V sobotu 14. února 2004 v 16.00 hodin,
ve výroční den zesnutí sv. Konstantina - Cyrila, Filozofa,
prvního biskupa a učitele Moravanů,
bude k uctění jeho památky
v chrámu sv. Cyrila a Metoděje
ve Starých Hvězdlicích (u Vyškova)
slavena

SVATÁ LITURGIE

(Moravská mša)

Mše svatá bude sloužena v původním moravském obřadu a jazyce
(odborný výklad a průvodce sv. liturgií bude zajištěn).

Liturgickou oběť za obnovení svébytnosti Moravanů, za Živé dědictví cyrilometodějské
a za mír a požehnání pro všechny národy sjednocované Evropy
přineseme společně s otcem Milanem Vavrem, děkanem ze Slavkova.
Liturgické zpěvy přednese Moravský cherubínský sbor-Proglas
Upřímně zveme ke společnému slavení svaté liturgie a k uctění památky sv. Konstantina - Cyrila

Společenství sv. Gorazda a druhů - Živé dědictví

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci