Z redakční pošty

29. 5. 2009  Miroslav G. Richter


 

V Praze dne 27. května 2008


Miroslav G. Richter: Redakci Listáře k uveřejnění

 

Reaguji tímto na automaticky doručený mail Ivana Kostihy, kterého osobně ani jinak neznám, a který se vrací k mnou před lety připomenutému tragickému osudu básnířky Jitky z Prahy - Smíchova, který mne oslovil a považoval jsem za správné jej přiblížit i ostatním z našeho pospolitostního okruhu. Podnětem mi je jediná věta pisatele, který - jak uvádí - Jitku osobně znal. Pokud někoho takto zaujmu a bude se chtít s tématem seznámit blížeji, zajděte, prosím, na Listáři na stránky "Různé" a zde na Archiv a pak na heslo "Skok do tmy". A vzpomeňte alespoň takto nejen na Boha milující básnířku Jitku.

Pokud bude tyto řádky číst i pan Ivan Kostiha, tak si jej dovoluji požádat o laskavé sdělení alespoň několika jeho osobních vzpomínek na Jitku, její svět a život.

 

Děkuji.

S úctou

            MGR

 

(Copyright © Listar.cz 2009
Publikování nebo šíření tohoto textu nebo jeho části
je přípustné pouze za předpokladu, že jako zdroj
textu bude uveden web www.listar.cz)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci