Oslavy svátku sv. Gorazda na Hoře sv. Klimenta

13. 7. 2009  (mgr)


 

V neděli 26. července 2009 odpoledne se na Hoře sv. Klimenta v Chřibech (mezi Koryčany a Osvětimany) uskuteční tradiční cyrilometodějská pouť spojená s uctěním památky prvního moravského světce sv. Gorazda, nástupce sv. Konstantina-Cyrila a sv. Metoděje na velkomoravském arcibiskupském stolci.

Poutní slavnost bude zahájena ve 14:30 hodin promluvou p. doc. ThDr. Václava Ventury, Th.D., vysokoškolského pedagoga teologických fakult v Praze a Olomouci, na téma "Cyrilometodějská spiritualita - žádoucí inspirace a formace pro duchovní život dnešního křesťana". Po úvodní přednášce bude v 15:00 hod. sloužena P. Augustinem Gazdou, OSB, převorem benediktinského kláštera v Rajhradě u Brna, spolu s dalšími kněžími mše svatá.

V rámci této cyrilometodějské pouti budou moci cyrilometodějští poutníci uctít ostatky svatého Konstantina-Cyrila, ochránce Moravanů a nebeského spolupatrona Evropy.

Všechny lidi dobré vůle na tuto cyrilometodějskou pouť srdečně zvou:

Společenství sv. Gorazda a druhů-Živé dědictví a Matice svatoklimentská.

 

Pozn.: Plákátek si můžete stáhnout zde.

 

 

 

Copyright © Listar.cz 2009
Publikování nebo šíření tohoto článku nebo jeho části
je přípustné pouze za předpokladu, že jako zdroj
textu bude uveden web www.listar.cz)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci