Gorazdovy dny 2005

12. 7. 2005  M. G. Richter


Společenství sv. Gorazda a druhů - Živé dědictví, Matice svatoklimentská a Moravské občanské hnutí ve spolupráci s Římskokatolickou farností ve Slavkově u Brna a Historickým muzeem tamtéž, a s podporou Ministerstva kultury České republiky připravují ekumenické Gorazdovy dny 2005, které se letos uskuteční ve dnech 24. a 27. července 2005 na Hoře sv. Klimenta v Chřibech (u Koryčan, poblíž Kyjova) a ve dnech 25. a 26. července 2005 na státním zámku ve Slavkově u Brna.

 

Letošní XV. ročník Gorazdových dnů

 

bude věnován jak tradičním gorazdovským cyrilometodějským tématům, tak i tématům týkajícím se podstatných otázek zdravého odpovědného křesťanského života a naplňování jeho cílů, úloze laiků a pastýřů, otázkám potřebnosti a vhodnosti změn v současné církevní organizaci a struktuře, problematice oprávněné a odpovědné autority v církvi, tak i otázek současné evangelizace, potřebě systematického křesťanského vzdělávání, problematice zdravého a odpovědného osobního, rodinného a manželského života, otázkám celibátu, problematice prohlubování praktického a každodenního ekumenizmu a spolupráce představitelů a zástupců církví i věřících na životě a formaci národních, místních, rodinných a dalších společenství v naší vlasti ale nejen v ní, jakož i některým skutečnostem v současném vztahu státu a církví, resp. jejích jednotlivých součástí apod.

Důležitým počinem organizátorů letošního ročníku Gorazdových dnů bude nepochybně i zařazení přednášek a osobních svědectví, včetně případných besed o významu, působení a vlivu tzv. podzemní církve (Koinótés, Skryté církve, OVES, ES, Druhé linky, SGAD) a dalších druhů a forem (pasivní a aktivní), příčinách jejího vzniku, jejích osobnostech, proudech, formách a zaměření jejich působení v Čechách, na Moravě a na Slovensku jak v minulosti, v zápase s totalitní mocí v prostředí kontaminovaném rozkladnou apatií, i krizí vzájemné důvěry a dalšími skutečnostmi. Účastníci Gorazdových dnů se budou moci rovněž seznámit s prezentací hlavních cílů a prostředků působení Skryté církve dnes i s jejími specifickými formami a metodami působení a spolupráce a hodnocením jejího reálného podílu na evangelizaci a na formaci spirituality života dnešního člověka, církve a společnosti. V rámci XV. ročníku Gorazdových dnů budou moci účastníci absolvovat i základní exkurz do východní liturgické hudby, včetně zvladatelného nácviku jednoduchých pěveckých ukázek, jež povede zkušený zahraniční lektor.

Organizátoři Gorazdových dnů 2005 zprostředkují jejich návštěvníkům nejen osobní poznání významných osobností a reprezentantů řady mediálně známých jmen nejen tzv. Skryté církve, ale i jiných spirituálních formací a veřejného života, ale vytvoří i předpoklady pro uskutečnění neformálních besed k předneseným tématům s nimi. Účast na Gorazdových dnech 2005 přislíbili m.j. Jan Konzal, Stanislav Krátký, Fridolín Zahradník, František J. Holeček, Miroslav G. Richter, František Lízna, Petr Blížkovský, Václav Ventura, Freddy Dethier. Ze zástupců veřejného života a jiných církví pak přislíbili svoji účast náměstek ministra kultury ČR a kněz Pravoslavné církve v Českých zemích a na Slovensku Mgr. Petr Koutný, ThDr. Jan Hradil, biskup Církve československé husitské, senátor Ing. Josef Vaculík, hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek a hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš

Zahájení Gorazdových dnů 2005 se uskuteční na Hoře sv. Klimenta v Chřibech v neděli dne 24. července 2005 v 9.45 hod. slavnostním projevem zástupce pořadatelů. V 10.00 hod. se uskuteční slavná sv. liturgie v staromoravském obřadu a jazyce, obětovaná k uctění památky sv. Sedmipočetníků a jejich pokračovatelů. Odpolední program zahájí ve 14.00 hod. přednáška o významu cyrilometodějství pro náš současný život. V 15.00 hod. k poutníkům promluví zástupci pořadatelů a osobnosti církevního a veřejného života. V 16.00 hod. bude zahájena 2. slavná mše svatá tzv. západní, která bude obětována za Boží ochranu pro Moravský lid a národy Evropy před úklady zla šovinizmu, netolerance a terorizmu a za jejich pokojný nový život ve sjednocované Evropě.

Ve dnech 25. a 26. července budou Gorazdovy dny probíhat ve vyčleněných prostorách na státním zámku ve Slavkově u Brna, přičemž v pondělí 25. července od 10.00 hod. budou konány přednášky o cyrilometodějském odkazu a současném životě církví v naší vlasti a účastníci budou moci vyslechnout základní exkurz o východní liturgické hudbě, včetně zvladatelného nácviku jednoduchých pěveckých ukázek, jež povede zkušený zahraniční lektor. Odpoledne budou přednášky pokračovat tamtéž se zaměřením na význam a potřebu rozvíjení praktického ekumenizmu v současném životě křesťanů a křesťanských církví u nás. V úterý 26. července 2005 budou konány přednášky a besedy k tématům s reformační problematikou a k otázkám Skryté církve u nás. Případná změna programu dle klimatických podmínek, technických možností a jiných vážných skutečností bude oznámena.

Gorazdovy dny 2005 budou věnovat pozornost rovněž závěrům nedávno skončeného Plenárního sněmu Římskokatolické církve v ČR, který se konal na moravském Velehradě. Rozprava zaměřená na sněmovní principy v životě Církve, interkonfesijní a mezinárodní vztahy Západu a Východu při formování nové jednotné Evropy, i na předpokládatelnou úlohu národů střední Evropy při utváření funkčního polynárodního společenství apod., z hlediska současnosti i historie může podnětně přispět k nalezení potřebných východisek a akcentů v této citlivé problematice.

Letošní ročník Gorazdových dnů bude zakončen na ve středu 27. července v 16.00 hod. na Hoře sv. Klimenta slavnou děkovnou mší svatou obětovanou k poctě sv. Gorazda a druhů a za ochranu a bezpečnost pro národy Evropy.

 


Související články:


Program Gorazdových dnů

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci