K zamyšlení...


Dávejte světu to nejlepší

17.8. 2014  Matka Tereza z Kalkaty

O lásce a odpuštění.

 

 

 

 


Cožpak vydrží hliněná nádoba vedle kovového kotle?

8.8. 2014  (sir)

Kdo se dotýká smůly, umaže se, a kdo vyhledává společenství nadutce, připodobní se mu.


Z myšlenek Matky Terezy

19. 9. 2008  Z internetu

Co je kořenem veškerého zla?

 

 

 

 


Cena lásky - nádherná pravda

10. 4. 2008  Z internetu

K zamyšlení


Peacekeeping

O rodině

4. 1. 2008  Josef Koláček

Nedávné studie ve Francii připisují uzákonění umělého potratu nesmírnou tíži. Je to něco jako dát zelenou násilí. V tomto bodu je zabití po ruce jako proveditelná opce. Zhroutí se nedotknutelnost lidského života. Ano, zhroutí se, je odstraněno "tabu". Záměrně používám tento termínu, který je v takové oblibě v současné době: je to hladké proclení násilí, jež dostalo razítko beztrestnosti. Ostatně nejhorším není násilí válečníků nebo trest smrti, ale zde je pácháno násilí na bezbranném dítěti. A v rodině? Umělý potrat vnese do domovů virus: na úrovni podvědomí činí proveditelné zabití i v intimním a rodinném prostředí, v rodině, jež byla kdysi považována za posvátné a nedotknutelné místo. Není-li vražda vnímána jako zabití, selže všechno: posvátnost života, posvátnost rodiny. Je-li rodina křehká, není-li už posvátná, a to i v laickém smyslu, může být v každé chvíli zničena. Je tu prostor pro násilí.


Hloubit studnu

23. 3. 2007  P. Christian de Chergé

Co najdeme na dně studny?

 

 


S opravou naší historie můžeme začít v kostele

6. 6. 2006  Ondřej Vaculík 

Kostel je pro nás dnes spjat s církví. Avšak církev s námi spjata není, toliko - v naší krajině - s hrstkou věřících. Takže bortí-li se na západočeském venkově kostely, je to - podle nás - věc církve, ať se stará.


Přírodní úkaz?

15. 5. 2006 Z internetu 

 

 


Církev a krize institucí

26. 4. 2006  Ján Mišovič


Působení církve za komunismu

21. 4. 2006  Ján Mišovič 

Po únorových událostech roku 1948 začala doba snad nejtvrdší zkoušky katolické církve v českých zemích a na Slovensku v celých jejich dějinách. Šlo o putování "po totalitní komunistické ateistické duchovní poušti". 


Vánoční pohádka

28. 12. 2005  Mons. Vojtěch Cikrle

Představte si noc, kdy se narodil Pán Ježíš. A podívejme se o kousek dál, do jiné země. K pastýřům. Pastýři měli své ovečky, starali se o ně, ale v jejich blízkosti žil také zlý vlk, který byl nejen zlý, ale i úskočný, a vždycky, když pastýři trochu nedávali pozor, tak některou z nich chytil a roztrhal. Pastýři se ho báli a neměli ho vůbec rádi. Vždycky po něm házeli kamení a snažili se ho zahnat.


Adventní rozjímání

17. 12. 2005  Mons. Vojtěch Cikrle 

Je jeden z večerů končícího adventu a já jdu náhodou přes město na smluvené setkání. Vrcholí předvánoční shon. Vidím ozářené obchody, slyším koledy, lépe řečeno několik zároveň, potkávám mnoho spěchajících lidí a na místě, kde je velká tlačenice, jsem svědkem náhodného setkání dvou žen.

 


Cesta ke štěstí

27.11.2005  Z e-mailové pošty

K zamyšlení

 

 


Malé povzbuzení pro chvíle volna

10.11.2005 Z internetu

 

 

 

 


Vzpomínkový dokument o papeži Janu Pavlu II.

10. 6. 2005  Z internetu

Na této stránce naleznete vzpomínkový dokument o papeži Janu Pavlu II., který zřejmě pochází z redakce L 'Osservatore Romano.


Přečti, pohleď a žasni  (5/2005)

Co znamená slovo "rodina"  (2/2005)


 

 

Nejen statistický vzorek ...

Příroda se probudila; semena klíčí, pupeny se nalévají, první kvítka už krášlí svět, v přírodě začíná nový rok. Berme to jako dar a jako příležitost zamyslet se, co všecko máme, čím vším jsme obdařeni a kolik se toho nedostává jiným lidem.

Kdyby se celé populace naší Země zmenšila do vesnice se stu obyvateli, kde by však zůstal zachován poměr všech lidských odlišností, v této maličké, různorodé vesničce by žilo:


- 55 Asiatů, 21 Evropanů, 14 obyvatel západní polokoule, 8 Afričanů
- 52 žen a 48 mužů
- 70 lidí "barevných" a 30 bělochů
- 70 jiného vyznání a 30 křesťanů
- 89 heterosexuálů a 11 homosexuálů
- 6 lidí by vlastnilo veškerý světový majetek
- 6 lidí by bylo z USA
- 80 lidí by žilo v domě, který neodpovídá základnímu standardu
- 70 lidí by neumělo číst
- 50 lidí by bylo podvyživených
- 1 člověk by byl na prahu smrti
- 1 žena by byla těhotná
- 1 člověk by měl vysokoškolské vzdělání
- 1 člověk by vlastnil počítač

Přemýšlejme o modelové vesničce. Uvedená fakta lze totiž interpretovat i tak, že:

- Žiješ-li v pěkném bytě, máš-li dostatek jídla a umíš-li číst, patříš do velmi úzké skupiny
- Máš-li pěkný byt, jídlo, umíš číst a vlastníš počítač, jsi členem elity
- Jsi-li více zdráv než nemocen, jsi šťastnější než celý milion lidí, který nepřežije tyto dny
- Pokud jsi nikdy nebyli v bitvě, nezažil osamělost vězení, utrpení mučení, nebo sevření hladu...jsi na tom lépe, než 500 milionů jiných současných lidí
- Pokud můžeš chodit do kostela na mše, aniž by ses musel obávat ponížení, zatčení, mučení či smrti, jsi šťastnější než miliarda lidí, kteří to štěstí nemají
- Pokud máš jídlo v lednici, střechu nad hlavou a jsi oblečení, jsi bohatší, než 75% lidí na této planete
- Máš-li peníze v bance, v peněžence či v pokladničce, potom jsi mezi 8% nejbohatších lidí světa
- Pokud jsou tvoji rodiče státe naživu a víte o sobě, pak jsi vzácným případem
- Držíš-li hlavu zpříma s úsměvem na tváři a jsi za vše skutečně vděčen... jsi požehnán, protože většina lidí, i když má tuto možnost, zpravidla vděčna není
- Držíš-li něčí ruku, objímáš-li někoho, nebo se jen dotýkáš něčího ramene, jsi požehnán, protože umíš nabídnout léčivý dotek
- Můžeš-li číst tato slova, jsi požehnán dvakráte, protože na tebe někdo myslel a navíc jsi požehnanější než dvě miliardy lidí, kteří nedokážou číst vůbec.

Spočítej si svá požehnání, zvaž, zda stojí za každodenní děkování a uvedená slova přijmi, prosím, jako pozdrav k velikonočním svátkům.

Přeju hodně jarního slunka na nebi i v duši

Pramen: Philip M. Harter, Stanford University, redakci zaslal Josef Pecl

 

Týden přátelství

 

Byl jednou jeden kluk, který měl špatný charakter. Jeho otec mu dal pytel plný hřebíků a řekl mu, že pokaždé, když s někým ztratí trpělivost, musí zatlouct jeden hřebík do zahradního plotu.

První den zatloukl kluk 37 hřebíků do zahradního plotu. V následujících týdnech se naučil ovládat. Počet hřebíků v zahradním plotu byl stále menší. Naučil se, že zatlouct hřebík je namáhavější než se ovládnout.

Konečně přišel den, kdy kluk už nemusel zatlouci žádný hřebík. Takže šel za otcem a řekl mu to. Otec mu tedy řekl, že má každý den vytrhnout jeden hřebík ze zahradního potu, když se ovládne.

Konečně mohl kluk otci říct, že všechny hřebíky z plotu vytrhl. Otec mu přinesl zahradní plot a řekl mu: "Můj synu, dobře sis počínal, ale i přesto se podívej na ten zahradní plot. Je plný děr. Ten zahradní plot už nikdy nebude jako dřív. Když se s někým hádáš a řekneš mu něco zlého, tak mu tady necháš ránu. Můžeš zasunout do člověka nůž a můžeš ho potom vytáhnout. Rána zůstane. Nepomůže, když se mockrát omluvíš, rána zůstane. Slovní rána je stejně bolestivá jako tělesná rána. Přátelé jsou vzácnými drahokamy, přivádějí t k smíchu a dávají ti odvahu. Jsou připraveni ti naslouchat, když je potřebuješ, podporují tě a otvírají ti srdce."

To je týden přátelství.

Ukaž svým přátelům, jakou pro tebe mají hodnotu. Pošli tenhle mail každému, koho označuješ za přítele, i kdyby to mělo znamenat tento mail poslat člověku, od kterého jsi ho dostal. Když zpráva přijde zpátky, víte, že máte nějaký okruh přátel. Přeji ti hezký týden přátelství, vážím si toho, že jsi můj přítel/moje přítelkyně. Prosím, odpusť mi všechny díry, které jsem zanechal v tvém zahradním plotě...!

 

(z e-mailové pošty)

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci