Uzdravení minulosti?

20. 11. 2010  (op)


 

Česká dominikánská provincie pořádá ve čtvrtek 25. listopadu 2010 v 19.30 hodin v Praze v barokním refektáři dominikánského kláštera u sv. Jiljí (Jilská 7a) kulatý stůl na téma uzdravení minulosti.

Potřeba vypořádat se s negativními vlivy minulosti je obecným fenoménem současnosti. Spolu s individuálními a rodinnými životními příběhy se znovu otevírají bolestná témata válečných a poválečných událostí, postkomunistické země se vyrovnávají s nedávnou minulostí totalitních režimů a jejich protagonisty, papežové prosí za odpuštění hříchů členů církve spáchaných před mnoha staletími i před několika málo léty.

Kniha "Uzdravení rodových kořenů" anglikánského psychiatra Kennetha McAlla vnesla v českém prostředí do problematiky vyrovnání se s minulostí specifické téma. I když vyšla už před třemi roky, stále vzbuzuje živou pozornost. Na jedné straně se částečně díky ní rozšířila v katolické církvi u nás praxe modlitby za uzdravení následků minulosti a řada lidí je o účinnosti takové modlitby přesvědčena. Na druhé straně je nemálo hlasů, které poukazují na závažné nedostatky této praxe jak na rovině psychologie, tak na rovině teologie.

Česká biskupská konference vydává v těchto dnech překlad doktrinální instrukce francouzských biskupů "O uzdravování rodových kořenů skrze eucharistii."

Debata u kulatého stolu si klade za cíl nekonfrontačním způsobem otevřít širší diskusi na téma, které umí vyprovokovat emocionální reakce. Pozvaní hosté chtějí poukázat na související otázky, jimiž je nutné se zabývat a které vytvářejí základ pro zaujmutí vyváženého postoje.

U kulatého stolu budou diskutovat:


Mons. ThLic. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, odborným zaměřením biblista.
PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD, teoložka věnující se spirituální teologii, psychologii a psychoterapii. Vyučuje pastorální předměty na KTF UK v Praze.
PhDr. Ing. Marie Lhotová Ph.D., psycholožka věnující se klinické psychologii a psychoterapii. Zabývá se arteterapií. Vyučuje na katedře psychologie TF JU v Českých Budějovicích.
Prof. Ladislav Tichý, specialista na Nový zákon se zaměřením na listy sv. Pavla, katolický kněz vyučující na teologické fakultě UP v Olomouci.
Diskuzi moderuje MUDr. Mgr. Lukáš Fošum OP, původním povoláním lékař, mladý teolog se zájmem o teologickou etiku.

 

Večer se koná s podporou KTF UK v Praze a revue Salve.

 

(Převzato z webu www.op.cz
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci