Ekumenismus

 


František patriarchovi Bartoloměji: Sdílíme starost o tragickou situaci bratří a sester na Blízkém východě

2. 12. 2018  (job)

V rámci ekumenické výměny pozdravů u příležitosti patronátních svátků, navštívila 30. listopadu, na svátek sv. Ondřeje, sídlo ekumenického konstantinopolského patriarchy vatikánská delegace vedená předsedou Papežské rady pro jednotu křesťanů, kardinálem Kurtem Kochem.

 

 

 


Papež František: Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje pro nás dodnes zůstává vzorem evangelizace

20. 5. 2018  (job)

„Mezi duchovními pouty, jež nás spojují, bych chtěl připomenout hrob svatého Cyrila, ve starobylé Bazilice sv. Klimenta v Římě, apoštola Slovanů, jehož hlásání rozšířilo víru v zemích, kde vaše církev uskutečňuje své poslání“ – řekl papež František při dnešní audienci pravoslavného metropolity Rastislava.

 


Ekumenismus svatých slaví v Rusku úspěch

9. 7. 2017  (job)

Putování relikvií sv. Mikuláše do Ruska je ekumenickou událostí, která změnila obraz katolické církve mezi pravoslavnými. Je to ekumenismus srozumitelný všem věřícím.

 

 

 

 

 


Setkání Taizé v Rize

9. 1. 2017  (get)

Ekumenické setkání mládeže, které každoročně na přelomu roků pořádá komunita Taizé v některém evropském městě, se letos konalo v lotyšské Rize. „Pouti důvěry“ se letos zúčastnilo asi 15 tisíc mladých lidí.

 

 


Sonda do života katolické církve v Čechách

K zákazu kněžského působení kněze Jiřího Veselého v královéhradecké diecézi na základě „liturgických excesů“

28. 4. 2016  Martin Vaňáč

O nadstandardní ekumenické spolupráci v Litomyšli jsem zaslechl koncem ledna na farářském kurzu Spolku evangelických teologů. Dříve než jsem zjistil více informací, dozvěděl jsem se o odvolání Jiřího Veselého, jednoho z litomyšlských kněží z kongregace salesiánů. Tento zásah byl dáván do souvislosti s ekumenickou praxí... V této kauze se odhaluje hned několik neduhů v životě katolické církve v Čechách, proto má smysl věnovat jí pozornost.

 

 

 


Setkání papeže Františka a ruského pravoslavného patriarchy Kirilla

18. 2. 2016  (mig)

V Havaně se uskutečnilo setkání papeže Františka a patriarchy Moskvy a celé Rusi Kirilla.

 

 

 


Papežské poselství pro ekumenické setkání Global Christian Forum

10. 11. 2015  (jag)

V Tiraně skončilo shromáždění ekumenické křesťanské organizace Global Christian Forum. Dvoudenní setkání se věnovalo „Společnému následování Krista v čase diskriminace, pronásledování a mučednictví“.

 

 


Ublížili jsme svaté matce církvi

O Janu Husovi, ekumenismu a pokušení být pány nad milostí

20. 6. 2015  Papež František

Existuje problém, který je skandálem. Je to skandál. A tím je problém rozdělení křesťanů! Ekumenismus není nějaký úkol navíc, který je třeba vykonat. Je to Ježíšův příkaz. Příkaz lásky, vyjádřený ve chvíli, kdy měl být vydán na smrt: „Otče, ať všichni jsou jedno. Jako ty a já, aby svět uvěřil, že ty jsi mne poslal.“ Ekumenismus není jenom úkolem, je hledáním jednoty Kristova Těla, rozděleného kvůli našim hříchům.

 

 

 


Papež kázal o Ježíšově modlitbě za jednotu křesťanů

1. 6. 2015  (mig)

Dnešní křesťané jsou povoláni prosit o milost jednoty a usilovat o to, aby se mezi ně nevloudil duch rozdělení, války a nevraživosti. Takto rozjímal papež František v homilii při ranní mši v kapli Domu sv. Marty.

 

 

 

 


Rozdělení křesťanů je zraňující, řekl papež evangelikálnímu hnutí John 17

26. 5. 2015  (jag)

Drazí bratři, rozdělení je ranou v těle Kristovy církve. Nechceme, aby v něm tato rána zůstávala. Rozkol je dílem otce lži, otce nesvornosti, který stále usiluje o neshodu mezi bratry. Dnes budeme – já v Římě a vy u vás – prosit, aby Otec poslal Ježíšova Ducha, Ducha svatého, aby nám udělil milost žít v jednotě, aby svět uvěřil.

 

 

 

 

 


Papež v Turecku

6. 12. 2014  (mig)

V neděli dopoledne se papež František účastnil pravoslavné liturgie v patriarchálním kostele sv. Jiří. Poté František a Bartoloměj I. vydali společné prohlášení.

 

 


Petrův nástupce: Není ekumenického dialogu bez ochoty k vnitřní obnově

12. 11. 2014  (jag)

Chystám se na návštěvu Turecka s touhou, abychom v pravdě a lásce překonali úskalí, která dosud dělí pravoslavné a katolíky, řekl papež František při dnešní audienci pro členy Orientale Lumen Foundation.

 

 


Katolík nebo protestant?

14. 10. 2014  (skh)

Při různých rozhovorech, a to i s lidmi zcela nevěřícími, velmi často přijde řeč na téma rozdílů mezi katolíky a protestanty (evangelíky). Na následujících řádcích je určité zjednodušené shrnutí. Nejde o žádný podrobný teologický rozbor, ale jen stručný nástin pro základní orientaci v tomto tématu.


Římský biskup: ekumenismus potřebuje “teologii na kolenou”

2.7. 2014 (jag)

Římský biskup dnes přijal delegaci konstantinopolského ekumenického patriarchátu, kterou vede pravoslavný metropolita z Pergama Ioannis Zizioulas. Tradiční výměna delegací se mezi Římem a Istanbulem uskutečňuje u příležitosti patronátních svátků – tedy sv. Petra a Pavla a sv. Ondřeje.

 

 


Promluvy papeže Františka a ekumenického patriarchy Bartoloměje

24. 6. 2014 (red)

Přinášíme promluvy, které zazněly při ekumenické bohoslužbě v bazilice Božího hrobu v Jeruzalémě dne 25. května 2014.

 

 

 

 

 


Patriarcha Bartoloměj I. o nejbližším setkání s papežem Františkem

8. 5. 2014  (job)

Ekumenický patriarcha Bartoloměj I. vysvětluje důvody, které představitele obou církví vedly k rozhodnutí setkat se 25. a 26. května v Jeruzalémě.

 

 


Patriarcha Kirill pozitivně hodnotí vývoj vztahů s katolickou církví

8. 2. 2010  (MaS) 

Během uplynulého roku byly zaznamenány v dialogu Ruské pravoslavné církve a Římskokatolické církve "pozitivní tendence", konstatoval patriarcha Moskvy a celé Rusi Kirill na úterním zasedání pravoslavné biskupské konference. 

 

 

 

 


Kard. Kasper: Ekumenismus není jen akademická záležitost

19. 1. 2010  (MaS)

Letos slavíme sté výročí Misionářské konference v Edinburgu, na níž se všichni misionáři shodli na tom, že největší překážkou šíření evangelia ve světě je rozdělení mezi křesťany. Takže ekumenismus a misie jsou téměř dvojčata, jsou propojené. Jak můžeme hlásat smíření, jednotu a lásku, když my sami jsme rozděleni? To je cíl ekumenismu: vydávat společně svědectví evangeliu a evangelním hodnotám. Naše doba má těchto hodnot velice zapotřebí. 

 

 

 


Metropolita Hilarion skepticky o teologickém dialogu s katolickou církví

9. 11. 2009 (mig)

Moskva. Patriarchát pravoslavné církve v Rusku komentoval v těchto dnech zasedání smíšené katolicko-pravoslavné komise na Kypru, kterého se účastnil předseda odboru vnějších vztahů Moskevského patriarchátu, metropolita Hilarion Alfjejev. K zasedání na Kypru se vyslovil poněkud chladně a skepticky. Smíšená teologická komise se studovala roli římského biskupa v prvním tisíciletí.

 

 

 


Katolicko - evangelikální rozhovory

9. 9. 2009  (kth)

Mezi Světovou evangelikální aliancí a Vatikánem proběhlo další kolo teologických rozhovorů. Konalo se v brazilském Sao Paulu a týkalo se dogmatických i etických otázek. Příští rok budou rozhovory pokračovat a budou se týkat vztahu Písma a Tradice.


Ekumenismus není volba, ale svatá povinnost

4. 5. 2009  (MaS)

Kardinál Walter Kasper, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, se zúčastnil včerejší tiskové konference na závěr setkání na téma: "Východ a Západ v dialogu: aktuální témata a stav rozhovorů s východními církvemi." Setkání se konalo v rámci 625. výročí založení Katolické teologické fakulty, která ho pořádala spolu s nadací "Pro Oriente". 

 

 

 

 


Ekumenické shromáždění v Praze

19. 1. 2008  Richard Vocel

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů (18.-25.1.) se v pondělí 19.1. uskuteční ekumenické shromáždění. Akci pořádá Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví v ČR. 


Ekumenická bilance kard. Kaspera

7. 1. 2008  (job)

Ekumenická situace se rychle mění. Nejdůležitější je dnes najít nové nadšení pro ekumenismus, tvrdí to kard. Walter Kasper v rozhovoru pro vatikánský deník, ve kterém bilancuje vývoj ekumenických vztahů v posledním roce.

 

 

 

 


Vatikánská delegace v Istanbulu

3. 12. 2008  (job)

Kard. Walter Kasper předal Ekumenickému patriarchovi Bartoloměji I poselstvi papeže Benedikta XVI. Vatikánská delegace již tradičně přijíždí do Istanbulu na oslavy svátku sv. apoštola Ondřeje, který je hlavním patronem patriarchátu.


Ekumenické shromáždění a Modlitba za domov na Řípu

23. 10. 2008  Richard Vocel

Církve sdružené v Ekumenické radě církví, Česká biblická společnost a Federace židovských obcí pořádají na hoře Říp II. ročník ekumenického shromáždění nazvaného Modlitba za domov. Akce se koná v den státního svátku 90. výročí vzniku Československa, dne 28. 10. 2008.

 

 

 


Ekumenická spolupráce na Synodu

14. 10. 2008 (vac) 

Kardinál Kasper, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, ocenil spolupráci s nekatolíky v rámci probíhajícího Synodu.

 

 

 

 

 


Ekumenická neděle 2008 v Brně

16. 9. 2008  (mh)

V rámci Ekumenické neděle se v moravské metropoli uskuteční ekumenická bohoslužba i prezentace knihy.


Ekumenická neděle 2008

9. 9. 2008  Richard Vocel

Česká biskupská konference s Ekumenickou radou církví (ERC) vyhlašují 21. 9. 2008 Ekumenickou neděli. Její náplň budou tvořit bohoslužby, modlitební setkání a další akce, kterými křesťané z různých církví oslaví společně den Páně, památku Kristova vzkříšení a Seslání Ducha Svatého.

 

 


Kard. Kasper: Br. Rogerovi šlo o hloubku ekumenismu

29. 8. 2008  (job)

Br. Roger byl v hlubokém společenství s katolickou církví a s Papežem a zároveň nechtěl přetrhat pouta s hodnotami protestantské tradice, v níž vyrostl. U příležitosti třetího výročí smrti zakladatele komunity z Taizé to připomíná v rozhovoru pro deník L' Osservatore Romano kard. Walter Kasper. 


Ekumenické setkání mládeže v Loretu

4. 8. 2008  (job)

Na mariánském poutním místě v Loretu včera začalo třídenní ekumenické setkání animátorů mládežnických skupin.


Vztahy mezi pravoslavnými a katolíky se rozvíjejí

18. 7. 2008  (tkkbs)

"I když ještě nenastal čas, aby Svatý Otec navštívil Moskvu, mnohé, i nedávné události nasvědčují tomu, že se vztahy mezi pravoslavnou a katolickou církví rozvíjejí" - to jsou slova moskevského arcibiskupa Paola Pezziho, které řekl v rozhovoru pro vatikánský deník L´Osservatore Romano.

 

 

 

 


Obtíže ekumenického katolicko-anglikánského dialogu

11. 7. 2008  (job)

Svěcení žen na biskupy je jedním z témat Generálního synodu anglikánské církve, který včera začal v Londýně. Jak řekl pro agenturu SIR P. Donald Bolen z Papežské rady pro jednotu křesťanů, jde o otázku, která komplikuje vztahy mezi katolíky a anglikány. 

 

 

 

 

 


Benedikt XVI. a Bartoloměj I. společně řecky recitovali Nicejsko-Cařihradské krédo

2. 7. 2008  (mig)

Na tuto neděli připadla slavnost sv. Petra a Pavla a ve vatikánské bazilice se konala eucharistická liturgie spojená s udílením pallia čtyřiceti metropolitním arcibiskupům. Mše svaté se účastnil také konstantinopolský patriarcha Bartoloměj I. Ekumenický ráz bohoslužby nemohl nikdo přehlédnout. Latinskou liturgií se prolínala také řečtina. 

 

 

 

 


Eucharistická jednota mezi katolíky a pravoslavnými

20. 6. 2008  (job)

Eucharistická jednota mezi katolíky a pravoslavnými je spíše nereálná - domnívá se biskup Hilarion Alfiejev, představitel ruského pravoslaví při evropských strukturách. 


Pozitivní a konstruktivní setkání

říká kard. Kasper o návštěvě u moskevského patriarchy Alexeje II.

13. 6. 2008  Česká sekce RV 

Předseda Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů kardinál Walter Kasper se vrátil z návštěvy Ruska, kde se mimo jiné setkal s patriarchou ruské pravoslavné církve Alexejem II., kterému předal dopis Benedikta XVI.

 

 

 


80 let Papežské koleje Russicum

23. 5. 2008  (job)

Přípravu půdy pro plodnou ekumenickou spolupráci označil za úkol Papežské koleje Russicum (Pontificio Istituto Orientale) kard. Bertone. Vatikánský státní sekretář to uvedl při u příležitosti 80. výročí založení koleje.

 

 

 

 


Církev východní, církev západní dnes...

10. 4. 2008  O. Élisée

Pokud existuje instituce, která zůstala ve svém duchu v podstatě stejná na křesťanském Západě i Východě, tak je to mnišství. Vzpomínám si, že když jsem byl v Jeruzalémě v našem klášteře Svatého Jana z pouště, udržovali jsme blízké a srdečné vztahy s cisterciáckým klášterem v Latrounu. S ostatními mnišskými společenstvími jsme bezprostředně v jedné rovině i přes rozdíly ve formě. Hned to rozpoznáme, protože sledujeme stejný cíl tím, že sdílíme zhruba stejné zvyklosti. To je znamení naděje pro jednotu církví. 

 

 

 


Ruská katolicko-pravoslavná skupina podniká kroky za lepší vztahy

9. 4. 2008  (RV/CNS)

Pracovní skupina ruské katolické a pravoslavné církve se zavázala vzdorovat "mediálním provokacím", které mohou poškodit vzájemné vztahy.


Benedikt XVI. se setkal s Bartolomějem I.

11. 3. 2008  (mig) 

Papež Benedikt XVI. přijal na osobní audienci ekumenického patriarchu Bartoloměje I., který přijel do Říma na pozvání Papežského Východního institutu.

 


Ekumenická rada církví slaví 60. výročí založení

19. 2. 2008  (mig) 

Předseda Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů kardinál Walter Kasper zaslal své poselství ústřední komisi Ekumenické rady církví, která se sešla v těchto dnech v Ženevě u příležitosti 60. výročí jejího založení.

 

 

 

 


Patriarcha Alexij II. odmítl pozvání papeže Benedikta XVI.

1. 2. 2008  (mh)

Moskevský patriarcha Alexij II. odmítl pozvání papeže Benedikta XVI. k návštěvě, která se měla uskutečnit v červnu při příležitosti svátku zjevení Páně apoštolu Pavlovi. 

 

 

 

 


Bez modlitby by loďka ekumenismu nikdy nevyplula z přístavu

Homílie Benedikta XVI., bazilika sv. Pavla za hradbami

28. 1. 2008 Česká sekce RV

Pozvání sv. Pavla Soluňanům je stále aktuální. Tváří v tvář slabostem a hříchům, které dosud brání plnému společenství křesťanů, si každá z těchto pobídek uchovala svou přiléhavost, ale platí zejména pro imperativ "modlete se bez přestání". Čím by se stalo ekumenické hnutí bez osobní nebo společné modlitby, aby "všichni byli jedno, jako Ty, Otče, jsi ve mně a já v Tobě" (Jan 17, 21)? Kde najít "dodatečný vzlet" víry, lásky a naděje, kterou má naše úsilí o jednotu obzvláště zapotřebí? Naše touha po jednotě by se neměla omezovat na občasné příležitosti, nýbrž měla by se stát integrující částí našeho života modlitby. 

´


Evangelizace vede ekumenickou cestou

Promluva papeže Benedikta XVI. před modlitbou Anděl Páně

23. 1. 2008 Česká sekce RV

Všichni máme povinnost modlit se a přičiňovat se o překonání každého rozdělení mezi křesťany a odpovídat tak na Kristovu touhu "Ut unum sint". Modlitba, konverze srdce, posílení svazků společenství vytvářejí podstatu tohoto duchovního hnutí, které, jak si přejeme, bude moci Kristovy učedníky brzy přivést ke společnému slavení Eucharistie jako manifestace jejich plné jednoty.


Modlitba za jednotu křesťanů

21. 1. 2008  Richard Vocel

Modlitba za jednotu křesťanů se uskuteční na Katolické teologické fakultě UK v Praze dne 24. ledna.


Noc otevřených kostelů 2008

18. 1. 2008  Zuzana Dvořáková 

V pondělí 21. ledna 2008, v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů, zve Ekumenická rada církví spolu s Českou biskupskou konferencí na Noc otevřených kostelů, která bude probíhat v několika pražských chrámech. 

 


Pokroky v dialogu katolíků a pravoslavných

16. 1. 2008  Jiří Gračka

Nedávné vyjádření moskevského pravoslavného patriarchy Alexeje II. i audience u papeže, kterou v březnu vykoná konstantinopolský patriarcha Bartoloměj I., jsou podle některých církevních představitelů projevem obnovené tendence ke spolupráci a nadějnými znameními katolicko-pravoslavného dialogu.


Týden modliteb za jednotu křesťanů 2008 v Brně

15. 1. 2008  (bb)

Pontifikální bohoslužbu za jednotu křesťanů bude v neděli 20. ledna 2008 celebrovat brněnský biskup Vojtěch Cikrle v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.

 

 

 

 


Ekumenická bohoslužba

11. 1. 2008  Richard Vocel

V rámci "Týdne modliteb za jednotu křesťanů" se bude slavit ekumenická bohoslužba 21. ledna v Praze. 


Bartoloměj I. se v Římě setká s Benediktem XVI.

9. 1. 2008  (mig)

Ekumenický patriarcha Bartoloměj I. oznámil, že se 6. března setká v Římě s Benediktem XVI. Patriarcha přijede na oslavy 90. výročí založení Papežského východního institutu. 

 


Části jednoho celku

8. 1. 2008  Alexander Meň

Rozmanitost, protiklad k samotné podstatě Kristovy Církve, mezi různými křesťanskými konfesemi - protestantskou, katolickou a ortodoxní - není trhlinou, rozporem, ale pouze projevem částí jednoho celku, který pomáhá pochopit jeho hloubku.

 

 

 

 


Benedikt XVI. neprosazuje ekumenismus na abstraktní rovině

říká moskevský katolický arcibiskup Paolo Pezzi

28. 11. 2007  Česká sekce RV

Před měsícem se ujal úřadu arcibiskupa arcidiecéze Matky Boží v Moskvě - jak zní přesně jeho titul - Mons. Paolo Pezzi, který je v těchto dnech na návštěvě v Římě, kde se setkal s papežem Benediktem XVI., a poskytl Vatikánskému rozhlasu interview. 

 

 

 

 


Ruská pravoslavná církev vznáší námitky proti dokumentu z Ravenny

21. 11. 2007  (mig) 

Po zveřejnění závěrečného dokumentu z jednání smíšené katolicko-pravoslavné teologické komise v Ravenně jej ruský pravoslavný biskup Hilarion otevřeně kritizoval prostřednictvím agentury Interfax, když řekl, že dokument obsahuje řadu pochybných závěrů a tvrzení.


Metropolita Kyril hovoří o tání v katolicko-pravoslavných vztazích

14. 11. 2007  (mig)

"Dobu tání" v katolicko-pravoslavných vztazích předpovídá v mimořádném rozhovoru pro Vatikánský deník L´Osservatore Romano ruský pravoslavný metropolita Kyril, který je vedoucím úřadu moskevského patriarchátu pro zahraniční vztahy, tedy jakousi pravou rukou Moskevského patriarchy Alexije II. 

 

 


Slavnost světla

12. 11. 2007  Richard Vocel

Ekumenické setkání v duchu spirituality bratří z Taizé se bude konat v Praze v pátek 16. listopadu.

 

 


Ekumenický dialog učinil krok vpřed

15. 10. 2007  (mig) 

V italské Ravenně bylo eucharistickou liturgií zakončeno zasedání 60 členné Smíšené teologické mezinárodní katolicko-pravoslavné komise na téma "Eklesiologické a kanonické důsledky svátostné povahy Církve: církevní společenství, konciliarita a autorita v Církvi". 


Další etapa ekumenického dialogu mezi pravoslavnými a katolíky

8. 10. 2007  (mig) 

V pondělí 8. října bude v italské Ravenně zahájeno X. plenární zasedání "Smíšené mezinárodní komise teologického dialogu mezi katolickou církví a zástupci všech pravoslavných církví. Zasedání potrvá do 15. října. 


Ekumenická neděle v pražském Centru Matky Terezy

26. 9. 2007  Jiří Gračka

Jedním z vrcholů 26. ekumenického setkání biskupů se v neděli 23.9.2007 stalo setkání s veřejností v Komunitním centru Matky Terezy v Praze na Jižním Městě. Během programu, uskutečněného v rámci tradiční Ekumenické neděle, hovořili biskupové o svých zkušenostech z těchto setkání.


Pozdrav papeže účastníkům mezináboženského sympózia v Řecku

19. 9. 2007  Miriam Cekotová

Papež Benedikt XVI. zaslal poselství účastníkům X. mezikřesťanského sympozia katolíků a pravoslavných, které probíhá ve dnech 16.-19. 9. 2007 na řeckém ostrově Tinos.

 

 

 

 


Kard. Kasper a luterský biskup Huber k nedávnému dokumentu
Kongregace pro nauku víry o církvi

13. 9. 2007  (mig) 

Ve vystoupení kardinála Kaspera a luteránského biskupa Hubera na 3. evropském ekumenickém shromáždění přišla znovu na přetřes otázka nedávného dokumentu Kongregace pro nauku víry ohledně koncilního výroku o subsistenci Kristovy Církve v církvi katolické. 


Ekumenická neděle v Brně již 16. září

11. 9. 2007  Zuzana Dvořáková 

V neděli 16. září 2007 se v brněnské katedrále setkají zástupci místních křesťanských církví. 


Alexij II.: Obnovu staré latinské liturgie vítáme, prospěje to ekumenismu

4. 9. 2007  (mig)

Moskevský patriarcha Alexij II. řekl italskému deníku Il Giornale, že Motu proprio, kterým Benedikt XVI. liberalizoval užívání staršího misálu "je fakt, který vítá a prospívá rozvoji ekumenismu". Duchovní představitel nejpočetnější a nejvlivnější pravoslavné církve to řekl bezprostředně po skončení slavnostní liturgie, kterou slavil o svátku Zesnutí Panny Marie. 

 

 

 

 


Ekumenickým vlakem do Sibiu

3. 9. 2007  Zuzana Dvořáková

Rumunské město Sibiu se ve dnech 4. až 9. září stane dějištěm 3. evropského ekumenického shromáždění, jehož se zúčastní 2100 delegátů z křesťanských církví z celé Evropy. Česká delegace bude mít 30 členů.

 

 


Pozvánka na ekumenickou bohoslužbu

24. 7. 2007  Michal Šimek

Zveme Vás na česko-norskou ekumenickou bohoslužbu při svíčkách, která se uskuteční v tolerančním evangelickém kostele na Kovánci. Tato bohoslužba se uskuteční v rámci návštěvy partnerského luterského evangelického sboru z Fjortoftu v Norsku. 

 

 

 

 


Z obsahu společného prohlášení Benedikta XVI. a Chrysostoma II.

21. 6. 2007  Miriam Cekotová

Papež Benedikt XVI. a kyperský pravoslavný arcibiskup Chrysostomos II. podepsali minulý týden společné prohlášení, v němž vyjadřují svou vůli zintenzivnit hledání plné jednoty mezi všemi křesťany a apelují na ochranu práva na náboženskou svobodu.


Připravuje se setkání papeže s moskevským patriarchou

20. 6. 2007  Jiří Gračka

Podle kardinála Waltera Kaspera by se papež Benedikt XVI. a moskevský pravoslavný patriarcha Alexij II. mohli do roka setkat. Řekl to při své návštěvě na Papežské univerzitě Urbaniana. 

 

 

 

 


Zástupci 240 církevních hnutí se sešli ve Stuttgartu

21. 5. 2007  Jiří Gračka

Sjednotit různá křesťanská hnutí ve společném úsilí o oživení evangelia v současné Evropě je cílem ekumenické iniciativy "Společně pro Evropu", jejíž letošní setkání proběhlo v sobotu 12.5.2007 ve Stuttgartu.


Starý svědek

Podpis prohlášení o vzájemném uznání křtu v Německu

3. 5. 2007  (ekd) 

Starobylá kamenná křtitelnice v Magdeburgském dómě se stala svědkem vzájemného uznávání křtů v rámci Spolkové republiky Německo. Tato křtitelnice představuje zvláštní symbolickou sílu, vysvětluje předseda Rady EKD (Evangelické církve v Německu) na úvod bohoslužby: "Ještě před rozkolem mezi východním a západním křesťanstvím a dlouho před vznikem reformace v 16. století sloužila tato křtitelnice k jednomu křtu, který vyznáváme a k němuž se hlásíme."


Ekumena (nejen) na křížové cestě

13. 4. 2007  Jana Šustová  

Během postní doby je Petřín také cílem řady křesťanů, kteří se na jeho vrcholu modlí křížovou cestu. Zvlášť na Zelený čtvrtek a Velký pátek na ní můžeme potkat hned několik skupin věřících najednou, jejichž zpěv se krásně mísí dohromady. Jedna skupina je však každoročně poněkud odlišná od ostatních: vždy na Zelený čtvrtek od 21 hodin vychází na křížovou cestu ekumenická skupina složená z členů Římskokatolické, Starokatolické a Českobratrské církve evangelické.


Rozdělení církve je největším zlem, říká kardinál Kasper

5. 3. 2007  Jiří Gračka

Ekumenismus je "proces sjednocení církve… sblížení církví, které zůstávají odděleny, ale sjednocuje je společné bytí křesťany. Ekumenismus není podle kardinála Kaspera věcí "těch kdo vědí a teologů," ale všech křesťanů a "pravou cestou pro církev budoucnosti." 

 

 

 

 


Ekumenické setkání v Blansku

1. 3. 2007  (hl)

Na první březnový pátek připadá Světový den modliteb. V Blansku se při této příležitosti uskuteční ekumenické setkání.

 

 

 

 

 


Spojení anglikánů a katolíků není tak blízko, jak psaly Times

23. 2. 2007  (job) 

Zprávy o rychlém spojení katolíků a anglikánů, které publikoval londýnský "Times", jsou nepřesné a značně nadsazené. Upozornili na to ve společném vysvětlení předsedové Mezinárodní anglikánsko-římskokatolické komise. Za katolickou stranu to je arcibiskup John Bathersby z Austrálie a za anglikánskou biskup David Beetge z Jihoafrické republiky. 


Ekumenický patriarcha převezme cenu kardinála Königa

7. 2. 2007  (vac) 

Ekumenický patriarcha Konstantinopole, šestašedesátiletý Bartoloměj I., bude podle rakouské nadace Communio et Progressio oceněn jako "osobnost evropského formátu, která obdivuhodným způsobem ovlivnila křesťanskou ekumenu a náboženský mír ve sjednocující se Evropě." 

 

 

 

 


Benedikt XVI. přijal členy Smíšené teologické komise 
katolické církve a předchalcedonských východních církví

5. 2. 2007  (job) 

Společná modlitba za návrat jednoty mezi katolickou církví a starobylými východními církvemi může mít významnou odezvu také pro vztahy na Středním Východě. Benedikt XVI. o tom mluvil při dnešní audienci reprezentantů východních církví, kteří přijeli do Říma na 4. plenární zasedání Smíšené teologické komise katolické církve a tzv. předchalcedonských církví. 

 


Charta Oecumenica v diskusi

31. 1. 2007  Pavel Černý

Charta je dokument pro povzbuzení církví k tomu, aby nepřestávaly hledat lepší vzájemnou spolupráci a kde je možné, tak aby pracovaly, jednaly a sloužily společně. O celém balíku nevyřešených ekumenických otázek dobře víme a je to jistě běh na dlouhou trať, který možná nikdy nebude dokončen lidmi na této zemi, ale ukončí jej Kristův příchod. To nás ale neopravňuje k tomu, abychom zradili Kristův odkaz tím, že se nebudeme snažit o různé kroky směrem k jednotě v Kristu.

 


Ekumenizmus je dlouhá cesta vzhůru, jako každá cesta pokání

Benedikt XVI. na generální audienci v Týdnu modliteb za jednotu křesťanů

26. 1. 2007  Milan Glaser 

Zkušenost posledních desetiletí po 2.vatikánském koncilu dokazuje, že hledání jednoty mezi křesťany se uskutečňuje na nejrůznějších stupních a za nesčetných okolností: ve farnostech, v nemocnicích, při kontaktech s lidmi, při spolupráci místních společenství v různých částech světa, a zejména v regionech, kde gesto dobré vůle ve vztahu k bratru vyžaduje velké úsilí i očištění paměti.


Radosti a bolesti katolicko-anglikánského dialogu

Rozhovor s anglikánským duchovním Donaldem Bolenem

25. 1. 2007  Giovanni Peduto 

Jeden z plodů ekumenického dialogu je to, že už mnoho let jsme stále schopni mezi sebou hovořit zcela upřímně a zároveň v přátelském duchu diskutovat o výzvách, které pramení z našich ekumenických vztahů. Média obšírně informovala o současném vývoji v Episkopální církvi Spojených států a v jedné anglikánské diecézi v Kanadě, kde se konají obřady žehnání homosexuálním párům a byl vysvěcen jeden homosexuální biskup. Ve svém společném prohlášení papež Benedikt a arcibiskup z Canterbury uvedli, že tento vývoj, ukazující na rozdělení v Anglikánském společenství, představují závažnou překážku na poli ekumenického dialogu. Návštěva Arcibiskupa z Canterbury však zároveň potvrdila, že náš dialog může a musí dál pokračovat. 


Společně mluvit jazykem vzájemné lásky

Benedikt XVI. při Angelus v Týdnu modliteb za jednotu křesťanů

23. 1. 2007  (rv) 

Týden modliteb za jednotu křesťanů nám připomíná, že ekumenismus je hluboká dialogická zkušenost, nasloucháním a mluvením, lepším poznáním; je úkolem, který mohou plnit všichni, zejména pokud jde o ekumenismus spirituální, založený na modlitbě a prozatím možném sdílení mezi křesťany. 

 

 


Týden modliteb za jednotu křesťanů

18. 1. 2007  (mh)

Ve dnech 18.-25. ledna proběhne Týden modliteb za jednotu křesťanů. Texty letos připravila Papežská rada pro jednotu křesťanů a Komise pro víru a řád Světové rady církví.


Noc otevřených kostelů v Praze

12. 1. 2007  Martin Horálek

Akcí nazvanou Noc otevřených kostelů se křesťanské církve v České republice konkrétně připojí k procesu 3. evropského ekumenického shromáždění. Kromě ekumenické bohoslužby je na programu zábavný program pro děti, koncerty, panelová diskuze nebo představení nových členských států Evropské unie.  

 

 


Ekumenické setkání pořádané komunitou Taizé. Proč v Záhřebu?

29. 12. 2006  (job) 

V Záhřebu začíná 29. evropské setkání organizované ekumenickou komunitou z Taizé. Na 40 tisíc mladých lidí se sjede v hlavním městě Chorvatska, aby pokračovali v pouti důvěry, kterou zahájil roku 1978 bratr Roger. 

 


Slovo České biskupské konference a Ekumenické rady církví v ČR 

ke 3. evropskému ekumenickému shromáždění v Sibiu v Rumunsku

5. 12. 2006 (erc)

Z podnětu Konference evropských církví (KEK) a Rady evropských biskupských konferencí (CCEE) ve spolupráci s Papežskou radou pro jednotu křesťanů se 4.-9. září 2007 uskuteční v Sibiu v Rumunsku 3. evropské ekumenické shromáždění. K zapojení do II. etapy, která má charakter regionálních setkání, zveme všechny křesťany naší země.

 


Společně hledat cesty k realizaci Petrovy služby

Promluva Benedikta XVI. při božské liturgii u sv. Jiří v Istanbulu

1. 12. 2006  Česká sekce RV 

Moje dnešní přítomnost zde je zaměřena na obnovu společného závazku pokračovat na cestě směřující – s Boží milostí – k obnově plného společenství mezi Církví římskou a Církví konstantinopolskou. Mohu vás ujistit, že katolická církev je připravena učinit všechno pro to, aby byly překonány překážky a spolu s našimi pravoslavnými bratřími a sestrami byly znovu nalezeny účinnější prostředky pastorační spolupráce k dosažení tohoto cíle.


Anglikánský primas Rowan Williams navštívil Benedikta XVI.

28. 11. 2006  (mig) 

"Jsem si vědom, že cesta k jednotě není snadná, a že diskuse o tom, jak máme aplikovat evangelium na výzvy vznikající v moderní společnosti mohou často zatemnit nebo dokonce znemožnit dosažení pokroku v dialogu, společném svědectví a službě. V moderním světě má jednání každé části křesťanské rodiny hluboký dopad na ekumenické partnery a jenom hluboce založené přátelství v Kristu nám umožní hovořit spolu čestně o těchto těžkostech, a rozlišovat, jak dosáhnout úplné věrnosti závazkům, které leží na nás jako na Kristových učednících. "

 

 


Historické setkání katolických a anglikánských biskupů

16. 11. 2006  Jiří Gračka 

Poprvé od chvíle, kdy král Jindřich VIII. v roce 1534 oddělil církev Anglie od Říma, se všichni anglikánští biskupové ze Sněmovny biskupů Generálního synodu sejdou s Konferencí katolických biskupů Anglie a Walesu. 


Kontroverze o pozici cařihradského ekumenického patriarchy

8. 11. 2006  (vac) 

Vídeňský ortodoxní metropolita Michael Staikos se vyjádřil k pozici cařihradského ekumenického patriarchy v rámci pravoslavné církve. 

 

 

 

 

 


Stav dialogu mezi pravoslavnými a katolíky

6. 11. 2006  Reinhard Thöle 

Ač se papež Jan Pavel II. snažil svou cestovatelskou diplomacií (např. historickou cestou do Rumunska v r. 1999) zlepšit poměr k pravoslaví, zatížený politickým převratem z r. 1990, byl přesto považován za zastánce předpřevratové církevní politiky... Návštěva Ruska, kterou si tento slovanský papež toužebně přál, ztroskotala pokaždé na odporu Ruské pravoslavné církve. Naproti tomu nově zvolený papež Benedikt XVI. může při nástupu svého úřadu počítat s pozitivními očekáváními se strany pravoslavných. Nejen proto, že je Němec - také proto, že některé jeho počiny ze samého začátku pontifikátu lze vykládat jako blízkost k pravoslaví.

 

 


Návštěva Turecka má přispět ke zlepšení mezináboženského dialogu

1. 11. 2006  Jiří Gračka

Papež Benedikt XVI. vykoná ve dnech 28. 11. - 1. 12. 2006 svou 5. zahraniční apoštolskou cestu, při které navštíví turecká města Ankara, Izmir, Efez a Istanbul. Tuto významnou událost netrpělivě očekávají nejen tamní katolíci, ale i zástupci ostatních církví a náboženství i představitelé politického života.


Pravoslavná kontroverze o roli Konstantinopole

11. 10. 2006  (job) 

Kardinál Walter Kasper vyjádřil údiv nad protestem představitele ruské pravoslavné církve po nedávném plenárním zasedání Smíšené katolicko-pravoslavné komise v Bělehradě. Biskup Hilarion v prohlášení zveřejněném agenturou "Interfax" zpochybnil srovnání role Konstantinopole v pravoslaví s rolí Říma v katolicismu. 


Katolicko-pravoslavný teologický dialog se vyvíjí slibně

Rozhovor s kardinálem Walterem Kasperem

3. 10. 2006  (mig) 

Předpokladem každého dialogu je atmosféra, v níž se koná, přátelství a duchovní klima. Pouze v takovémto klimatu se totiž dosahuje pokroku. 

 

 

 


Co to je Ekumenická neděle?

23. 9. 2006  (erc) 

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference již několik let vyzývají křesťany všech církví na území České republiky, aby se vždy čtvrtou neděli v září (letos je to 24. září - pozn. mh) sešli ke společným bohoslužbám, modlitebním i neformálním setkáním a podpořili tak snahy o jednotu křesťanů, které jsou nedílnou součástí myšlenky Ekumenické neděle.

 

 


Prezident SR Gašparovič: Na Slovensku začíná vlna ekumenismu

22. 9. 2006  Rastislav Čižmár 

Prezident Slovenské republiky Ivan Gašparovič se zúčastnil vernisáže výstavy o církevním reformátorovi Martinu Lutherovi.

 

 


V brněnské katedrále se sejdou zástupci křesťanských církví

14. 9. 2006  Martina Jandlová 

V brněnské katedrále sv. Petra a Pavla se v neděli 17. 9. v 15 hodin setkají zástupci křesťanských církví na ekumenickém modlitebním shromáždění. 

 

 

 


Dohodnou se církve na termínu slavení Velikonoc?

4.  8. 2006  (kap) 

Společný termín křesťanských církví pro slavení Velikonoc a vzájemné uznávání křtu patří podle názoru kardinála Waltera Kaspera, prezidenta Papežské rady pro jednotu křesťanů, aktuálně k nejdůležitějším tématům ekumenického hnutí. 

 

 

 

 


Koptský pravoslavný biskup: musíme se vrátit k jednotě

2. 8. 2006  (job)

Koptský pravoslavný biskup Barnaba El- Soryani slavil liturgii ve Svatopetrské kryptě.


Metodisté se připojí k prohlášení o ospravedlnění

24. 7. 2006  (rc) 

Světová konference metodistů, která se sejde v korejském Soulu, zřejmě podepíše prohlášení o ospravedlnění, jež v roce 1999 podepsali zástupci katolické církve a Světové luteránské federace. 


Moskevský patriarchát chce pokračovat v dialogu

21. 7. 2006  (job) 

Svatý synod moskevského patriarchátu potvrdil na svém zasedání vůli pokračovat v dialogu s římskokatolickou církví. Za klíčová témata označil otázky práv, důstojnosti a morální odpovědnosti lidské osoby. 

 

 

 


Sympozium "Hledání jednoty křesťanů"

20. 7. 2006  (mig) 

V jihokorejském Soulu se uskuteční sympozium o ekumenismu, kterého se účastní předseda Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů, kard. Walter Kasper. Sympozium pořádá tato papežská rada spolu s federací biskupských konferencí Afriky a biskupskou konferencí jižní Koreje. 


Patriarcha AlexIj II. oceňuje vstřícnost k pravoslavným

1. 6. 2006  Petr Cekota

Benedikt XVI. bude papežem ekumenického obratu. Tuto naději vyjádřil ekumenický patriarcha celé Rusi, Alexej II., v rozhovoru pro agenturu ANSA. Podle patriarchy stojí před katolickými a pravoslavnými křesťany v současném světě nová výzva k těsnější spolupráci. „Řím a Moskva by se měly spojit, aby naplnily velké misijní poslání: přinést světu Boží Slovo a světlo Kristovo. Zároveň musí v naší společnosti dosvědčovat křesťanské hodnoty“ říká Alexej II.

 

 

 


Nový metropolita se ujal úřadu

30. 5. 2006  čtk 

Pražský arcibiskup Kryštof se včera ujal úřadu metropolity Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, jímž byl zvolen na sněmu počátkem května. Slavnostní liturgie díkůvzdání v pražském katedrálním chrámu svatých Cyrila a Metoděje se zúčastnili hodnostáři ostatních pravoslavných církví z celého světa a další čestní hosté z jiných církví i z církevních a světských institucí a organizací. 

 

 

 


Bruselská konference o sv. Cyrilu a Metodějovi

24. 5. 2006  pb

V letošním roce se v Belgii z iniciativy ekumenické komise katolické církve a po dohodě s dalšími křesťanskými církvemi, zejména s pravoslavnou církví, uskutečnily ekumenické oslavy svátku sv. Cyrila a Metoděje. Oslavy byly zahájeny ekumenickou bohoslužbou, která se uskutečnila v katedrále řecké pravoslavné církve v Bruselu dne 11. května 2006. Na tuto pobožnost navázala konference, která se uskutečnila dne 19. května 2006 v srdci evropské čtvrti v Bruselu, v ekumenické kapli Nanebevstoupení Páně.

 

 


Věřme na zázraky i v ekumenickém dialogu, vyzývá arcibiskup Christodulos

23. 5. 2006 Johana Bronková

Athény. Nadšení pravoslavných věřících na řeckém ostrově Syros v Egejském moři vyvolal příjezd relikvií sv. Mikuláše. Kult tohoto biskupa z Myry spojuje křesťanský Východ a Západ. Hlavní část jeho relikvií je uložena v jihoitalském Bari. Na Syros ovšem přicestovaly relikvie, které jsou darem milánské arcidiecéze.

 

 


Oslava svátku sv. Cyrila a Metoděje v Bruselu

16. 5. 2006  Petr Blížkovský 

Dne 11. května 2006 se uskutečnila v řecké pravoslavné katedrále v Bruselu ekumenická večerní služba k oslavě svátku sv. Cyrila a Metoděje. Katedrála byla zaplněna, účastnili se jí (na čestných místech v lidu) řecký pravoslavný biskup a katolický biskup, řada mnichů obou církví a věřících různých denominací. 

 

 


Dialog mezi Vatikánem a starými východními církvemi

28. 3. 2006  kap

Arménská apoštolská církev byla pořadatelkou II. ekumenického setkání mezi Vatikánem a starými východními církvemi, které se uskutečnilo v Jerevanu. Na konferenci se účastní zástupci Vatikánu a sedmi starých východních církví a patriarchátů.


Bez duchovní výměny není možný pokrok v ekumeně

22. 3. 2006  kap 

V ekumeně není bez prohloubené spirituální výměny mezi konfesemi možný uspokojivý pokrok, zdůraznil vídeňský dogmatik prof. Bertram Stubenrauch na ekumenickém pracovním setkání, které se konalo ve Vídni v Domě kardinála Königa. 

 

 


"Taktický svaz" pravoslavných s katolíky

10. 3. 2006  (job)

Řím/Brusel/Moskva. Rostoucí roztržky v protestantském světě působí negativně na ekumenický dialog. Hovořil o tom předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, kardinál Walter Kasper, během setkání na univerzitě "Regina apostolorum", kam přišel referovat o IX. valném zasedání Světové rady církví, které skončilo před dvěma dny (23.2.) v Brazílii.

 

 

 


Katolicko-pravoslavná komise se opět setká v roce 2006

28. 2. 2006  kap

Patriarcha Bartolomaios I. označil podzim roku 2006 jako termín pro následující setkání mezinárodní komise pro teologický dialog mezi katolickou a pravoslavnou církví. Za místo setkání byl vybrán Bělehrad. V listopadu se v Římě uskuteční zasedání přípravného výboru, řekl ekumenický patriarcha.

 


Naším úkolem je nechat uzrát čas jednoty

27. 2. 2006  Patriarcha Athenagoras I.

Když se Krista ptali na konec světa, přiznal svou nevědomost jako člověk: "Pouze Otec to ví. On zná čas a okamžik." Stejné je to s jednotou. 

 

 

 

 

 


Přednáška "Jsme žebráci"

10. 2. 2006  hm

Lutherova společnost zve na přednášky luterského faráře Michaela J. Albrechta z USA při příležitosti připomínky 460. výročí úmrtí Martina Luthera. 


Dialog s pravoslavnými přistupuje k zásadnímu bodu

7. 1. 2006 rv 

Po návštěvě Konstantinopole, kterou vykonala delegace vedená předsedou Papežské rady pro jednotu křesťanů kardinálem Walterem Kasperem na svátek sv. Ondřeje, se opět posílila vůle po společném dialogu mezi katolíky a pravoslavnými. O současné podobě tohoto dialogu hovoříme s jedním z členů společné komise, paterem Dimitriosem Salachasem, který je zároveň konzultantem Papežské rady pro jednotu křesťanů. 


Zpráva z ekumenického setkání biskupů v Bukurešti

3. 10. 2005  Kateřina Rózsová

"Vidíme, že svět se od Krista stále vzdaluje a schází láska (...). A shledávám bohužel, že jsme ještě daleko od okamžiku, ve kterém budeme moci společně svědčit, že sloužíme plně slovu Spasitele, našeho Pána Ježíše Krista. Milujme jedni druhé, abychom mohli svědčit o téže myšlence: existuje jedno slovo, které nás v každé chvíli rozehřeje. Když jsem naslouchal vyprávění mladých lidí, představoval jsem si, jak by to bylo blahodárné, kdybychom i my, biskupové, a naše církve zkusili znovu se postupně podívat na jednotlivé problémy, kvůli kterým jsme zatrpklí (...). A říkám to velmi upřímně, protože mám před sebou řeckokatolické biskupy, vůči kterým my, rumunská pravoslavná církev, uznáváme, že jsme daleko od spravedlnosti a pravdy, především daleko od Kristovy lásky. Zkusme i my, podle příkladu a mínění těchto mladých lidí a těchto bratří, najít cesty, jak řešit problémy, které ještě máme. Pokud chceme, můžeme to udělat."

 


Papežská rada pro jednotu křesťanů k pohřbu Rogera Schütze

2. 10. 2005  František Jirsa

"Objevil jsem svou identitu jako křesťana v niterném souladu víry s tajemstvím katolické víry, aniž bych s kýmkoliv zrušil své společenství." Bylo to ve světle této katolické víry, ve které bratr Roger prožíval a vysvětloval některé skutečnosti, včetně slavení svátostí, Kristovy reálné přítomnosti v eucharistii a v jednotě s úřadem římského biskupa.


Ekumenické nedělní odpoledne v Brně

22. 9. 2005  mgr

V brněnské katedrále sv. Petra a Pavla se uskuteční v neděli dne 25. září 2005 v 15:00 hod. ekumenické modlitební setkání.

 

 

 

 


Pravoslavný rumunský patriarchát hostí v Bukurešti na 40 biskupů různých církví, přátel hnutí Fokoláre

22. 9. 2005 mgr

Rumunský pravoslavný patriarcha Theoctistos I. společně s výročním synodem rumunského pravoslavného patriarchátu pozval biskupy z více než 15 zemí, přátele hnutí Fokoláre, k společnému dialogu nad tématem "Přítomnost Zmrtvýchvstalého uprostřed svého lidu: těžiště církevního života a opora našeho společného svědectví"; oznámilo to dne 22. září t.r. Tiskové středisko České biskupské konference. Během dialogu účastníci vyslechnou příspěvek zakladatelky a prezidentky celosvětově známého hnutí Fokoláre Chiary Lubichové. 

 

 

 


Evropa a ekumenizmus

20. 9. 2005 mgr

V uplynulém týdnu se v polském Hnězdně sešli křesťané tří různých denominací (římští katolíci, pravoslavní a evangelíci), židé a zástupci muslimů, aby se společně zamýšleli a modlili za novou, sjednocující se Evropu. 


Pravoslavné křesťanství východní

Rozhled po minulosti a přítomnosti

15. 9. 2005  Prof. Stefan Cankov

"Milujme druh druha, abychom jednomyslně vyznávali…"
Z liturgie sv. Jana Zlatoústého

Mnozí teologové, porovnávají-li tři velké skupiny křesťanstva a chtějí-li podstatu jejich vyjádřit jedním slovem, říkají: Římsko-katolická církev je církví Petrovou, evangelická Pavlovou a pravoslavná Janovou.


Nový impulz pro ekumenizmus mezi katolíky a pravoslavnými

30. 5. 2005  M. G. Richter

Papež Benedikt XVI. se zúčastnil závěrečného jednání 24. národního ekumenického kongresu ve východoitalském městě Bari, kde při sv. liturgii, kterou koncelebroval před zhruba 200 000 věřícími, sdělil svoji základní orientaci a představu o naplňování konkrétní podoby křesťanského ekumenizmu mezi církvemi Východu a Západu.


Mezinárodní ekumenická akce "Setkání křesťanů 2005"

19.5.2005  -mgr-

Ve dnech 17. až 19. červena 2005 se pod heslem "Pozvání k naději" v Praze uskuteční mezinárodní ekumenické setkání křesťanů.


Bratr Roger

12. 5. 2005  M. G. Richter        

Švýcar Roger Schütz, plným jménem Roger Louis Schütz - Marsauche, zakladatel a představený ekumenického křesťanského společenství v Taizé, v severofrancouzském Burgundsku, se v těchto dnech dožívá devadesáti let.


Potřebujeme prorockou iniciativu, abychom vyvedli ekumenismus ze zákrutů, do nichž se nyní zaplétá 

9. 5. 2005

Výňatky z proslovu patriarchy Ignáce IV. z Antiochie, který přednesl na 17. mezinárodním setkání „Lidé a náboženství“ v září 2003

Jsem přesvědčen o nutnosti pokračovat v teologickém dialogu, ne proto, abychom jeden druhého obrátili k tomu, co každý považuje za svou pravdu, ale abychom se společně obrátili k plnosti pravdy Kristovy. Té pravdy, která není jen pojmem, která nám nepatří, která je stále otevřená a kterou můžeme přijmout pouze po zbavení se předsudků a v lásce. Je třeba, abychom se přestali považovat za vlastníky jediné pravdy, jejímiž jsme pouze pokornými správci. Nedělejme z ní tedy polemickou zbraň, obhajobu útoku nebo obrany. Začněme společně naslouchat tomu, co Duch říká církvím.


 

Žijeme v době ledové?  (3/2005)

Metropolita Kirill vylučuje návštěvu papeže

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci