Benedikt XVI. přijal členy Smíšené teologické komise 
katolické církve a předchalcedonských východních církví

5. 2. 2007  (job)


 

Vatikán. Společná modlitba za návrat jednoty mezi katolickou církví a starobylými východními církvemi může mít významnou odezvu také pro vztahy na Středním Východě. Benedikt XVI. o tom mluvil při dnešní audienci reprezentantů východních církví, kteří přijeli do Říma na 4. plenární zasedání Smíšené teologické komise katolické církve a tzv. předchalcedonských církví. Jde o východní církve, které nepřijaly roku 451 učení chalcedonského koncilu o Kristově dvojí přirozenosti spojené v jedné osobě. Mezi čtrnácti představiteli, kteří se v Papežském sále ve Vatikánu se setkali se Svatým otcem, byli zástupci koptské církve, syrské pravoslavné církve a arménské apoštolské církve. Benedikt XVI. mimo jiné řekl:

„Katolická církev a východní pravoslavné církve sdílejí dědictví sahající do apoštolských dob a do prvních století křesťanství. Toto dědictví zkušenosti by mělo formovat naši budoucnost a vést naši společnou cestu k obnovení plné jednoty.“

Benedikt XVI. v promluvě také zdůraznil význam jednoty křesťanů pro situaci na Středním Východě:

„Mnozí z vás pocházejí ze zemí Středního Východu. Obtížná situace, jakou zakoušejí křesťané a jejich společenství v této oblasti, vyvolává v nás všech hluboké znepokojení. Pro křesťanské minority je život v proměnlivých geopolitických podmínkách obtížný a často jsou v pokušení emigrovat. V těchto okolnostech jsou křesťané všech tradic a společenství na Středním východě vyzýváni k odvaze a vytrvalosti v síle Kirstova Ducha. Kéž přímluva a příklad mnoha mučedníků a svatých, kteří v těchto zemích vydali odvážné svědectví Kristu, podporuje a posiluje křesťanská společenství v jejich víře.“

  

(Převzato ze zpráv Radia Vaticana ze dne 1. 2. 2007
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci