Přednáška "Ikona na Ukrajině jako pramen duchovního života"

16. 11. 2007  (mh)


 

Dne 20. listopadu v 18 hodin se uskuteční na pražské katolické teologické fakultě (Thákurova 3) přednáška dr. Karla Sládka s názvem "Ikona na Ukrajině jako pramen duchovního života". Bude zde ve stručnosti představen vývoj ikonopisectví na Ukrajině, přičemž zvláštní pozornost bude věnována analýze konkrétních ikon, a to se zřetelem na jejich roli v duchovním rozvoji věřícího. Nebude opomenut aspekt setkání východního kultu ikon a kultu obrazu v českém prostředí z důvodu porozumění novému náboženskému prostředí pro ukrajinské imigranty. Přednáška je součástí projektu "Náboženská kultura - zřídlo integrace. Setkávání se nad východním křesťanstvím", jehož cílem umožnit české společnosti seznámit se a pochopit religiozitu a žitou náboženskou praxi především "neznámých" migrantů z církví východního obřadu.

 

(Podle www.migration.cz , redakčně upraveno)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci