Svatý Gorazd

- ochránce Společenství sv. Gorazda a druhů - Živé dědictví 
        a spoluochránce Bratrstva 12 apoštolů v Bruselu

20. 12. 2007  Marie Blížkovská


 

Při příležitosti 30 letého výročí Bratrstva 12 apoštolů jsme obdrželi dárek od našeho sesterského společenství na Moravě: ikonu svatého Gorazda. Je umístěna v kapli naproti ikoně 12 apoštolů. Kdo byl tento svatý? Proč je ochráncem tohoto společenství?

Život sv. Gorazda na Moravě je popsán v legendě Moravia Magna (Život sv. Konstantina-Cyrila, Život sv. Metoděje), která se datuje do 9.-10. století. Syn ze vznešené rodiny na dvoře krále Rastislava (+870), ochránce Velké Moravy, (prohlášen za svatého pravoslavnou církví v roce 1994), sv. Gorazd, byl vybrán k tomu, aby se stal jedním z prvních žáků Konstantina-Cyrila, zvaného Filozof, a Metoděje, řeckých velvyslanců z Byzantské říše (863), kteří byli požádáni samotným Rastislavem, aby vytvořili strukturu církve na Moravě a hlásali pravou křesťanskou víru ve slovanském jazyce. Ve škole, založené svatými bratry, se žáci učili řečtinu, latinu, teologii, liturgii a církevní právo. Tato škola se nacházela na Hoře sv. Klementa, kterou většina členů z Bratrstva 12 apoštolů již navštívila.

Po smrti Konstantina Cyrila (r. 869 v Římě) byl jeho bratr Metoděj ustanoven římským papežem za arcibiskupa Moravské církve. Jeho společníci mu nejbližší byli Gorazd, Klement, Naum, Sáva a Angelár. Metoděj, ještě předtím než zemřel (r. 885 na Moravě), si vybral Gorazda jako svého nástupce na biskupském sídle. Během vlády krále Svatopluka (synovec Rastislava) byl vliv fransko-latinské politiky velmi silný. Žáci Byzantské mise byli vyhnáni ze země a Cyril a Metoděj museli šířit své dílo do několika slovanských zemí.

Každý z jejich 5 žáků má svůj vlastní církevní svátek; mimo to se 27. července slaví společně svátek dvou svatých (Cyrila a Metoděje) a jejich 5 žáků. Svátek se jmenuje "7 svatých" (Svatí Sedmipočetníci). Svatí Cyril a Metoděj byli prohlášeni za spolupatrony Evropy v prosinci roku 1980.

Pro Společenství sv. Gorazda a druhů-Živé dědictví tento svatý představuje společné poslání: svědčit o Kristu v našem vlastním prostředí, vhodným způsobem tam, kde jsme. Naše slavení v byzantském obřadu jsou dalším důvodem, proč být duchovně spjati se sv. Gorazdem.

Děkuji Miroslavu Gorazdu Richterovi za to, že nám dal tento příklad pro život!

 

(Převzato z Missive des douze Apôtres č. 288 - prosinec 2007
Z francouzštiny přeložila Božidara Richterová, redakčně upraveno
Pro Listář vybral mgr

Ilustrace: Ikona Sv. Gorazda (dar od SGAD-ŽD pro Bratrstvo 12 apoštolů)

Copyright © Listar.cz 2000-2007
Publikování nebo šíření tohoto překladu nebo jeho části
je možné, pokud bude jako zdroj uveden web www.listar.cz)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci