mezi prostými lidmi pro svou lidumilnost, štědrost a neokázalé jednání.

Arcibiskup Antonín Cyril Stojan zemřel 29. září 1923 v Olomouci. V současné době probíhá proces jeho beatifikace.

 

 
DISKUSE
Na tento článek můžete reagovat zde.

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci