Liturgie 24. října 2021

23. 10. 2021  (mh)


  

Dne 26. října si připomeneme výročí dokončení překladu Písma svatého do jazyka našich předků svatým Metodějem a jeho spolupracovníky. Na připomínku této události bude v neděli 24. října 2021 slavena slovanská liturgie sv. Jana Zlatoústého. Začátek je ve 14 hodin ve Slavkově u Brna v chrámu sv. Jana Křtitele na Špitálské ulici. Bohoslužbu slouží slavkovský děkan P. Milan Vavro ve staroslovanském a českém jazyce. Liturgické zpěvy přednese Moravský cherubínský sbor - Proglas.

Všechny zájemce srdečně zve Společenství sv. Gorazda a druhů - Živé dědictví.

 

 

Copyright © Listar.cz 2021
Publikování nebo šíření tohoto článku nebo jeho části
je přípustné pouze za předpokladu, že jako zdroj
textu bude uveden web www.listar.cz)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Monitor

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci