Archiv pozvánekROK 2005

30.3.   19:30  Koncert sboru The Orthodox Singers (Brno)

3. 4.    15:00  Slavnost k 1120. výročí zesnutí sv. Metoděje (Hora sv. Klimenta)

11. 4.  19:30  Koncert sboru Musica Poetica (Praha)

16.4.    9:30   Brigáda na Hoře sv. Klimenta v Chřibech 

1.5.     9:30    Svatá liturgie (Slavkov u Brna, chrám sv. Jana Křtitele) 

6.5.    20:00    Vsjenočnoje bděnije - koncert (Brno, Červený kostel) 

9.5.    21:00    Vsjenočnoje bděnije - koncert (Brno, chrám sv. Václava) 

20.5.-30.6.     Výstava ikon (Jilemnice)

5.6.    9:30      Svatá liturgie (Slavkov u Brna, chrám sv. Jana Křtitele)

17.6.-19.6.     Mezinárodní ekumenická akce "Setkání křesťanů 2005" (Praha) 

3. 7.                Putování SGAD-ŽD za sv. Prokopem (Třebíč)

24.-27. 7.       Gorazdovy dny (Hora sv. Klimenta, Slavkov u Brna)

14.8.               Pouť (Netín u Velkého Meziříčí)

20.-28.8.         Kursy východní liturgické hudby (Želiv)

20.8.               Koncert souboru Donských kozáků (Jaroměřice nad Rokytnou)

23.8.-27.8.      V. pěší pouť na Velehrad (Morava a Čechy)

25. 9. 15:00     Ekumenické nedělní odpoledne (Brno)

28.10.              Oslava výročí překladu Písma svatého a bohoslužebných knih  (Hora sv. Klimenta)

17. 11. 17:00   Manifestace k 17. listopadu (Praha) 

8. 12. 2005-5. 3. 2006 Výstava ikon (Olomouc)

 


ROK 2006

18. 1.        Mše za cyrilometodějské poutníky (Velké Meziříčí) 

11. 2.        VI. pěší pouť na Velehrad (Levý Hradec)

28. 2.        Víra a náboženství v dnešním světě (Brno) - přednáška Jana Konzala

4. 3.           Mariánské slavnosti (Brno-Tuřany)

16. 3.         Konference o zločinech komunismu (Praha)

17. 3.         Neznámé Rusko: Církev pod křížem. Dějiny a kultura staroobřadců (Zábřeh)

29.3.-23.4. Sedm svátostí v inscenované fotografii (Praha) 

3. 4.           Koncert souboru Musica Poetica (Praha)

21.4.-28.5. Výstava ikon Grzegorze Dabrowy (Kopřivnice)

14.5.-30.9. Výstava ikon (Tetín)

19. 5.         Konference "Sv. Cyril a Metoděj: vize integrované Evropy" (Brusel, Belgie) 

28. 5.         Přípomínka 220. výročí postavení kostela na Kovánci a instalace faráře M. Šimka (Kovánec)

30.5.-25.9. Výstava "Lužičtí Srbové v Německu" (Předklášteří u Tišnova)

31. 5.         Připomínka výročí narození arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana (Dražovice)

9.-11. 6     Návštěva P. Anselma Grüna (Brno)

8. - 15. 6.  Výstava Jezuité a Klementinum (Praha)

17.7.-27.7. Turné Sboru uralských kozáků (ČR)

18.7.-23.8. Ikony z polských Karpat (Praha)

30. 7.          Pouť ke sv. Sedmipočetníkům (Vír)

2. 8.            Pouť Lužických Srbů (Bohosudov)

22.-26. 8.   VI. pěší pouť na Velehrad (Morava)

24. 9.          Koncert sboru Cantus Albarutenicae (Praha)

25. 9.          Seminář "Lužičtí Srbové z různých úhlů pohledu" (Předklášteří u Tišnova)" 

31. 10.        Autogramiáda P. F. Lízny SJ (Brno)

10. 11.        Náboženství, násilí a terorismus - přednáška (Praha) 

10.-12. 11.  Přehlídka filmů A. Tarkovského (Veselí nad Moravou) 

12. 12.        Restaurování relikviáře svatého Maura - přednáška (Železný Brod)

15. 12.        Koncert sboru Sirin (Praha) 

 


ROK 2007

7. 2.            Beseda o lustracích v polské církvi (Praha)

19.-25.2.     Mezinárodní festival MENE TEKEL (Praha)

2. 3.             Ekumenické setkání (Blansko)

31. 3.-15. 4. Výstava ikon (Praha)

27.-28. 4.     Seminář Sdílená náboženská identita (Praha)

17. 5.            Přednáška kard. Špidlíka (Brno)

19.-30. 6.     Turné Sboru uralských kozáků (ČR)

20.-29.7.      Letní filmová škola (Uherské Hradiště

28.7.-10.8.   17. ročník Akademických týdnů (Nové Město nad Metují) 

8. 8.              Ekumenická bohoslužba (Kovánec)

18.-26. 8.     Letní škola duchovní hudby Convivium (Želiv)  

20.-25. 8.     VII. pěší pouť na Velehrad

16. 9.            Ekumenická neděle (Brno)

28.6-30.9.    Výstava ikon (Žďár nad Sázavou)

23.9-30.9.    Vystoupení Romanos Choru (Česká republika)

25.-26. 9.     Vystoupení sboru Blagovest (Praha, Brno) 

9.-11. 11.     Seminář ruských filmů (Veselí nad Moravou)

10.11.-9.12. Výstava ikon (Veselí nad Moravou)

16. 11.         Slavnost světla (Praha)

16.-17.11.    Seminář "Poznání, pokání, smíření a odpuštění" o spolupráci s StB (Vilémov) 

20. 11.         Přednáška "Ikona na Ukrajině jako pramen duchovního života" (Praha)

13.-30. 11.   Výstava "Matka Tereza – světlo v temnotě dneška" (Hradec Králové)

4. 12.-2. 2.   Výstava "Slovanské kláštery na Svaté Hoře Athos" (Brno)

 


ROK 2008 

3. 3.             Prezentace nové knihy kard. Špidlíka a prof. Rupnika (Praha) 

28.2.-31.3.  Výstava bulharských ikon (Praha)

2. 4.             Přednáška o Svaté zemi (Železný Brod)

3. 4.             Diskuse na téma spolupráce některých kněží s StB (Praha)

12.3.-19.4.  Výstava "Ikona - okno do nebe" (Jeseník)

16. 5.           Přednáška "Aktuální otázky etiky" (Železný Brod)

17. 5.           Svatojanská pouť a XXV. koncert Na Poušti (Železný Brod)

5. 5. - 6. 6.   Výstava "Řeč ikon" (Hradec Králové)

11. 6.-4. 7.   Výstava Novorozeneckých ikon (Praha, Karlovy Vary)

14.-26. 6.     Koncert Sboru uralských kozáků (různá města)

26. 6.           Messe de Saint George (Kroměříž)

30. 9.           Přednáška o sv. Cyrilu a Metodějovi (Praha)

1.-5. 10.       Mezinárodní festival duchovního filmu (Olomouc)

5.-23. 10.     Dny křesťanské kultury (Kroměříž) 

28. 10.          Ekumenické shromáždění a Modlitba za domov (Říp)

27.10.-5.11. Turné Chóru uralských kozáků (Česká republika)

9. 11.            Koncert Sboru Donských kozáků (Veselí nad Moravou)

6. 12.            Koncert "Řecké koledy" (Praha) 

7. 12.            Benefiční koncert brazilského sboru (Praha)

 


ROK 2009

7. 1.               Vánoční koncert koled (Brno) 

2. 2.               Přednáška P. Františka Lízny (Brno) 

17. 3.             Přednáška "Pravoslavné kláštery Athosu" (Chrudim)

12. 5.-18. 6.   Výstava " Nesmrtelná krása ikon" (Praha)

26. 7.              Oslavy svátku sv. Gorazda (Hora sv. Klimenta)

29. 12.-1. 1.   Setkání mládeže pořádané komunitou Taizé (Poznaň)

 


ROK 2010

5.-9.10.         Koncert mužského sboru Ipaťjevského kláštera (Praha, Olomouc, Ostrava, Havířov) 

25.11.            Uzdravení minulosti - beseda (Praha)

 


ROK 2011

15.6.              Přednáška o sv. Cyrilu a Metodějovi (České Budějovice)


ROK 2012

10.1.             Diskuse o skryté církvi (Bratislava)

1.3.-6.12.     Výstava "Sedmipočetníci - Po stopách učedníků sv. Cyrila a Metoděje" (Staré Město)


ROK 2013

 

16.3.              O cyrilometodějské liturgii (Olomouc)

23. 3.             Ensemble Versus a Marios Christou (Kroměříž) 

1.-2.6.            Cyrilometodějské slavnosti (Brno)

17.10.            Bratři ze Soluně (Rajhrad)

 
ROK 2014

13.-27.4.       Velikonoční festival duchovní hudby (Brno)

13.3.-4.5.      Výstava ikon  (Praha)


ROK 2015

28.11.2014-28.2.2015    Výstava "Velká Morava a počátky křesťanství" (Brno)

19.3.-13.5.                      Výstava byzantských a řeckých ikon (Praha)

17.11.                             Požehnání nových obrazů sv. Klimenta, sv. Metoděje a sv. Gorazda  (Prácheň)


ROK 2016

11.-30.1. Výstava fotografií z Athosu  (Brno) - zrušeno

23. 1.       Labutí jezero (Brno)

24. 1.       Labutí jezero (Zlín)

22. 5.       Zraněný Pastýř (Klobouky u Brna)

2. 7.         44. národní pouť ke sv. Metodějovi (Ellwangen)


ROK 2018

29.7.        Oslava svátku sv. Gorazda (Hora sv. Klimenta)


ROK 2019

28.7.        Oslava svátku sv. Gorazda (Hora sv. Klimenta)

27. 12.     Liturgie v moravsko-byzantském obřadu (Slavkov u Brna)


ROK 2020

16.2.        Připomínka zesnutí sv. Cyrila (Slavkov u Brna)

2.8.          Oslava svátku sv. Gorazda (Hora sv. Klimenta)

 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci