Listář

 

Vítejte na stránkách křesťanského časopisu Listář, který se zaměřuje na obnovu cyrilometodějské úcty a ekumenickou spolupráci. Je vydáván pro potřeby členů a příznivců Společenství sv. Gorazda a druhů-Živé dědictví, Matice svatoklimentské, Moravského občanského hnutí a Moravského cherubínského sboru-Proglas.

 


 

 

 


Oslava svátku sv. Gorazda

30. 6. 2024 (mh)

V neděli 28. července 2024 se uskuteční oslava svátku sv. Gorazda, nástupce sv. Metoděje na arcibiskupském stolci.

 

 


Přednáška o velkomoravské liturgii

28. 5. 2024 (mh)

Dne 29. května 2024 se uskuteční přednáška doc. ing. Pavla Kopečka, Th.D. s názvem "Velkomoravská liturgie? Jak slavili na Velké Moravě?"

 

 

 

 

 

 


Připomínka zesnutí sv. Cyrila

30. 1. 2024  (mh)

Dne 14. února si připomeneme 1155. výročí blaženého zesnutí sv. Konstantina-Cyrila. K uctění jeho památky bude v neděli 11. února 2024 slavena liturgie východního obřadu.

 

 

 

 

 


Oslava svátku sv. Gorazda

12. 7. 2023  (mh)

Koncem července (27.7.) si v církvi připomínáme svátek sv. Gorazda, nástupce sv. Metoděje. K uctění jeho památky se sejdeme v neděli 30. července.

 

 


Přání

9. 4. 2023 Redakce

Požehnané prožití svátku Zmrtvýchvstání Páně přeje všem čtenářům redakce Listáře.

 

 

 

 

 


Vystoupení sboru Chrysostomos

14. 11. 2022 (mh)

Tento týden navštíví Českou republiku slovenský pěvecký sbor Chrysostomos z Vranova nad Topľou. Vystoupí v Brně a Uherském Hradišti.

 

 


Liturgie 30. října

22. 10. 2022  (mh)

V neděli 30. října 2022 ve 14:30 hodin bude slavena liturgie východního obřadu ve staromoravském a českém jazyce. V rámci liturgie proběhne též obřad žehnání ikon.

 

 

 

 

 

 


Oslava svátku sv. Gorazda

11. 7. 2022  (mh)

Dne 27. července si připomeneme svátek sv. Gorazda, nástupce sv. Metoděje. K uctění jeho památky se sejdeme v neděli 31. července.

 

 


Připomínka zesnutí sv. Cyrila

14. 2. 2022  (mh)

Dne 14. února si připomeneme 1153. výročí blaženého zesnutí sv. Konstantina-Cyrila. K uctění jeho památky bude v neděli 20. února 2022 slavena liturgie východního obřadu.

 

 

 

 

 


Biskup, který si nosil svůj koberec

27. 11. 2021  Igor Kyselka

Dne 16. listopadu 2021 zemřel po dlouhé nemoci ve věku 86 let biskup skryté církve Jan Konzal, laskavý, otevřený člověk s mnoha neotřelými názory a na církev, křesťanství a společnost.

 

 

 

 

 

 


Liturgie 24. října 2021

23. 10. 2021  (mh)

Dne 26. října si připomeneme výročí dokončení překladu Písma svatého do jazyka našich předků svatým Metodějem a jeho spolupracovníky. Na připomínku této události bude v neděli 24. října 2021 slavena slovanská liturgie sv. Jana Zlatoústého.

 

 


Upřesnění - oslava svátku sv. Gorazda

1. 8. 2021 (mh)

Z důvodu nepříznivého počasí bude liturgie přesunuta.

 

 

 

 

 

 


Oslava svátku sv. Gorazda

12. 7. 2021 (mh)

V neděli 1. srpna 2021 se bude konat tradiční oslava svátku sv. Gorazda, předního žáka soluňských bratří a nástupce sv. Metoděje na arcibiskupském stolci.

 

 


Iter Europaeum: Česká připomínka nad hrobem sv. Cyrila

16. 5. 2021  Johana Bronková

Bohoslužba v bazilice sv. Jana na Lateránu zahájila oslavy 50. výročí navázání diplomatických vztahů Evropské unie se Svatým stolcem. V rámci projektu nazvaného Iter Europaeum je připomene série "historických vycházek" do římských kostelů, které mají zvláštní vazbu k jednotlivým evropským národům.

 

 

 

 

 

 


Zemřel František Ráček

1. 5. 2021  Andrea Hrodková

Dne 25. 4. 2021 odešel na věčnost ve svých nedožitých 78 letech pan František Ráček.

 

 

 

 

 


Zemřel o. Thaddée Barnas OSB

12. 4. 2021  Petr Blížkovský

Dne 22. března 2021 zemřel přítel a podporovatel SGAD-ŽD, otec Thaddée Barnas OSB. Byl jedním z hlavních světových odborníků na oblast ekumenismu a aktivně se podílel na dialogu mezi církvemi.

 

 

 

 

 


Přání

4. 4. 2021  Redakce

Požehnané prožití svátku Zmrtvýchvstání Páně přeje všem čtenářům redakce Listáře.

 

 

 

 

 


Poutník k zavrženým

9. 3. 2021  Igor Kyselka

Životní dráha P. Františka Lízny se příliš nepodobá obvyklým cestám ke kněžství chlapců z příkladných katolických rodin. Na to byl příliš velký rebel a silná osobnost. Přitom však skromný a k sobě přísný.

 

 

 

 


Zemřel P. František Lízna SJ

5. 3. 2021  (mh)

Ve čtvrtek 4. března 2021 zemřel P. František Lízna. Jeho přednášku zařadí mimořádně do programu TV NOE.

 

 

 

 

 


Vánoční přání

25. 12. 2020  Redakce

Přejeme všem čtenářům radostné a pokojné prožití svátku Narození našeho Pána Ježíše Krista a hojnost Božího požehnání v roce 2021.

 

 

 

 

 


Hlas Svaté Hory v době koronaviru: „Pokud je Bůh s námi, kdo může být proti nám?“

25. 11. 2020  Archim. Christoforos Grigoriatský

Vidíte, máme tento případ s koronavirem, kvůli kterému nyní po celém světě panuje rozruch. Musíme ale důvěřovat Bohu. Zaznívají všelijaké scénáře. Nedůvěřujte hned všemu, co slyšíte, protože lidé mají své plány. Ale Bůh má také své vlastní plány.

 

 

 

 

 


Oslava svátku sv. Gorazda

16. 7. 2020  (mh)

V neděli 2. srpna se uskuteční tradiční oslava svátku sv. Gorazda.

 

 


Připomínka zesnutí sv. Cyrila

26. 1. 2020 (mh)

Dne 14. února si připomeneme 1151. výročí blaženého zesnutí sv. Konstantina-Cyrila. K uctění jeho památky bude v neděli 16. února 2020 slavena liturgie v moravsko-byzantském obřadu.

 

 

 

 

 


Vánoční přání

25. 12. 2019  Redakce

Radostné prožití svátku Narození Pána Ježíše Krista a požehnaný rok 2020 přeje čtenářům redakce Listáře.

 

 

 

 

 

 


Pozvánka na liturgii

17. 12. 2019  (mh)

V pátek 27. prosince 2019 bude slavena liturgie v moravsko-byzantském obřadu.

 

 


Oslava svátku sv. Gorazda

24. 7. 2019  (mh)

V neděli 28. července společně oslavíme svátek sv. Gorazda.

 

 


Vánoční přání

24. 12. 2018  Redakce

Přejeme všem čtenářům radostné a pokojné prožití svátku Narození našeho Pána Ježíše Krista a hojnost Božího požehnání v roce 2019.

 

 

 

 

 


František patriarchovi Bartoloměji: Sdílíme starost o tragickou situaci bratří a sester na Blízkém východě

2. 12. 2018  (job)

V rámci ekumenické výměny pozdravů u příležitosti patronátních svátků, navštívila 30. listopadu, na svátek sv. Ondřeje, sídlo ekumenického konstantinopolského patriarchy vatikánská delegace vedená předsedou Papežské rady pro jednotu křesťanů, kardinálem Kurtem Kochem.

 

 

 


Oslava svátku sv. Gorazda

17. 7. 2018  (mh)

V neděli 29. července 2018 společně oslavíme svátek sv. Gorazda.

 

 


Papež František: Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje pro nás dodnes zůstává vzorem evangelizace

20. 5. 2018  (job)

„Mezi duchovními pouty, jež nás spojují, bych chtěl připomenout hrob svatého Cyrila, ve starobylé Bazilice sv. Klimenta v Římě, apoštola Slovanů, jehož hlásání rozšířilo víru v zemích, kde vaše církev uskutečňuje své poslání“ – řekl papež František při dnešní audienci pravoslavného metropolity Rastislava.

 


K čemu

2. 4. 2018  Přemysl Paseka

Báseň

 

 

 

 

 


Přání

1. 4. 2018 Redakce

Požehnané prožití svátku Zmrtvýchvstání Páně přeje všem čtenářům redakce Listáře.

 

 

 

 

 


Pochod na podporu čínských křesťanů

4. 3. 2018  (mh)

V pondělí 5. března se uskuteční pochod na podporu 70 čínských křesťanů, kterým ministerstvo vnitra zamítlo žádost o azyl.

 

 

 

 

 


Pouť ke hrobu svatého Cyrila

25. 2. 2018  (gra)

Mší svatou u hrobu sv. Cyrila oslavil olomoucký arcibiskup Jan Graubner v úterý 13. února 2018 světcův svátek. K bohoslužbě v římské bazilice sv. Klimenta se v předvečer 1149. výročí věrozvěstova úmrtí sešli také zástupci dalších slovanských národů.

 

 

 

 

 


Vzkaz čtenářům Katolického týdeníku k prezidentským volbám

7. 1. 2018  P. Marek Vácha

Nepublikovaný příspěvek do ankety Katolického týdeníku

 

 

 

 

 


Němci nebudou měnit znění Modlitby Páně

7. 1. 2018  (job)

Berlín. Němečtí biskupové nesouhlasí se změnou modlitby Otče náš. Jak uvádějí, současný překlad prosby „neuveď nás v pokušení“ je řeckému originálu nejbližší. Změny v překladu Modlitby Páně nezamýšlí ani reformovaná evangelická církev v Německu. Od první adventní neděle oproti tomu zavedla novou verzi Otčenáše francouzská církev („Nedovol, abychom vstoupili v pokušení“). Rovněž papež František minulý týden podpořil tuto změnu v jedné z meditací nad Modlitbou Páně pro televizi italských biskupů TV 2000.

 

 

 

 

 


Vánoční přání

24. 12. 2017  Redakce

Radostné prožití svátku Narození Pána Ježíše Krista a požehnaný rok 2017 přeje čtenářům redakce Listáře.

 

 

 

 

 

 


Narození Panny Marie

8.9.2017  Andrea Hrodková

Báseň

 

 

 

 

 

 


Zemřel biskup skryté církve a papežský kaplan Jiří Krpálek

12. 8. 2017  (vlu)

V neděli 6. sprna ve věku 85 let zemřel Mons. Jiří Krpálek, římskokatolický kněz, biskup skryté církve a papežský kaplan.

 

 

 

 

 


Ekumenismus svatých slaví v Rusku úspěch

9. 7. 2017  (job)

Putování relikvií sv. Mikuláše do Ruska je ekumenickou událostí, která změnila obraz katolické církve mezi pravoslavnými. Je to ekumenismus srozumitelný všem věřícím.

 

 

 

 

 


Přezíravost k petici One of Us ukazuje limity evropské demokracie

11. 6. 2017  (job)

Evropská komise opět potvrdila odmítavý postoj k největší petici v dějinách Unie. Pod iniciativu One of Us – tedy Jeden z nás – připojilo podpisy 1,7 milionů evropských občanů. Požadují v ní respekt k lidskému životu od početí a konkrétně zastavení finančních toků na masovou produkci lidských embryí a jejich následné ničení.

 


Nový zákon posiluje náboženskou svobodu ve Spojených státech

7. 5. 2017  (job)

USA. Prezident Donald Trump podepsal nařízení, které chrání a zvětšuje náboženskou svobodu ve Spojených státech. Učinil tak během oslav Národního dne modlitby za přítomnosti náboženských představitelů a sociálních aktivistů.

 

 

 

 

 


Německá církev hledá svou budoucnost

9. 4. 2017  (get)

Německý kardinál Reinhard Marx experimentálně zavádí ve své diecézi Mnichov-Freising nové formy řízení farních obcí. V rámci pilotního projektu budou ve vybraných obcích Bavorska zkoušeny různé modely řízení, zahrnující týmy a také dobrovolníky pracující bez nároku na honorář. (...)  Ve stejné době vyhlásila německá diecéze Trevír plán, podle kterého chce do roku 2020 z původních 887 farností, které jsou dnes již sloučeny do 172 farních společenství, udělat pouze 35 velkofarností, takzvaných „farností budoucnosti“.

 

 

 

 

 


Papežovu komisi proti zneužívání dětí opustila zástupkyně obětí

19. 3. 2017  (juml)

Kvůli frustraci z neochoty vatikánských úřadů spolupracovat rezignovala irská občanka Marie Collinsová na své členství v komisi bojující proti zneužívání nezletilých v katolické církvi.

 

 

 

 

 


Miroslav Gorazd Richter: visionář, buditel a evangelizátor

22. 2. 2017  Petr Blížkovský

Šťastný je národ, který si váží svých hrdinů. Jdou za svou pravdou, ať je to vhod či ne. Prošlapávají nové cesty a často nesou následky neporozumění či nepochopení. Předbíhají dobu. Jejich příklad však slouží pro jejich okolí jako pevný bod, inspirace a zdroj energie.

 

 

 

 

 


Oznámení

17. 2. 2017  (mh)

 

 

 

 

 

 

 


Konzervativní odpůrci vylepili v Římě přes 200 plakátů kritizujících papeže Františka

12. 2. 2017  (vlu)

Zhruba dvě stě anonymních plakátů kritizujících papeže Františka, které se minulý víkend objevily v ulicích Říma, odstranily technické služby italské metropole.

 

 

 

 

 

 


Georgette, mosulská křesťanka ukrývaná muslimy

30. 1. 2017  (jag)

Vládní irácké vojsko téměř dokončilo osvobození východního břehu Tigridu od samozvaného Islámského státu a z Mosulu začínají přicházet nejenom zprávy o hrůzách páchaných islamisty, ale také o každodenní statečnosti mužů a žen, kteří se jejich barbarství snažili odporovat.

 

 

 

 

 

 


Setkání Taizé v Rize

9. 1. 2017  (get)

Ekumenické setkání mládeže, které každoročně na přelomu roků pořádá komunita Taizé v některém evropském městě, se letos konalo v lotyšské Rize. „Pouti důvěry“ se letos zúčastnilo asi 15 tisíc mladých lidí.

 

 


Vánoční přání

24. 12. 2016  (Redakce)

Přejeme všem čtenářům radostné a pokojné prožití svátku Narození našeho Pána Ježíše Krista a hojnost Božího požehnání v roce 2017.

 

 

 

 

 


Róberta Bezáka poslouchal v Praze plný kostel "U Jezulátka"

18. 12. 2016  (krb)

V Praze přednášel v úterý 13. prosince odvolaný trnavský arcibiskup Róbert Bezák. V kostele Panny Marie Vítězné na Malé Straně (lidově U Jezulátka) vystoupil v rámci cyklu „Člověk v dialogu“ s tématem „Stvoření člověka“.

 

 


Ekleziologie a pastorace české podzemní církve

20. 11. 2016  Petra Skálová

V odkazu F. M. Davídka lze vidět významový posun původních Teilhardových pojmů. Hlavní Davídkův zájem je upřen právě na probuzení energie, která může vést k dosažení bodu Omega a která je podle Teilharda de Chardin skryta v lidstvu. Toto je moment, kde se Davídek ekleziologicky napojuje na Teilhardovu teologii. Když jeho teorii centro-komplexity přenáší na ekleziologii v kontextu českého podzemního společenství, dává jí tím novou dynamiku, protože je přesvědčen, že aktivní spoluúčast lidí samých na tomto pohybu je možná.

 

 

 

 

 


Kardinál Burke varuje před démonizací Trumpa

12. 11. 2016  (job)

V komentářích k výsledku voleb v USA kardinál Burke varoval před démonizováním nového prezidenta. Zdůraznil, že katolíci mohli s čistým svědomím hlasovat pro Donalda Trumpa, protože na základě jeho předvolebních výroků lze mít naději, že jistým způsobem slouží společnému dobru.

 

 

 

 

 

 

 


Park v Brně ponese jméno biskupa Stanislava Krátkého

8. 10. 2016  (tok)

V nově pojmenovaném Parku Stanislava Krátkého se o víkendu sešlo na dvě stě žáků a přátel tohoto vězně komunistické totality, biskupa skryté církve a mikulovského probošta.

 

 


Všepravoslavný sněm: „musíme se znovu učit dělat to, co kážeme“

15. 9. 2016  Camelia Isaic

Chomjakov 1 v 19. století tvrdil, že římští katolíci obětovali svobodu kvůli jednotě, zatímco protestanti ztratili jednotu za cenu svobody. Pravoslavní prostřednictvím sobornosti (synodální, koncilní povahy) své církve mohou těžit ze svobody i jednoty. Nicméně tato synodalita na všepravoslavné úrovni nebyla příliš dlouho praktikována. Proto není překvapením, že ve své úvodní řeči Jeho Blaženost Daniel, patriarcha Rumunska, nazval Svatý a Velký sněm pravoslavných církví jako „začátek normality“.

 


Ustavena komise pro studium diakonátu žen

29. 8. 2016  (jag)

Při květnovém dialogu s účastnicemi plenárního shromáždění Mezinárodní unie generálních představených ženských řeholí v aule Pavla VI. (12.5.) Svatý otec František vyjádřil úmysl “ustavit oficiální komisi, která by se zabývala otázkou diakonátu žen, a to zejména ve vztahu k prvotní církvi”. Jak uvedlo tiskové středisko Svatého stolce, papež po zralé úvaze a intenzivní modlitbě rozhodl o založení této komise.

 

 


Biskup Malý připomněl osud arcibiskupa Bezáka: Proč nejsou využity jeho hřivny?

2. 8. 2016  (vlu)

Pražský pomocný biskup Václav Malý na svém facebookovém profilu připomněl osud odvolaného trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka, vyjádřil přitom lítost a údiv nad jeho osudem.

 

 

 

 


44. národní pouť ke sv. Metodějovi do Ellwangen

27. 6. 2016  (mh)

V sobotu 2. července 2016 se koná v německém Ellwangenu 44. národní pouť ke sv. Metodějovi.

 

 

 

 

 

 


Pavel Konzbul novým pomocným brněnským biskupem

26. 6. 2016  (bb)

Ve středu 29. června 2016 se uskuteční biskupské svěcení nového pomocného biskupa pro brněnskou diecézi.

 

 

 

 

 

 


Vyšla kniha "Radosť evanjelia na Slovensku"

5. 6. 2016  P. Jaroslav Rindoš

Tmavomodrá obálka evokující ponurou noc s katedrálami Trnavy a Bratislavy, v úvodu zdravě provokuje otázka: "Kdo zo slovenské církve sdílí Františkovu touhu žít evangelium jako radost a zvát k této radosti v naší církvi?" Knižní publikace Radosť evanjelia na Slovensku. Pokus o analýzu situácie katolíckej cirkvi (Hlbiny, Bratislava 2015, 162 stran) rozproudila na slovenské církevní scéně živou diskusi. Editory jsou František Mikloško a Karol Moravčík.

 

 

 

 

 


Zraněný Pastýř

20. 5. 2016  (mh)

Dne 22. května se uskuteční představení „Zraněný Pastýř“. Tato divadelní hra vznikla na motivy knihy „Le Pâtre blessé“ P. Daniela Ange.

 

 

 

 

 

 


Petrův nástupce konverzoval s řeholnicemi

Papež se vyslovil pro posouzení možnosti jáhenské služby žen a pro větší účast žen při rozhodování v církvi

17. 5. 2016  (mig)

 

 

 

 


Sonda do života katolické církve v Čechách

K zákazu kněžského působení kněze Jiřího Veselého v královéhradecké diecézi na základě „liturgických excesů“

28. 4. 2016  Martin Vaňáč

O nadstandardní ekumenické spolupráci v Litomyšli jsem zaslechl koncem ledna na farářském kurzu Spolku evangelických teologů. Dříve než jsem zjistil více informací, dozvěděl jsem se o odvolání Jiřího Veselého, jednoho z litomyšlských kněží z kongregace salesiánů. Tento zásah byl dáván do souvislosti s ekumenickou praxí... V této kauze se odhaluje hned několik neduhů v životě katolické církve v Čechách, proto má smysl věnovat jí pozornost.

 

 

 


Velehrad připravuje výstavu věnovanou sochaři Otmaru Olivovi

7. 4. 2016  (kir)

Obec Velehrad připravuje výstavu o sochaři Otmaru Olivovi, který ve vesnici žije a tvoří více než tři desítky let. Expozice by měla být v Turistickém centru Velehrad k vidění tři roky.

 

 

 

 

 


Sv. Josef

19. 3. 2016  Andrea Hrodková

Báseň


Film o faráři M. Kuffovi získal Českého lva

10. 3. 2016  (df)

Dokument Opři žebřík o nebe můžete až do 13. března shlédnout zdarma.

 

 

 

 

 


Dohoda o konání pravoslavného koncilu

7. 3. 2016  (gts)

Dlouho připravovaný koncil pravoslavných církví se má konat 16. až 27. června na Krétě. Dohodly se na tom hlavy 14 pravoslavných církví na týdenním setkání (synaxis) v Chambesy u Ženevy.

 

 


Setkání papeže Františka a ruského pravoslavného patriarchy Kirilla

18. 2. 2016  (mig)

V Havaně se uskutečnilo setkání papeže Františka a patriarchy Moskvy a celé Rusi Kirilla.

 

 

 


Novým plzeňským biskupem bude Tomáš Holub

Dnes v poledne apoštolský nuncius oznámil jméno nového plzeňského biskupa.

12. 2. 2016  (mh)

 

 

 

 

 


Obrátit se znamená nechat Pána, aby žil v nás

Homilie papeže při nešporách v bazilice sv. Pavla za hradbami

4. 2. 2016  Papež František

V tomto mimořádném Svatém roce milosrdenství mějme jasně na paměti, že nemůže existovat autentická snaha o jednotu křesťanů bez úplného svěření se Otcovu milosrdenství. Prosme především o odpuštění za hřích našich rozdělení, která jsou otevřenou ranou v Kristově těle. Jako římský biskup a pastýř katolické církve chci prosit o milosrdenství a odpuštění za neevangelní jednání ze strany katolíků vůči křesťanům jiných církví. Zároveň vyzývám všechny katolické bratry a sestry, aby odpustili, pokud se jim dnes či v minulosti dostalo urážek od jiných křesťanů. Nemůžeme smazat co se stalo, ale nechceme dovolit, aby tíže minulých vin nadále zamořovala naše vztahy.

 

 

 


Labutí jezero

23. 1. 2016  (mh)

Ve dnech 23. a 24. ledna se uskuteční baletní představení Labutí jezero v podání souboru St. Petersburg Festival Ballet.

 


Felix Maria Davídek

18. 1. 2016  Barbora Mráčková

 

 

 

 

 

 

 


Výstava fotografií z Athosu - zrušeno

7. 1. 2016  (mh)

 

 

 


Zemřela paní Božena Štěpánová

1. 1. 2016  (mh)

Dne 22. prosince 2015 zemřela ve věku 81 let paní Božena Štěpánová.


Vánoční přání

24. 12. 2015  Redakce

Radostné prožití svátku Narození Pána Ježíše Krista a požehnaný rok 2016 přeje čtenářům redakce Listáře.

 

 

 

 

 

 


TAJEMSTVÍ ČASu

16. 12. 2015  Felix Maria Davídek 

Báseň


Zemřel biskup Skryté církve Fridolín Zahradník

28. 11. 2015  (mh)

Dne 19. listopadu 2015 zemřel v Rychnově nad Kněžnou biskup Skryté církve Fridolín Zahradník.

 

 

 

 

 


Požehnání nových obrazů sv. Klimenta, sv. Metoděje a sv. Gorazda

15. 11. 2015  (bcb)

Dne 17. listopadu budou při mši sv. v kostele sv. Klimenta požehnány nové obrazy sv. Klimenta, sv. Metoděje a sv. Gorazda.

 

 

 

 

 

 


Papežské poselství pro ekumenické setkání Global Christian Forum

10. 11. 2015  (jag)

V Tiraně skončilo shromáždění ekumenické křesťanské organizace Global Christian Forum. Dvoudenní setkání se věnovalo „Společnému následování Krista v čase diskriminace, pronásledování a mučednictví“.

 

 


Biskupům jde o autonomii v terénu. Nepovede to k sektářství? – namítá laická auditorka

19. 10. 2015  (job)

Nikdo ze synodálních otců nechce měnit učení církve, přesto stále více narůstá dojem, že mnoho podstatných otázek se má řešit na lokální úrovni.

 

 


Důkazy o obchodování s potracenými dětmi jsou pravdivé.

Šojdrová, Svoboda a další žádají vykázání IPPF z Evropského parlamentu

4. 10. 2015  (hpz)

Soudní analýza nahrávek o obchodech s orgány a tkáněmi potracených dětí potvrdila, že jsou autentické. Skandál kolem americké organizace Planned Parenthood a výpovědí jejích zaměstnanců zachycených skrytou kameru tak stále pokračuje. Zároveň žádá skupina europoslanců předsedu Evropského Parlamentu, aby zakázal mezinárodní organizaci IPPF vstup do prostor EP.

 


Ochranná síla pokladničky pro chudé

K otázce darování almužny

23. 9. 2015  Sv. Jan Zlatoústý

Tak jako by sis nepřál se modlit s neumytýma rukama, stejně tak se nemodli, aniž bys nejprve dal almužnu. Darování almužny není totiž o nic méně důležité, než to, že máš vedle své postele Bibli.

 

 

 

 


 

Fotografie z návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně v roce 2009

 

 


 

 
 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Monitor

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci