Oslava svátku sv. Gorazda na Hoře sv. Klimenta

12. 7. 2023  (mh)


 

Koncem července (27.7.) si v církvi připomínáme svátek sv. Gorazda, nástupce sv. Metoděje na arcibiskupském stolci a prvního světce z našeho rodu. K uctění jeho památky se sejdeme v neděli 30. července 2023 na Hoře sv. Klimenta v Chřibech (okres Uherské Hradiště), kde podle tradice stával klášter, v němž svatí Cyril a Metoděj vychovávali své žáky.

Program bude zahájen ve 14 hodin slavnostní liturgií východního obřadu ve staromoravském a českém jazyce, kterou budou sloužit doc. ThDr. Václav Ventura a o. PhDr. Ján Bilý. Liturgické zpěvy přednese Moravský cherubínský sbor-Proglas.

V 16 hodin bude následovat přednáška doc. ThDr. Václava Ventury na téma "Kde se vzalo křesťanské mnišství?"

Plakát naleznete v příloze.

Srdečně zve Společenství sv. Gorazda a druhů-Živé dědictví.

 

Oslava svátku sv. Gorazda  (Foto: Luboš Imramovský)

 

Copyright © Listar.cz 2023
Publikování nebo šíření tohoto článku nebo jeho části
je přípustné pouze za předpokladu, že jako zdroj
textu bude uveden web www.listar.cz)

 

 

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Monitor

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci