Oslava svátku sv. Gorazda

30. 6. 2024  (mh)


 

V neděli 28. července 2024 se uskuteční na Hoře sv. Klimenta v Chřibech oslava svátku sv. Gorazda, nástupce sv. Metoděje na arcibiskupském stolci a prvního světce z našeho rodu.

Ve 14 hodin se bude konat slavnostní  liturgie východního obřadu ve staromoravském a českém jazyce, kterou bude sloužit P. Milan Vavro. Liturgické zpěvy přednese Moravský cherubínský sbor - Proglas. V 15:30 představí Ing. arch. Jiří Šťasta, Ph.D. výstavu o životě a díle kardinála Tomáše Špidlíka. V 16 hodin bude následovat přednáška Mgr. Andrey Hrodkové na téma „Jak může západního člověka obohatit východní křesťanská spiritualita“.

Plakát naleznete v příloze.

Všechny zájemce srdečně zve Společenství sv. Gorazda a druhů – Živé dědictví s přispěním Dílny Všech svatých.

 

Oslava svátku sv. Gorazda  (Foto: Luboš Imramovský)

 

Copyright © Listar.cz 2024
Publikování nebo šíření tohoto článku nebo jeho části
je přípustné pouze za předpokladu, že jako zdroj
textu bude uveden web www.listar.cz)

 

 

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Monitor

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba.

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci