Výstava "Ikona - okno do nebe"

7. 3. 2008  Miroslav Hrodek


 

Dne 11. března 2008 v 18 hodin se uskuteční v Jeseníku vernisáž výstavy s názvem "Ikona - okno do nebe". Na úvod zazpívá pěvecké sdružení Lobník. V 19 hodin pak pokračuje program koncertem Marty a Teny Elefteriadu v Rytířském sále.  

Na výstavě návštěvník může vidět kromě ikon současných ikonopisců i historické ikony a pravoslavné reálie. Součástí expozice bude výstava dětských prací ZUŠ Jeseník na téma IKONA pod vedením Mgr. D.Akritidisové. Pořadateli jsou Vlastivědné muzeum Jesenicka a pravoslavná církevní obec v Jeseníku. Součástí doprovodného programu bude i přednáška Mgr. Sylvy Novotné s názvem "Jak se rodí ikona", která proběhne dne 10.4. v 17,30 hod. v Rytířském sále. Výstavu můžete navštívit ve výstavním sálu Vodní tvrze až do 19. dubna. 

 

 Copyright © Listar.cz 2008
Publikování nebo šíření tohoto textu nebo jeho části
je přípustné pouze za předpokladu, že jako zdroj
textu bude uveden web www.listar.cz)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci