Brigáda na Hoře sv. Klimenta v Chřibech


 

V sobotu dne 16. dubna 2005 od 9:30 hod. se uskuteční na Hoře sv. Klimenta v Chřibech první letošní jarní brigáda. Brigádu svolává Společenství sv. Gorazda a druhů -Živé dědictví ve spolupráci s Maticí svatoklimentskou a Moravským občanským hnutím. Cílem je provést nezbytný úklid vlastního chrámového a souvisejícího prostoru, areálu Studánky sv. Gorazda, přístupových cest, opravit poškozené a zničené lavičky, mostky, ikony a kříže, opravit střechu kaple, i Gorazdovy zvonice, provést potřebné impregnační nátěry apod. Organizátoři srdečně zvou všechny ochotné k společnému dílu na údržbě a zvelebení tohoto významného moravského cyrilometodějského posvátného poutního místa.

Prosíme ochotné spoluobčany - brigádníky, aby si vzali s sebou nejen vhodné pracovní oblečení, ale i nějaké vlastní pracovní nářadí (krompáč, kladivo, pilku, motyku, hrábě, drátěný kartáč, štětec na natíraní apod.) V případě potřeby je možné domluvit bližší podrobnosti na tel. č. 777 07 13 14.

Těšíme se na spolupráci.Pozn: S ohledem na meteorologickou předpověď se brigáda v případě deštivého počasí odkládá o týden popř. o 14 dnů. Aktuální informace získáte na tomto webu, popř. na výše uvedeném telefonu. 


-mgr-

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci