Připomínka zesnutí sv. Cyrila

26. 1. 2020  (mh)


 

Dne 14. února si připomeneme 1151. výročí blaženého zesnutí sv. Konstantina-Cyrila, apoštola Moravanů a všech Slovanů. K uctění jeho památky bude v neděli 16. února 2020 ve Slavkově u Brna slavena liturgie v moravsko-byzantském obřadu. Začátek je v 15 hodin v chrámě sv. Jana Křtitele na Špitálské ulici. Bohoslužbu slouží slavkovský děkan Mgr. Milan Vavro ve staroslovanském a českém jazyce. Liturgické zpěvy přednese Moravský cherubínský sbor - Proglas. Všechny zájemce srdečně zve Společenství sv. Gorazda a druhů - Živé dědictví.

 

 

 

Copyright © Listar.cz 2020
Publikování nebo šíření tohoto článku nebo jeho části
je přípustné pouze za předpokladu, že jako zdroj
textu bude uveden web www.listar.cz)

 

 

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Monitor

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci