Slavnost k 1120. výročí zesnutí sv. Metoděje


 

V neděli 3. dubna 2005 v 15 hodin bude na Hoře sv. Klimenta (u Koryčan) slavena liturgie ve staromoravském obřadu (Moravská mša) k 1120. výročí blaženého zesnutí sv. Metoděje a nástupu sv. Gorazda na stolec metropolity moravského. Rovněž si připomeneme 20. výročí zbudování Gorazdovy zvonice a její uvedení v provoz na Hoře sv. Klimenta a totéž výročí novodobého duchovně - národního probuzení Moravanů. Všechny cyrilometodějské ctitele srdečně zve Společenství sv. Gorazda a druhů - Živé dědictví.

(mgr, mh)

 


Související články: Nebojte se (báseň a velikonoční poselství)  

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci