Pozvánky


Zde najdete pozvánky na akce, které tématicky souvisejí se zaměřením tohoto časopisu. 
  Uvítáme i informace o dalších chystaných akcích na naší adrese.


 


ROK 2021

1.8.      Oslava svátku sv. Gorazda (Hora sv. Klimenta)

 
Archiv pozvánek

 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci