Společenství sv. Gorazda a druhů - Živé dědictví a Moravský cherubínský sbor - Proglas

Z naší činnosti

 

 

 


Připomínka zesnutí sv. Cyrila

30. 1. 2024  (mh)

Dne 14. února si připomeneme 1155. výročí blaženého zesnutí sv. Konstantina-Cyrila. K uctění jeho památky bude v neděli 11. února 2024 slavena liturgie východního obřadu.

 

 

 

 

 


Oslava svátku sv. Gorazda

12. 7. 2023  (mh)

Koncem července (27.7.) si v církvi připomínáme svátek sv. Gorazda, nástupce sv. Metoděje. K uctění jeho památky se sejdeme v neděli 30. července.

 

 


Liturgie 30. října

22. 10. 2022  (mh)

V neděli 30. října 2022 ve 14:30 hodin bude slavena liturgie východního obřadu ve staromoravském a českém jazyce. V rámci liturgie proběhne též obřad žehnání ikon.

 

 

 

 

 

 


Oslava svátku sv. Gorazda

11. 7. 2022  (mh)

Dne 27. července si připomeneme svátek sv. Gorazda, nástupce sv. Metoděje. K uctění jeho památky se sejdeme v neděli 31. července.

 

 


Připomínka zesnutí sv. Cyrila

14. 2. 2022  (mh)

Dne 14. února si připomeneme 1153. výročí blaženého zesnutí sv. Konstantina-Cyrila. K uctění jeho památky bude v neděli 20. února 2022 slavena liturgie východního obřadu.

 

 

 

 

 


Liturgie 24. října 2021

23. 10. 2021  (mh)

Dne 26. října si připomeneme výročí dokončení překladu Písma svatého do jazyka našich předků svatým Metodějem a jeho spolupracovníky. Na připomínku této události bude v neděli 24. října 2021 slavena slovanská liturgie sv. Jana Zlatoústého.

 

 


Oslava svátku sv. Gorazda

12. 7. 2021 (mh)

V neděli 1. srpna 2021 se bude konat tradiční oslava svátku sv. Gorazda, předního žáka soluňských bratří a nástupce sv. Metoděje na arcibiskupském stolci.

 

 


Oslava svátku sv. Gorazda

16. 7. 2020  (mh)

V neděli 2. srpna 2020 se uskuteční tradiční oslava svátku sv. Gorazda.

 

 


Připomínka zesnutí sv. Cyrila

26. 1. 2020 (mh)

Dne 14. února si připomeneme 1151. výročí blaženého zesnutí sv. Konstantina-Cyrila. K uctění jeho památky bude v neděli 16. února 2020 slavena liturgie v moravsko-byzantském obřadu.

 

 

 

 

 


Pozvánka na liturgii

17. 12. 2019  (mh)

V pátek 27. prosince 2019 bude slavena liturgie v moravsko-byzantském obřadu.

 

 


Oslava svátku sv. Gorazda

24. 7. 2019  (mh)

V neděli 28. července 2019 společně oslavíme svátek sv. Gorazda.

 

 


Oslava svátku sv. Gorazda

17. 7. 2018  (mh)

V neděli 29. července 2018 společně oslavíme svátek sv. Gorazda.

 

 


Smutná zpráva

11. 7. 2011  (mh)

 

 

 

 

 


V Mikulově byla slavnostně otevřena Stezka Svobody

29. 5. 2011  (mh)

V pátek 27. 5. 2011 byla v Mikulově slavnostně otevřena Stezka Svobody: Na tomto projektu se podílelo i Společenství svatého Gorazda a druhů - Živé dědictví, které do něj vložilo Zvon Svobody.

 

 

 


Dopis o. biskupa Josefa Hrdličky

31. 7. 2009  (mh)

Na letošní pouť při příležitosti svátku sv. Gorazda byl též pozván o. biskup Josef Hrdlička, který se účastnil oslav v minulých letech. Letošní pouti se bohužel nemohl z časových důvodů zúčastnit. Proto zaslal jejich účastníkům pozdravný list. 


Oslavy svátku sv. Gorazda na Hoře sv. Klimenta

13. 7. 2009  (mgr)

V neděli 26. července 2009 odpoledne se na Hoře sv. Klimenta v Chřibech uskuteční tradiční cyrilometodějská pouť spojená s uctěním památky prvního moravského světce sv. Gorazda, nástupce sv. Konstantina-Cyrila a sv. Metoděje na velkomoravském arcibiskupském stolci.

 


Dopis redakci

30. 6. 2009  (ck)

Níže přinášíme dopis, který redakci zaslala paní Cecílie Kubátová. Tato redaktorka připravovala ve spolupráci s námi článek pro časopis Noe o Moravském cherubínském sboru - Proglas. 


Oslava svátku sv. Gorazda a druhů

1. 8. 2008  (ham)

V neděli 27. července jsme oslavili na Hoře sv. Klimenta svátek sv. Gorazda, prvního biskupa z moravského rodu a nástupce sv. Metoděje. 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hlavní společenstevní svátek, svátek sv. Gorazda a druhů, oslavíme na Hoře svatého Klimenta v Chřibech

17. 7. 2008  (mgr)

V neděli 27. července se sejdeme k uctění památky sv. Gorazda a druhů na Hoře sv. Klimenta v Chřibech. 

 

 


Oslava svátku sv. Cyrila a Metoděje

12. 7. 2008  (ah)

Dne 5. července 2008 jsme se sešli na Hoře sv. Klimenta, abychom společně oslavili svátek svatých Cyrila a Metoděje. 

 

 


Daria Rybníčková - jedna z nás

13. 3. 2008  M. G. Richter

Před chvílí mi Pavel Rybníček poslal oznámení o rozloučení s Dariou Rybníčkovou, jeho manželkou, která, jak mi napsal včera večer v SMS, tiše zemřela. Daria Rybníčková patřila do brněnského společenství, které jsme spoluutvářeli u sv. Tomáše v Brně, v sedmdesátých letech, a které předcházelo tomu současnému. 

 

 

 


Požehnané vánoce!

22. 12. 2007  Miroslav G. Richter

Všem čtenářům Listáře a všem přátelům, kteří se (jakkoliv) identifikují se SGAD-ŽD, MOCHES, Proglas, Maticí svatoklimentskou etc. etc. přeji ze srdce opravdovou vánoční radost, požehnané vánoční svátky i celý nový rok 2008.

S úctou

Váš Miroslav G. Richte

 

 


Gorazdův kříž

20. 10. 2006  (mgr)

Zpráva o jednání s Danem Trubačem


Nebojte se!

6. 4. 2006  M. G. Richter 

Nikdy nezapomenu, jak jsme slavili Vzkříšení v památném roce 1985. Bylo to 6. dubna, zrovna a symbolicky v den kdy jsme si my, ve Společenství sv. Gorazda a druhů - Živé dědictví, připomínali blažené zesnutí našeho apoštola, sv. Metoděje, a nástup sv. Gorazda do služby metropolity moravského, do níž jej ustanovil sám sv. Metoděj.

 


Jakub - prosba o pomoc

8. 2. 2006 (Aktualizováno)  Petra Kubáčková, mgr 

Žádal jsem telefonicky minulý pátek (3. února 2006) žadatelku o pomoc pro vážně nemocného Jakuba (Mgr. Iva Mališová z Hodonína) o laskavé sdělení aktuální informace o zdravotní situaci nemocného Jakuba. Slíbila, že se o věc bude zajímat. Posléze poslala text, který - v reagenci na zveřejněnou žádost o pomoc a následující četné dotazy - bez úprav zveřejňujeme.

 


Jakub

18. 1. 2006  Petra Kubáčková, mgr

V současné době i přes snahu mnoha lidí nelze nalézt vhodnou kostní dřeň na transplantaci pro Jakuba, léčícího se na Klinice dětské onkologie FN Brno již devět let pro zhoubnou leukémii.

 


25. výročí listu Egregiae virtutis

31. 12. 2005 Andrea Hrodková

V poslední den letošního roku si připomínáme 25. výročí vydání apoštolského listu Egregiae virtutis viri vydaného Svatým Otcem Janem Pavlem II. Tímto listem prohlásil tehdejší papež sv. Cyrila a Metoděje za spolupatrony Evropy.

 

 

 

 

 

 


Vánoční přání

20. 12. 2005  Redakce Listáře  

Všem milým návštěvníkům našeho Listáře přejeme radostné vánoční svátky, osobní pohodu a pokoj v srdci i v duši. Ať se mír rozhostí všude kolem Vás, ať září štěstím Vaše oči i mysl. Ať se radujete z obdarování i z toho, že i Vy můžete druhé obdarovat, třeba milým úsměvem. A také, že si umíme navzájem odpustit, co nedobrého jsme jedni druhým během celého roku provedli. A abychom měli rádi upřímně a nesobecky jedni druhé. A hlavně, abychom měli dobrou vůli být dobrými. Pokusíme-li se o to, světu i lidem v něm se o kapánek uleví a bude víc jasno; i v mezilidských a lidsko Božích vztazích. A to je cesta, k níž jsme povoláni.

 

 

 


Ohlasy čtenářů - Tajná církev

24. 11. 2005  Zvonal g. 

Možná je to jenom můj dojem, ale mám pocit, že pokud se katolická církev veřejně nevyrovná s minulostí, nemůže čekat, že se k ní pohrnou další ovečky. Mám teď na mysli dobu totality. A přitom tolik příkladů statečnosti a odvahy těch, co byli pronásledováni, můžeme nalézt snad jen ve filmech. 


Jednání s Mons. L. Hučkem

20. 11. 2005  M. Hrodek 

Dne 10. října 2005 se uskutečnilo v Praze v budově Apoštolského exarchátu jednání zástupce Společenství sv. Gorazda a druhů - Živé dědictví (SGAD-ŽD) ing. M. Hrodka s Mons. Ladislavem Hučkem, apoštolským exarchou pro věřící byzantského obřadu (řeckokatolíků). Jednání se účastnil též Mons. Milan Hanuš, generální vikář.


Oslava 1121. výročí překladu bohoslužebných knih

17. 11. 2005 Miroslav G. Richter 

Koncem měsíce října t. r. SGAD-ŽD spolu s MSK a MOH připomnělo na Hoře sv. Klimenta v Chřibech slavnou památku dokončení překladu liturgických knih do jazyka našich předků sv. Metodějem a jeho spolupracovníky a uctilo tak svátek sv. Dimitrije Soluňského, který připadá na den 26. října. V letošním roce je to již 1121. výročí. S ohledem na skutečnost, že památný den připadl na středu, která je pracovním dnem, uskutečnila se slavnost a s ní spojená svatá liturgie v pátek, dne 28. října t.r., dopoledne. 


Zprávy z Hory - Pamětní kniha

16. 11. 2005 Miroslav G. Richter 

Ze záznamů v Pamětní knize lze seznat, že se naše Hora těší čím dál většímu zájmu poutníků i turistů, přičemž i kulturnost provedených záznamů jednotlivých návštěvníků se evidentně zlepšila, jak co do obsahu i formy. V záznamech se méně než dříve objevují primitivní výkřiky a osobní pokleslosti. Některý zápis však čtenáře až zamrazí. To například, když objeví intimní vyznání, v němž se vyznává z hluboké a ryzí důvěry k tomuto místu, jemuž svěřuje svá nejniternější přání, prosby i bolesti. Tak např. se lze dočíst, že čtyřicetiletý otec zde "na kolenou prosí, spolu se svými třemi malými dětmi, za zdraví své manželky a očekávaného dalšího potomka".


Zprávy z Hory - připomínka výročí

9. 10. 2005  Miroslav G. Richter

Koncem měsíce října t. r. budeme na Hoře sv. Klimenta v Chřibech připomínat slavnou památku dokončení překladu liturgických knih do jazyka našich předků sv. Metodějem a jeho spolupracovníky, mj. svatou liturgií, četbou z autentických pramenů a také potřebným výkladem, který ozřejmí některé málo známé souvislosti. Připomínaná událost, která znamenala pro Moravany, ale i další slovanské národy významný fundament ve formování a rozvoji jejich vlastní identity, duchovnosti a kultury se udála na svátek sv. Dimitrije Soluňského, který připadá na den 26. října, a završila tak obrovský překladatelský, téměř 22 let trvající, projekt, který zahájil již sv. Konstantin-Cyril v roce 862 vynalezením písma pro Moravany a překladem základních byzantských liturgických knih do jazyka našich předků. 


Zprávy z Hory

4. 10. 2005  Miroslav G. Richter

Naše Hora je bezpochyby národní kulturní a národní duchovní památkou. Byla jí i v minulosti a je jí bezpochyby i dnes. Ba je víc než jen pouhou památkou, ona je živým svědectvím, výzvou a duchovním zřídlem. A to i bez jakýchkoliv cedulí, a možná právě o to víc. Ona totiž nemusí na svůj význam takto upozorňovat, nemusí se podbízet, protože požívá úctu a upřímný zájem těch, kteří se s ní cíleně, nebo i nahodile setkávají. 


Říjnová Moravská mša ve Slavkově

4. 10. 2005 mgr

V neděli dne 2. října 2005 se  konala ve Slavkově u Brna v chrámě sv. Jana Předchůdce a Křtitele Páně tradiční Moravská mša. Mši svatou sloužil o. Milan Vavro. Mše svatá byla obětována za nedávno zesnulého Ing. Jiřího Zelinku (41 let, otec 5 dětí) a celou pozůstalou rodinu.

 


Jirka ZelenkA

(aktualizováno 3. 10. 2005)  Igor Kyselka, M. G. Richter


Liturgie 4. 9. 2005

21. 9. 2005  (hm)

Dne 4. září byla ve Slavkově z iniciativy Společenství sv. Gorazda a druhů slavena pravidelná Moravská mša. Bohoslužbu ve staromoravském jazyce sloužil slavkovský děkan o. Milan Vavro. Liturgické zpěvy přednesl Moravský cherubínský sbor - Proglas. 


Putování za sv. Klimentem na dalmatský ostrov Brač

20. 9. 2005  Miroslav G. Richter 

Přede dvěma roky jsme při putování po cyrilometodějských stopách v Chorvatsku získali informaci o tom, že se ve vnitrozemí jadranského ostrova Brač (místní patrioti a o nezávislost ostrova usilující občané užívají spíše označení "Broč") nalézá kostel svatého Klimenta Římského. Tato informace nás velmi zaujala, neboť zavdávala naději, že můžeme být obohaceni o další důkaz působení (post) cyrilometodějské mise v této oblasti, resp. i o jistém spojení adriatického přímoří s velkomoravským církevním, kulturním a státním útvarem.


Ohlas na Gorazdovy dny 2005

8. 8. 2005  (jr)

Letošní ročník byl věnován tématu utajené církve. Měla jsem možnost se dozvědět nová fakta o její existenci, setkat se s některými z tajně vysvěcených kněží a biskupů, nejdůležitější ale pro mne zůstanou tato následující zjištění - zejména mi došla ostudnost toho, že my, ostatní věřící patřící do oficiální církve, se nepozastavujeme nad tím, jak byla statečnost utajené církve vzata za nic. Jak to, že se neptáme oficiálních představitelů naší katolické církve, proč tajně vysvěcené kněze a biskupy nepřijali mezi sebe, proč se nehovoří o jejich činnosti za totality, proč se z jejich nasazení a rizika dělá bláznivý a nepotřebný počin, který zavání herezí?


Ohlédnutí za Gorazdovými dny

4. 8. 2005  ah

Letošní ročník mne velmi duchovně obohatil. Možná to zní jako fráze, ale já jsem prožívala již delší dobu duchovní krizi. Jakousi duchovní ospalost a nechuť ke všemu. Unavovaly mne stále tytéž chyby, které jsem dělala a nebyla jsem schopna se z toho dostat ven. Původně jsem chtěla během Gorazdových dnů oslovit při vhodné příležitosti některého kněze, aby mi pomohl. Ale během prvních dvou dnů jsem obdržela odpovědi na své otázky i cestu k řešení svých problému, naději i sílu k dalšímu (a nejen duchovnímu) životu, aniž jsem se kohokoliv na co ptala.


letošní Gorazdovy dny skončily

1. 8. 2005  Mgr 

Ve dnech 24. až 27. července 2005 se uskutečnily tradiční Gorazdovy dny. Letošní 15. ročník byl zaměřen zejména na aktuálnost významu dědictví sv. Cyrila, Metoděje a Gorazda a druhů pro naši přítomnost, na problematiku tzv. Skryté církve a ekumenizmus. Gorazdovy dny se uskutečnily na Hoře sv. Klimenta v Chřibech a na zámku ve Slavkově u Brna. Na svátek sv. Gorazda a druhů, dne 27. července t.r., kdy vrcholily Gorazdovy dny, jsme měli možnost se setkat s pracovníky České televize, prvního programu, kteří uskutečnili pro regionální večerní zpravodajství ČT 1 (v 18:00 hod.) několik větších záběrů z odpolední mše svaté (můžete je shlédnout zde).


Otevřený dopis všem členům a spolupracovníkům SGAD-ŽD, MSK a MOH

20. 7. 2005  M. G. Richter

Milí přátelé, dovolte, abych Vás tímto způsobem pozval u příležitosti Gorazdových dnů, k osobnímu putování na naši staro- a velko-moravskou Svatou horu, na místo, které je s dílem svatých Soluňských bratří a jejich žáků (sv. Sedmipočetníků) bytostně spojeno a podnes, a to i díky poctivému podílu a úsilí každého z vás, duchovně žije a občerstvuje mnohé, kteří sem přicházejí.


Gorazdovy dny 2005 o významných tématech

18. 7. 2005  M. G. Richter

Letošní XV. ročník je tradičně zaměřen na prohloubení vědomostí o životě, díle a aktuálním odkazu sv. Cyrila, Metoděje, Gorazda a druhů a jejich pokračovatelů, na potřebu rozvoje a prohlubování praktického ekumenizmu a vztahů bratrství a spolupráce mezi křesťany různých konfesí, ale i na témata a závěry nedávno ukončeného plenárního sněmu Římskokatolické církve v České republice ... Pro široký okruh posluchačů bude jistě velmi přitažlivým a informačně zajímavým zařazení tématu o Umlčené, resp. tzv. Skryté církvi, včetně osobní prezentace některých jejích hlavních protagonistů...


Program Gorazdových dnů 2005

14. 7. 2005  mgr

Zde najdete podrobný program Gorazdových dnů.  


Gorazdovy dny 2005

12. 7. 2005  M. G. Richter

Společenství sv. Gorazda a druhů - Živé dědictví, Matice svatoklimentská a Moravské občanské hnutí ve spolupráci s Římskokatolickou farností ve Slavkově u Brna a Historickým muzeem tamtéž, a s podporou Ministerstva kultury České republiky připravují ekumenické Gorazdovy dny 2005, které se letos uskuteční ve dnech 24. a 27. července 2005 na Hoře sv. Klimenta v Chřibech (u Koryčan, poblíž Kyjova) a ve dnech 25. a 26. července 2005 na státním zámku ve Slavkově u Brna.


Moravská mša ve Slavkově 5. června 2005

7. 6. 2005  mgr

První červnovou neděli se díky úsilí Společenství sv. Gorazda a druhů-Živé dědictví konala ve slavkovském chrámu sv. Jana Křtitele tradiční Moravská mša, kterou sloužil o. Mgr. Ing. Adolf Jiří Pleskač z Jedovnic na Blanensku.


Putování SGAD-ŽD za sv. Prokopem do Třebíče

7. 6. 2005  mgr

V neděli dne 3. července, v předvečer svátku sv. opata Prokopa, strážce a ochránce moravské cyrilometodějské liturgické tradice, víry a zbožnosti, připravuje SGAD-ŽD putování do Třebíče.


Pravidelná liturgie ve staromoravském obřadu

31.5. 2005  -mgr- 

 Každou první neděli v kalendářním měsíci, kromě období letních prázdnin, zabezpečuje Společenství sv. Gorazda a druhů - Živé dědictví vysluhování sv. liturgie v moravsko-byzantském obřadu, který našim předkům přinesli z rozhodnutí posvátného konstantinopolského synodu a jeho patriarchy Fótia a byzantského císaře Michala III. sv. Konstantin - Cyril a Metoděj, kteří byli v římskokatolické církvi dne 31. prosince 1980 prohlášeni, nedávno zesnulým papežem Janem Pavlem II., za nebeské spolupatrony celé Evropy.


Svatá liturgie 5. 6. 2005  (5/2005)

Svatá liturgie 1. 5. 2005  (4/2005)

Habemus papam!  (4/2005)

Brigáda na Hoře sv. Klimenta v Chřibech  (4/2005)

Jan Pavel II. a SGAD  (4/2005)

Dr. B. Svoboda podporuje činnost MSK a SGAD-ŽD na Hoře sv. Klimenta v Chřibech  (4/2005)

O Hoře sv. Klimenta v Chřibech na vlnách Českého rozhlasu Brno  (4/2005

 Slavnost ke 1120. výročí zesnutí sv. Metoděje  (3/2005)

Nebojte se (velikonoční poselství)  (3/2005)

Zemřel bývalý provinciál salesiánů František Míša  (3/2005)

Svatá liturgie 6.3.2005  (3/2005)

Radio Proglas a cyrilometodějství: kritický dopis  (2/2005)

Liturgie k uctění památky sv. Cyrila  (2/2005)

Naléhavá prosba  (1/2005)

Žádost francouzských skautů (1/2005)

Moravská mša v opraveném chrámě  (1/2005)

Společenstevní info 1/05 (1/2005)

1120. výročí Metodějova překladu  Písma svatého (11/2004)

Prosba o pomoc - Hledáme dárce krve (11/2004)

Společenstevní info 5/04  (5/2004)

Kniha dr. Svobody (nejen o Hoře sv. Klimenta)  (5/2004)

 Pozvánka na zájezd na Podkarpatskou Rus  (5/2004)

Společenstevní info 4/04

Společenstevní info 3/04

Společenstevní info 2/04 - Moravská mša dne 14. února 2004 

Společenstevní info 1/04 

Archiv

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci