Putování SGAD-ŽD za sv. Prokopem do Třebíče


 

V neděli dne 3. července, v předvečer svátku sv. opata Prokopa, strážce a ochránce moravské cyrilometodějské liturgické tradice, víry a zbožnosti, připravuje SGAD-ŽD putování do Třebíče, do baziliky, která je zasvěcena tomuto světci. Zájemci se mohou přihlásit, event. získat další informace, na tel. č. 777 07 13 14.

mgr

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci