Jak poznáte mrtvici (jste v tom věku...)

7. 5. 2009  (mgr)


 

Milí oslovení,

přítel Hugo mi postoupil v příloze uvedený článek. Zaujal mne a uvěřil jsem, že je správné přispět k lepší informovanosti svých blízkých bližních a rozeslat jej. (Abych tzv. neotravoval ty, kteří již z principu či spíše ze své "bohorovnosti" vše bagatelizují a odmítají, a navíc se takovýmito věcmi cítí provokováni a obtěžováni, uvádím toto úvodní vysvětlení, za což se ostatním takto omlouvám.) Tolik na vysvětlenou. A proč to posílám: záleží mi na tom, abyste právě vy, z nedostatku informovanosti, nepodcenili závažnost možné příhody, a pokud se Vám nebo někomu ve vašem okolí přihodí, tak abyste ji uměli identifikovat a nepodcenili situaci a mohli správně zareagovat a účinně pomoci. Stalo se totiž právě v mém a Hugově blízkém okolí, že se cosi podobného nedávno stalo, a po schopném jinak velmi zdravém mladém muži, před čtyřicítkou, zůstala manželka a několik nezaopatřených malých dětí. Také proto milému Hugovi upřímně a opravdově děkuji a schraňuje památku na Jirku Z. a jeho rodinu posílám tento mail. 

Díky za pozornost.

 

S úctou

MGR

 

 *          *          *

 

DŮLEŽITÁ ZDRAVOTNÍ INFORMACE 

prosím přečti si to! 

Trvá jen 1 minutu si toto přečíst!!!

 

Jedna opravdová příhoda:

Na jednom grilování Lenka najednou omdlela a spadla. Bylo jí nabídnuto zavolat záchranku, ale ona každého ubezpečovala, že je jí dobře a že se jí jen udělalo špatně kvůli svým novým nerozchozeným botám.
I přesto že byla bledá a chvěla se, pomohli jí očistit a posadili jí ke stolu s jídlem.

Celý zbytek večera byla Lenka usměvavá a veselá.

Pozdě večer po grilování manžel Lenky zavolal a oznámil, že jeho manželka byla přece jen hospitalizována.

O hodinu později náhle zemřela.

Při zahradní slavnosti totiž utrpěla mozkovou příhodu.

Kdyby její přátelé věděli, jak se dají rozpoznat znaky mrtvice, mohla Lenka ještě žít!!!

Někteří lidé nezemřou hned, ale zůstanou odkázáni na pomoc druhých s vědomím, že jsou v beznadějné a bezvýchodné situaci.

Neurologové tvrdí, že pokud se pacient dostaví nejdéle do 3 hodin od příhody, může být zachráněn.

Tvrdí, že trik je v tom nejen rozpoznat a správně diagnostikovat mrtvici, ale i dopravit pacienta do 3 hodin k lékaři, který mu může pomoci.

 

Jak rozpoznat mrtvici ? 

Nejlehčí metoda jak ji poznat, je komunikovat s postiženým takto:
+ poprosit ho, aby se zasmál - což zřejmě nebude schopen
+ poprosit ho, aby řekl jednoduchou větu - může mluvit nesrozumitelně a zmateně
+ poprosit ho, aby zvednul obě ruce - což mu nepůjde, a nebo jen velmi těžko
+ poprosit ho, aby vyplázl jazyk - pokud je jazyk pokřivený a kroutí se ze strany na stranu, je to znak mrtvice

 

Pokud má postižený problém vykonat alespoň jeden ze shora vyjmenovaných kroků, je třeba ihned zavolat záchranku!!!

Jeden kardiolog tvrdí, že pokud každý člověk, který obdrží tento email a pošle ho dál alespoň dalším 10 lidem, si může být jistý, že bude zachráněn (i díky němu) alespoň jeden lidský život.

Denně nám přichází tolik otravných a nic neříkajících e-mailů, že bychom mohli aspoň jednou zaplnit síť něčím užitečným, nemyslíte?

 

Vyjádření odborníka

Je to správně a jako informace pro veřejnost plně dostačující. Popsané příznaky odpovídají a jsou totéž, co "bolest na hrudi" u infarktu myokardu. Pouze srdce není tak nebezpečné jako mozek, léčí se lépe a k léčbě dává víc času, protože srdce bez kyslíku vydrží déle než mozek.

Zdravím 


MUDr. Robert Mikulik, Ph. D.
FN u sv. Anny, Brno

 

(Pro Listář vybral mgr)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci