Zprávy z Hory - připomínka výročí

9. 10. 2005  Miroslav G. Richter


 

Koncem měsíce října t. r. budeme na Hoře sv. Klimenta v Chřibech připomínat slavnou památku dokončení překladu liturgických knih do jazyka našich předků sv. Metodějem a jeho spolupracovníky, mj. svatou liturgií, četbou z autentických pramenů a také potřebným výkladem, který ozřejmí některé málo známé souvislosti. Připomínaná událost, která znamenala pro Moravany, ale i další slovanské národy významný fundament ve formování a rozvoji jejich vlastní identity, duchovnosti a kultury se udála na svátek sv. Dimitrije Soluňského, který připadá na den 26. října, a završila tak obrovský překladatelský, téměř 22 let trvající, projekt, který zahájil již sv. Konstantin-Cyril v roce 862 vynalezením písma pro Moravany a překladem základních byzantských liturgických knih do jazyka našich předků. V letošním roce je to již 1121. výročí. Slavením této památky chceme umožnit sobě navzájem i všem, kteří o to projevují opravdový zájem, hlubší poznání svých kořenů, vlastní duchovnosti i smysluplné rozvinutí moravské identity, které vnímáme jako nezaniklý Boží dar, mající právo i odpovědnostní podíl na utváření nové Evropy a jednotě křesťanských církví.

S ohledem na skutečnost, že památný den připadá na středu, která je pracovním dnem, budeme slavit tuto významnou událost v pátek, dne 28. října t. r., dopoledne, na kterýžto den připadá svátek našeho sv. Rastislava, vladaře a velkoknížete moravského. Uvedený den je státní svátek.

Na společné slavení této významné cyrilometodějské památky srdečně zve všechny lidi dobré vůle Společenství sv. Gorazda a druhů-Živé dědictví a Matice svatoklimentská.

V rámci oslav bude v prostoru chrámu na Hoře sv. Klimenta uložena symbolická prsť země od kostelů sv. Klimenta a sv. Jiří z ostrova Brač v Dalmácii, přinesená expedicí našeho společenství z letošní poznávací výpravy. V rámci společenstevního slavení památky bude uvedeného dne i o této výpravě a s ní spojených zajímavostech možné pobesedovat s účastníky.

 

Liturgie na Hoře sv. Klimenta 3. dubna 2005.   Foto: M. Hrodek

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci