Výstava "Sedmipočetníci - Po stopách učedníků sv. Cyrila a Metoděje"

30.10. 2012  (ha)


 

Svatí SedmipočetníciTak zní název právě probíhající výstavy fotografií v rámci projektu Pravoslavné církevní obce ve Střílkách.

Autor Petr Francán zde velmi citlivě zachytil duchovní výpověď míst spjatých s působením cyrilometodějské mise. Jak sám zmiňuje v úvodním slovu k výstavě, nejedná se o vnějškově popisné zachycení místa nebo poutavé exotiky evropského východu, ale o hlubší uchopení atmosféry ve své prostotě a jednoduchosti. Vystavené fotografie z Bulharska, Makedonie, či Srbska zobrazují odlesk vnitřního duchovního odkazu prostupujícího čas i prostor, jenž se dotýká nitra diváka, vtahuje ho dovnitř a odkazuje na věčnou a nestvořenou krásu Boží.

Výstavu můžete shlédnout do 6. prosince 2012 v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě u Uherského Hradiště (Jezuitská ul.).

 

(Doplněno) Na závěr výstavy (tj. 6. prosince v 17 hod.) budou moci návštěvníci shlédnout film Petra Francána "Cestami vyhnaných Otců" s následnou přednáškou protopresbytera Petra Klimenta Koutného. 

 

Copyright © Listar.cz 2012
Publikování nebo šíření tohoto článku nebo jeho části
je přípustné pouze za předpokladu, že jako zdroj
textu bude uveden web www.listar.cz)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci