Výstava ikon v Praze

28. 4. 2014  (mh)


 

Až do 4. května mohou zájemci navštívit výstavu ruských ikon, která je k vidění v Praze ve Strahovském klášteře. Vystavená díla pocházejí ze soukromého Muzea ruské ikony v Moskvě.

Soubor vystavených děl byl původně koncipován k výročí 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Nezanedbatelnou část výstavy proto tvoří vyobrazení sv. Cyrila a Metoděje nejen na ikonách, ale také na rytinách, medailích atd. Součástí výstavy jsou i různé exponáty související s malířskou a písařskou tvorbou. Výstavu můžete navštívit denně od 10 do 11:30 hod. a od 12 do 17 hod.

 

 Ikona sv. Cyrila a Metoděje z chrámu Zesnutí Bohorodičky
      z vesnice Vaulovo (Jaroslavská oblast)

Foto: Miroslav Hrodek

 

 

Copyright © Listar.cz 2014
Publikování nebo šíření tohoto článku nebo jeho části
je přípustné pouze za předpokladu, že jako zdroj
textu bude uveden web www.listar.cz)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci