Vystoupení sboru Chrysostomos

14. 11. 2022  (mh)


 

Tento týden navštíví Českou republiku slovenský pěvecký sbor Chrysostomos z Vranova nad Topľou. V pátek 18. listopadu vystoupí v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Brně. Na programu budou staroslovanské liturgické zpěvy a průvodní slovo o působení sv. Cyrila a Metoděje na Moravě a na Slovensku. V sobotu uvedou tentýž program v chrámě sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti. V neděli pak doprovodí svým zpěvem liturgii sv. Jana Zlatoústého v brněnském chrámě sv. Leopolda.

Detaily k programu pro Brně naleznete zde, pro Uherské Hradiště zde.

 

 

Copyright © Listar.cz 2022
Publikování nebo šíření tohoto článku nebo jeho části
je přípustné pouze za předpokladu, že jako zdroj
textu bude uveden web https://www.listar.cz)

 

 

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Monitor

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci