Slavnost světla

12. 11. 2007  Richard VocelEkumenické setkání se bude konat v chrámu Nejsvětějšího Salvátora (Křižovnické nám. 2, Praha 1) v pátek 16. 11. 2007 ve 20:00 hodin.

 

Praha: "Slavnost světla" je každoročně pořádaná ekumenická modlitba v duchu spirituality bratří z Taizé. Zakladatel této komunity, bratr Roger, stál v jejím čele 60 let. Před dvěma lety zemřel násilnou smrtí. Jeho nástupcem se stal bratr Alois. Společenství stále přijímá tisíce mladých lidí na týdenní pobyty a koncem kalendářního roku pořádá pětidenní Evropské setkání mladých, vždy v jiné evropské metropoli.

Setkání mladých v Ženevě se letos koná na přelomu roku - od 28.12. do 1.1. Půjde již o 30. setkání. Bude naplněno společnou modlitbou se zpěvy a tichem, touhou začít etapu "poutě důvěry na zemi", každý ve svém životě.

 

(Převzato ze zpravodajství TS ČBK ze dne 30. 10. 2007
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci