Mariánské slavnosti v Brně-Tuřanech

1. 3. 2006  Martina Jandlová  Farnost v Brně-Tuřanech oslaví 4.3.2006 v 17.30 hodin dvousté výročí přenesení sochy Panny Marie v trní do současného kostela.

Brno: V Brně – Tuřanech oslaví v sobotu 4.3. dvousté výročí od přenesení sochy Matky Boží v trní do současného kostela. Slavnostní bohoslužbě v 17.30 hodin s hlavním celebrantem Jiřím Mikuláškem, generálním vikářem brněnské diecéze, bude předcházet od 17.00 hodin společná modlitba růžence.

Zdejší mariánská tradice je postavena na legendě o nalezení sošky Matky Boží: Roku 1050 se vracel rolník Horák z polních prací lesem, kde dnes stojí Tuřany a cestou zpozoroval neobvyklý jev – z křoví planých růží vycházela silná záře. V trní objevil sošku Panny Marie s Ježíškem, kterou přinesli na Moravu sv. Konstantin a Metoděj. Soška byla neporušená, tak jak ji ukryli věřící, prchající z Velehradu k Brnu při vpádu Maďarů.

Na místě nálezu věřící postavili nejprve románský kostelík, který byl později přestavován a rozšiřován, což se podepsalo na jeho statice. Proto byl v letech 1804-1806 postaven vedle kostel nový a do něj přenesena i milostná soška Matky Boží v trní. Památku tohoto přenesení, jak ji ve své knize Poutní místa z r. 1887 zaznamenal Karel Eichler, slavili tuřanští každoročně 1. března.

Další informace: P. Luboš Pavlů, farář Římskokatolické farnosti Brno-Tuřany, tel. 545 219 225.

 

(Převzato ze zpráv TS ČBK ze dne 27. 2. 2006
Pro Listář vybral mgr
Copyright © 1999-2000 TS ČBK & Altair Software Production 2000)
(Foto převzato z www.turany.cz)

 


DISKUSE
Na tento článek můžete reagovat zde.

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci