140. výročí úmrtí P. Františka Sušila

30. 5. 2008  (mh)


 

Dne 31. května si připomeneme 140. výročí úmrtí kněze Františka Sušila, profesora v brněnském semináři, cyrilometodějského ctitele, sběratele národních písní a moravského národního buditele 19. století.

František Sušil se narodil v Rousínově 14. června 1806. Po studiu na bohosloveckém ústavu v Brně byl roku 1827 vysvěcen na kněze. Působil jako duchovní v Olbramovicích a v Komárově a poté se stal profesorem Nového Zákona na brněnském bohosloveckém ústavu. Kromě pedagogické činnosti též skládal básně s náboženskými a vlasteneckými motivy a zabýval se překladatelskou činností. Patřil k horlivým organizátorům katolického hnutí na Moravě. Nejznámější je však jeho sběratelská činnost na poli lidových písní, které postupně vydal v několika sbírkách. Kompletní vydání z roku 1860 obsahuje 2361 písní. Pro krásu lidové písně dokázal nadchnout např. P. Pavla Křížkovského, který některé písně upravil pro sborový zpěv. P. František Sušil zemřel 31. května 1868 v Bystřici pod Hostýnem.

 

(Copyright © Listar.cz 2008
Publikování nebo šíření tohoto článku nebo jeho části
je přípustné pouze za předpokladu, že jako zdroj
textu bude uveden web www.listar.cz)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci