Oslava svátku sv. Gorazda

16. 7. 2020  (mh)


 

V neděli 2. srpna 2020 se uskuteční na Hoře sv. Klimenta v Chřibech (okres Uherské Hradiště) již tradiční oslava svátku sv. Gorazda, předního žáka a nástupce sv. Metoděje na arcibiskupském stolci. Program bude zahájen v 11 hodin slavnostní liturgií východního obřadu ve staromoravském a českém jazyce, kterou bude sloužit slavkovský děkan P. Milan Vavro. Ve 13 hodin bude následovat přednáška doc. ThDr. Václava Ventury, ThD. na téma “Ježíšova modlitba a duchovní odkaz starce Josefa z Athosu”.

Srdečně zve Společenství sv. Gorazda a druhů – Živé dědictví.

 

 

 

Copyright © Listar.cz 2020
Publikování nebo šíření tohoto článku nebo jeho části
je přípustné pouze za předpokladu, že jako zdroj
textu bude uveden web www.listar.cz)

 

 

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Monitor

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci