Cyrilometodějské slavnosti

29. 5. 2013  (mh)


 

Ve dnech 1. a 2. června 2013 se konají v Brně-Tuřanech Cyrilometodějské slavnosti. 

 

Program: 

· Ve dnech 27. až 31. května bude probíhat týdenní duchovní příprava na tyto slavnosti v rámci pravidelné mše svaté

· V sobotu 1. června v 17 hodin v kostele modlitba růžence, v 17:30 hodin mše svatá, sloužená P. Pavlem Hovězem, poté malé občerstvení s hudbou na zahradě a ve farní kavárně

· V 19 hodin premiéra hry Moravané, slyšte Slovo – o slovanských věrozvěstech, Cyrilu a Metodějovi

· V neděli 2. června v 10 hodin slavná mše svatá, sloužená Mons. Karlem Orlitou, se zpěvem chrámového sboru (Má drahá Moravo) a vystavením ostatků sv. Cyrila

· Odpoledne v 15 hodin v kostele přednáška Mons. Josefa Brychty na téma Cyrilometodějské tradice Tuřan, poté průvod ke Kapli Zjevení a svátostné požehnání

· Slavnosti zakončíme setkáním s občerstvením na zahradě u kostela

 

K 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu budou k zakoupení pamětní medailonky. V kostele v kapli Božího hrobu bude otevřena tematická výstava.

 


(Převzato z http://www.farnostturany.cz/
Redakčně upraveno)


 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci